Maallisen Israelin "palvojat" rukoilevat maallisen Israelin sotavoimien puolesta sekä heille voittoa sodassa muslimimaita vastaan. He rukoilevat SODAN puolesta (joka sisältää aina kylmäveristä tappamista) ja kuitenkin he valheellisesti väittävät olevansa sen Jeesuksen seuraajia, joka käski rakastamaan lähimmäisiään sekä konkreettisesti kielsi seuraajiltaan kaiken väkivallan - sekä sen suosimisen. Näin Sionismi (Israelin valtion sekä juutalaisten palvonta) on omalla käytöksellään osoittanut olevansa pahuuden sekä väkivallan puolella ja täten sotivansa käytöksellään rakkaudellista Pyhää Jumalaa vastaan.

Rukoilemalla sodan voittamisen puolesta - antamalla hyväksyntä Israelin valtiolle jatkaa tappamistaan "puolustautumisen nimissä" ja tehdessään väärästä oikean (pukemalla tuon sodan vielä kristillisyyden kaapuun) on Sionismi ajautunut siihen, mihin Psalminkirjoittaja ei tahtonut ajautua: Ps.141:4 "Älä salli minun sydämeni taipua pahaan, pitämään jumalatonta menoa väärintekijäin kanssa."

 

ISRAEL ENNEN - ISRAEL NYT - ISRAEL TULEVAISUUDESSA

Kun keskustelemme iankaikkisesta näkökulmasta Raamatusta nousevista asioista tulee meidän tarkastella kaikki asiat hengellisesti: "Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti." (1 Kor.2:12-14)

ISRAEL KYSYMYS - PÄIVÄNPOLTTAVA AIHE

- Nimi Israel tarkoittaa mm.“Jumala hallitsee“. Kun asetamme itsellemme kysymyksen: “Ketä Jumala hallitsee“, niin joudumme nöyrästi vastaamaan - että vain niitä, jotka ovat alistuneet Hänen hallitusvaltaansa. Ketkä ovat sitten niitä? VAIN NE, JOTKA USKOVAT JEESUKSEN SOVITUSTYÖHÖN VAELTAEN HÄNEN JALANJÄLJISSÄÄN -

Jumala ei ole ikinä valinnut ketään ulkonaisten puitteiden tai perimän tähden - Eesaun tuli saada perintö, Jaakob sen kuitenkin sai, Jumala valitsi Joosefin, jota tämän veljet kadehtivat puhumattakaan Kuningas Daavidista joka oli vain lammaspaimen (kun näitä asioita tarkastelemme hengellisesti, ymmärrämme Raamatun selvän viestin - Jumalan valintaan ei mitenkään liity inhimilliset tekijät). Jumala on aina katsonut ihmisen sydämen puoleen, eikä koskaan iankaikkisesta näkökulmasta katsottuna Jumalalle ole voinut olla otollinen se, joka ULKONAISESTI sisältää jonkin tietyn perimän tai tavat sekä tottumukset - Jumala on vanhan liiton päivistä aina näihin päiviin asti katsonut luotunsa sydämeen ja katsoo edelleen.

- Alunperinkin ympärileikattiin Israelin kansaan myös ei juutalaisia -

Aabrahamille annetusta lupauksesta osalliseksi tuli ALUNPERINKIN myös muukalainen: "Aabraham ja hänen poikansa Ismael ympärileikattiin sinä samana päivänä; ja kaikki hänen perheensä miehet, sekä kotona syntyneet että muukalaisilta rahalla ostetut, ympärileikattiin hänen kanssaan (1 Moos.17:26-27) ." Mooses käski ympärileikkauttamaan myös muukalaiset (eli ne, jotka eivät kuuluneet juutalaisiin): " Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi. Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi." (1 Moos.17:11-13) . Esim. Mooseksella oli Etiopialainen (ei juutalainen) vaimo: "... hän oli ottanut vaimokseen etiopialaisen naisen." (4 Moos.12:1). Israelin kansaan on alunperinkin kuulunut myös ei-juutalaisia - kansana Israel, Aabrahamin lupauksen lapset, on aina ollut uskovien joukko, EI SUINKAAN BIOLOGISESTI JOKIN MÄÄRITELTY KANSA. "Ja jos joku muukalainen asuu sinun luonasi ja tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, niin ympärileikkauttakoon kaikki miehenpuolensa ja sitten käyköön sitä viettämään ja olkoon silloin niinkuin maassasyntynyt. Mutta yksikään ympärileikkaamaton älköön siitä syökö." (2 Moos.12:46)

Aapeli Saarisalo selittää edellä mainitun Raamatullisen totuuden - että juutalaisuuteen kuului myös ei juutalaisia, ja heidät kuitenkin laskettiin juutalaisiksi, asian seuraavalla tavalla: "kreik. proselyytit, so. tulokkaat, vieraat, olivat juutalaisuuteen liittyneitä pakanoita (ei-israelilaisia). Jo VT:n aikana oli "vieraita" ja "muukalaisia", jotka saadakseen asua Israelin "porteissa" olivat velvolliset noudattamaan määrättyjä säännöksiä, «2. Moos. 20:10»; «5. Moos. 14:21»; «5. Moos. 24:14». Vrt. myös «Ruut l:16» ;«Ruut 2:12». Juutalaiset alkoivat käännyttää toisiin kansoihin kuuluvia Jumalan tuntoon ja seurakuntansa jäseniksi vasta persialais- ja kreikkalaisajalla, ja heillä olikin siinä työssä menestystä. Niitä, jotka täydellisesti liittyivät seurakuntaan, nimittivät myöhemmät opettajat "vanhurskauden proselyyteiksi", koska he noudattivat koko lakia. He saavuttivat täydet seurakuntalaisen oikeudet, kun antoivat ympärileikata ja kastaa itsensä ja suorittivat uhrin. Varsinaisten proselyyttien ohella oli melkein kaikissa juutalaisseurakunnissa vielä laajempi piiri, joka ei tosin omaksunut koko lakia, vaan ainoastaan uskonnolliset ja moraaliset säädökset. Heitä sanottiin "jumalaapelkääväisiksi", «Ap. t. 13:43», «Ap. t. 13:50»; «Ap. t. 16:14»; «Ap. t. 17:4», «Ap. t. 17:17»; «Ap. t. 18:7». Vanhat jumalat eivät enää riittäneet, uudet, varsinkin itämaiset kultit, levisivät kaikkialle. Juutalaisuuteen veti yhden Jumalan kuvaton palvonta, puhtaampi siveellisyys, uskonnon korkea ikä ja sen pyhä kirja. Varsinkin naisia ja eritoten ylhäissäätyisiä liittyi siihen suurin joukoin. Heidän piiristään ja k:istä yleensäkin kristinusko saavutti monia kannattajia, «Ap. t. 13:50»; «Ap. t. 17:4». Joukosta ei puuttunut myöskään korkeassa asemassa olevia miehiä, «Ap. t. 8:26» s.; «Luuk. 7:2»; «Ap. t. 10:1».

KUN RAAMATTU PUHUU ISRAELIN KANSASTA - SE PUHUU SEKAKANSASTA JOKA KOOSTUU AABRAHAMIN LUPAUKSEEN USKOVISTA: (joka täyttyi Kristuksessa Jeesuksessa)
(tätä kansaa on mahdoton biologisesti määritellä - koska se koostuu sekakansasta)

On Raamatun kokonaisvaltaisen selvän ilmoituksen vastaista väittää, että Jumala siunaisi erityisesti jotakin biologisesti tietyllä tavalla määriteltyä kansaa - Israelin kansaa ei voi biologisesti määritellä, sillä se on eri kansojen sulatusuuni ollut jo syntyhetkestään lähtien. Israelin kansaan kuuluneesta käännynnäisestä kerrotaan mm. Uuden Liiton Kirjoituksissa ja tästä Aapeli Saarisalo kirjoittaa seuraavaa: "Kornelius oli ns. italialaisen kohortin päämies Kesareassa. Olematta varsinainen proselyytti K. oli omaksunut uskon Israelin Jumalaan. Hän ei ollut vain itse vilpittömän hurskas ja hyväsydäminen, vaan piti koko perheväkensä jumalanpelossa. Enkeli kehotti häntä haettamaan Pietarin Jopesta. Apostoli oli sillä välin Jumalan antaman näyn vaikutuksesta oppinut käsittämään, ettei ketään tullut pitää epäpyhänä l. saastaisena. Hän voitti juutalaiset ennakkoluulonsa, joiden mukaan meneminen pakanan taloon teki hänet saastaiseksi, lähti Kesareaan ja julisti K:lle ja kaikille samanmielisille, jotka tämä oli kutsunut koolle, Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Hänen vielä puhuessaan Pyhä Henki lankesi saapuvilla olevien pakanain päälle, niin että nämä alkoivat puhua kielillä, «Ap. t. 10». Tämä kokemus oli ensimmäinen kristillisen seurakunnan kehitykselle sangen merkityksellinen, «Ap. t. 11:1», «Ap. t. 11:18»; «Ap. t. 15:7», «Ap. t. 15:14».

MITÄ TARKOITTAA ISRAEL

Israel on aina koostunut lupauksen lapsista - uskovista - eikä koskaan ole ollut sidottu mitenkään mihinkään biologiseen tekijään. Sionismi - joka väittää Jumalalla olevan Uuden Liiton lapsien lisäksi myös juutalaisen kansan sortuu siis omaan epäloogisuuteensa koska juutalaiset ovat sekakansa. Kukaan ei voi mitenkään perustellusti perustella BIOLOGISESTI sitä, kuka on juutalainen ja kuka ei. Juutalaisuus on ollut sen syntyhetkestään lähtien USKONTO eikä jokin tietty kansa. Miten uskontoa voisi määritellä biologisen perimän mukaan - se on täysi mahdottomuus. Se on yhtä mahdotonta kuin se, että yrittäisimme biologisesti tutkia kuka on oikea Jeesukseen uskova ja kuka ei (vink)

ISRAEL UUDEN LIITON VALOSSA - ISRAEL KOKO RAAMATUN VALOSSA

Jumalan Israel:
Raamatun selvän opetuksen mukaan Jumalalla ei nykyaikana ole kahta Seurakuntaa (Sionismi väittää että on Uuden Liiton Seurakunta ja juutalaiset) vaan yksi, Jeesuksen Kristuksen seurakunta joka koostuu uskovista - aivan samoin kuin uskovista koostui vanhan liiton Seurakunta. Samalla tavalla kuin Vanhan Liiton Seurakuntaan liityttiin uskomalla Aabrahamille annettuun lupaukseen (ja siksi ympärileikattiin tuohon lupaukseen uskovat) riippumatta siitä mistä kansasta he olivat, samoin Uudenliiton Seurakuntaan liitytään uskomalla Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön eikä ulkonaisilla tekijöille (kuten kansallisuuksilla) ole mitään merkitystä. Elämme siis aikaa, jossa on vain YKSI ÖLJYPUU ( Room.11), YKSI HENGELLINEN TEMPPELI (Ef.2), YKSI OIKEA SEURAKUNTAVAIMO ( Ilm.12) ja YKSI LAUMA JA YKSI PAIMEN ( Joh.14:16).

Monet harhaopettajat opettavat tänä päivänä meitä katsomaan lihalliseen Israelin kansaan, maanpäälliseen lihalliseen Jerusalemiin. Aikainmerkit kyllä viittaavatkin “osittain“ juutalaisten kansaan (joka on siis uskonto eikä jokin biologisesti määriteltävä kansa) ja heitä seuraamalla voimme toki “jotain“ päätelläkin ajasta, jossa elämme, mutta tänä päivänä puhuttaessa todellisesta Israelin kansasta, on huomattava, että sillä tarkoitetaan Uudenliiton lapsia (johon kuuluvat kaikki uskovat riippumatta kansalaisuudestaan - myös juutalaiset). On huomattavaa tässä yhteydessä, että Jeesus käski katsomaan “kaikkia puita“ ( Luuk.21:29-31) - ei siis ainoastaan viikunapuuta, eli erään tulkinnan mukaan Israelin kansaa. Juutalaisella kansalla on siis vain yhden kansan merkitys lopunajan profetioissa - kansan joka koostuu juutalaisuskonnosta, eikä biologisesti puhtaasta perimästä (joka ajatuksenakin on mahdottomuus, koska juutalaisuus on sekakansaa johon on aina voinut liittyä uskomalla Aabrahamille annettuun lupaukseen).

Raamatun selvän opetuksen mukaan on olemassa vain yksi perhe, yksi oikea Israel! Me Uudenliiton uskovat olemme lupauksen lapset (Room.9:8). Me olemme Jumalan Israel ( Gal.6:16). Me olemme luonnollinen Israel ( 1 Kor. 10:18). Tärkeää ei nyt, kuten ei koskaan aikaisemminkaan, ole ollut "ulkonainen" juutalaisuus ( Room.2:28), vaan “sisäinen" juutalaisuus (Room.2:29). Meidän äitimme nimi on “Taivaallinen“ Jerusalem. Gal.4:22-26 “Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme".

Kaikki jotka ovat pitäneet halpana Jeesuksen ristintyön jäävät Uuden Jerusalemin ulkopuolelle. Silloin ei auta uskonnollisten juutalaisten sanominen, että olemmehan Aabrahamin lapsia lihamme puolesta tai olemmehan lihan puolesta juutalaisia. EI, vaan Jumalan silmissä on kallis hengellinen Israel, ei lihallinen “siinä mielessä“ kuin harhaopettajat opettavat (Room.9:8). Meidän ei tule katsoa Israelin maassa sijaitsevaan Jerusalemiin vaan taivaalliseen Jerusalemiin (Gal.4:26). Mutta ennen kaikkea katseemme tulisi olla kohdistettuna Kristukseen (Ilm.1:7).

ILMESTYSKIRJAN OPETUS OIKEASTA JUUTALAISUUDESTA

" mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga." (Ilm.2:9)

Lihasta syntyneet juutalaiset vainosivat Hengestä syntynyttä Smyrnan seurakuntaa (Gal.4:29), ymmärtämättä laisinkaan, että oikeita juutalaisia ovat vain ne, jotka uskovat Kristukseen Jeesukseen (Room:2:28-29, 9:6, Gal.3:28-29, 1 Piet.2:9, Fil.3:3). Jeesus oli lihansa päivinä nuhdellut niitä, jotka luulivat saaneensa perimänsä kautta autuaamman paikan Pyhän Jumalan edessä seuraavin sanoin: "He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Aabraham on meidän isämme." Jeesus sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt. Te teette isänne tekoja...Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa." (Joh.8:39- 44).

Ihminen, joka luulee isiltä perityn perimän mukaan olevan jotakin merkitystä Taivaan silmissä, kuuluu saatanan synagogaan, sillä tällöin hän ei katso Hengen silmin, vaan lihallisesti. Kristukselle ei merkitse se, oletko tumma- vai vaaleaihoinen saatikka mihin kulttuuriin kuulut. Hänelle, joka kuoli tuskallisen kuoleman Golgatalla kaikkien ihmisten tähden ei merkitse myöskään varallisuus saatikka varattomuus - kaikki ovat Hänen edessään samanarvoisia. Kuitenkin liian monet ihmiset, niin historiassa kuin tänäänkin, luokittelevat ihmisiä erilaisiin kasteihin eivätkä näin tehdessään ymmärrä vetävänsä päällensä Kaikkivaltiaan vihaa, sillä Jumala rakastaa jokaista luotuaan yhtä paljon.

Yksi suurimpia harhoja ajassa jossa elämme, on kristittyjen näkemys siitä, että vieläkin olisi olemassa kaksi Jumalan kansaa: Jeesukseen uskovat kristityt ja lihansa puolesta juutalaiset. Tämä on yksi suurimpia harhaoppeja ajassa jossa elämme, sillä Raamattu opettaa selvästi, että Taivas tunnustaa vain sydämen uskon eikä millään ulkonaisella tekijällä ole mitään vaikutusta (Room.10:10). On totta, että lopunajan profeetallisissa ennustuksissa ajan merkkejä voi seurata juutalaisen kansan kohtalosta (mm. Israelin valtion perustaminen jne.), mutta profeetallisissa ennustuksissa on viikunapuun lisäksi myös muita puita, joita meidän tulee seurata Jeesuksen opetuksen mukaisesti: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita." (Luuk.21:29). Seuraamalla kansojen keskuudessa tapahtuvia tapahtumia saamme kuvan ajasta jossa elämme, eikä tämä seuraaminen tarkoita vain juutalaista kansaa, kuten monet harhaanjohtavasti antavat ymmärtää.

Jumalalla on tässä ajassa yksi lauma jonka paimen on Jeesus Kristus (Joh.10:16). Raamatullisista totuuksista huolimatta lukemattomat kristityt kuitenkin katsovat asioita pintapuolisesti, lihallisin sekä inhimillisin silmin, ja siunatessaan Israelia he jättävät antamatta siunauksensa Jumalan Pyhille kaikkialla maailmassa ja ymmärtämättömyyttään kohdistavat sen juutalaisiin ymmärtämättä Israelin hengellistä merkitystä. Apostoli Paavali kirjoittaa: "Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi." (Room.9:6-8). Aabrahamin lapsia, hänen jälkeläisiään, ovat kaikki Jeesukseen Kristukseen uskovat ja siksi rukouksesi olkoon Kirjoitetun sanan mukainen siunatessasi Jumalan Israelia (1 Moos.12:3). Asettamalla mielessäsi lihansa puolesta juutalaiset jollekkin ylemmälle korokkeelle suhteessa muihin kansoihin, olet sortunut siihen, mihin Johanneksen aikaiset lihalliset juutalaiset ja täten kuulut saatanan synagogaan, et Kristuksen ruumiiseen.

Jeesuksen aikana monet ihmiset olivat sortuneet ajattelemaan asioita inhimillisesti eikä hengellisesti. Uskonnolliset johtomiehet ylpeilivät Jerusalemin temppelistä sekä uskonnollisesta järjestelmästään. Jeesuksen opetuslapsetkin olivat ennen ylösnousemuksen jälkeisiä Herran ilmestymisiä laittaneet toivonsa Häneen siksi, että odottivat Rooman väkevän käden sorron alta vapauttajaa - Israelin nousua takaisin samanlaisiin kunnian päiviin kuin Daavidin ja Salomonin aikana. Jeesus väistyi yksinäisyyteen, kun ihmiset tahtoivat tehdä Hänestä kuninkaan ajamaan omia tarkoitusperiään (Joh.6:15). Samanlainen väärä näkemys on hyvin vahvana tämän päivän kristillisyydessä: ihmiset katsovat maallista Jerusalemia Israelin valtiossa sekä sen kohtaloa, vaikka pitäisi katsoa Taivaalliseen Jerusalemiin (Gal.4:26) sekä ihmiset rukoilevat maallisen Israelin puolesta ymmärtämättä Israelin todellista hengellistä merkitystä Raamatun valossa (Room.9:6-8). Palvoessaan lihallista Israelia ja lihansa puolesta juutalaisia ihmiset vain osoittavat käytännössä olevansa luonnollisia ihmisiä, jotka eivät vielä ole syntyneet Jumalan Pyhästä Hengestä:"Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti." (1 Kor.2:13). Apostoli Paavalin näkemys oikeasta juutalaisesta, Aabrahamin siemenestä on että "se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta." (Room.2:29). Kaikkivaltiaalle Pyhälle Jumalalle merkitsee vain sydämen asenne, eikä millään ulkonaisella tekijällä ole mitään arvoa Kristuksen edessä, sillä "monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi." (Mark.10:31).

 

Jumalan Seurakunnan Saarnaaja - Marko Lind
http://jumalanseurakunta.nettisivu.org