Toimintamme on 
maanlaajuista

   Kuninkaan Soturit 

Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus!

Joh. 13:35

Toimintamme on 
maanlaajuista

SISÄLTÖ

SORRETAANKO SINUA KIRKKOKUNNASSA TAI LAHKOSSA JOSSA NYT OLET? VETOA LAKIIN: LUE!

TULOSTA JA JAA KAIKKIALLE SIELLÄ MISSÄ KULJET (PDF)


INFO: KUNINKAAN SOTURIT

JOHTAVAT VELJET

YHTEYSTIEDOT

LIITY JÄSENEKSI

JÄSENISTÖ

USKONNOLLISUUDEN PETOS PALJASTETTAVA

APOSTOLINEN SEURAKUNTAMALLI

RAAMATULLISTA OPETUSTA

PUHE- SAARNAT

JÄSENTEMME KIRJOITUKSIA

TILAA UUTISKIRJE

JULISTAMME PALTALKISSA

KESKUSTELUPALSTA

 (Kristuksen Hengessä tarkastelemme kriittisesti oikeaa Raamatullista oppia)

LUE KARU TOTUUS

Epäoikeudenmukaisuutta kirkkokunnissa / meille lähetetyt tositapahtumat

 

 

 

Yksi Kuninkaan (Jeesuksen ) Sotureiden tarkoitus on paljastaa uskonnollisuuden petos maassamme, eli se, että kirkkokunnat eivät ole Jumalan seurakunta, vaikka maamme eri kirkkokunnat harhaanjohtavasti ovatkin Raamattua vääristellen niin antaneet jäsenilleen ymmärtää. Todellinen Jumalan seurakunta on jossakin aivan muualla...

Tiedotusvälineissä on hehkuteltu mm. sillä, että pörssimeklarit huijaavat asiakkaitaan myymällä "olemattomia" osakkeita jne. EIKÖ NYT TIEDOTUSVÄLINEIDEN OLISI JO VIHDOINKIN AIKA PUUTTUA TODELLISEEN PETOKSEEN, ELI SIIHEN, ETTÄ KIRKKOKUNNAT MAASSAMME HUIJAAVAT JÄSENIÄÄN LUPAAMALLA JOTAKIN SELLAISTA, MITÄ JUMALA EI OLE KOSKAAN LUVANNUT! Kirkkokunnat lupaavat jäsenilleen pelastusta vedoten mielivaltaisilla opetuksillaan Raamattuun vain jos nämä sokeasti uskovat heidän opettamiinsa asioihin, joilla ei usein todellisuudessa ole mitään tekemistä TODELLISEN RAAMATUN OPETUKSEN KANSSA...

Jokainen kristillinen kirkkokunta maassamme väittää VALHEELLISESTI OPETUKSENSA PERUSTUVAN VAIN RAAMATTUUN. Häikäilemättömästi nämä kirkkokunnat käyttävät jäsentensä "uskonnollista" vakaumusta hyväkseen saadakseen rahaa ja valtaa. Kristilliset kirkkokunnat ALISTAVAT JÄSENENSÄ TOTTELEMAAN MIELIVALTAISESTI OMIA OPPEJAAN, joilla ei useinkaan ole MITÄÄN TEKEMISTÄ RAAMATUN KANSSA. Kirkkokunnat siis tietoisesti valehtelevat jäsenilleen...

Kirkkokunnat ovat TODELLISIA ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄJIÄ! Väärentäen Raamatun selkeät opetukset palvelemaan oman kirkkokuntansa käsityksiä he kieltävät jäseniltään mm. kanssakäymisen toisinajattelijoiden kanssa. Kirkkokunnat tekevät TÖRKEÄÄ HENKISTÄ VÄKIVALTAA jäsenilleen ja jos heidän jäsenensä tarkastavat kirkkokunnan opetuksen heidän omasta "käsikirjastaan" (Raamatusta) ja tulevat vakuuttuneiksi, että kirkkokunta jossa he palvelevat, opettaa vastoin käsikirjaansa (Raamattua), niin silloin nämä "toisinajattelijat" julistetaan kirkkokunnan keskuudessa säälimättömästi "pannaan" ja heitä kohtaan aletaan käyttämään TÖRKEÄÄ HENKISTÄ VÄKIVALTAA!!

Jos jokin ei-uskonnollinen yhdistys valehdellen tekisi jäsenilleen niin törkeää henkistä väkivaltaa kuin kirkkokuntamme tekevät, puitaisiin jutut varmasti maamme oikeusistuimissa. Jos esim. jokin urheiluseura käyttäisi jäseniään kohtaan HENKISTÄ PAKKOSYÖTTÖÄ, niin kuin kirkkokunnat tekevät, VAATIEN JÄSENIÄÄN HELVETTIIN JOUTUMISEN UHALLA PALVELEMAAN SÄÄNTÖJÄÄN, niin varmasti tiedotusvälineet tekisivät asiasta isot "LÖÖPIT". MIKSI USKONNOLLISUUDEN PETOSTA EI HALUTA PALJASTAA?!!!!

Tänä päivänä puhutaan paljon IHMISOIKEUKSISTA. Miksi vaietaan, kun kirkkokunnat esim. väärillä "avioliittotulkinnoillaan" pakottavat jäsenensä elämään usein väkivaltaa täynnä olevassa avioliitossaan ja näin ollen aiheuttavat jäsenilleen kurjuutta enemmän kuin yksikään maallinen ei-uskonnollinen yhteisö? Miksi vaietaan, kun kirkkokunnat pakottavat, käyttäen henkistä väkivaltaa pelotellen helvetillä, jäseniään alistumaan väkivallan uhreiksi avioliitoissaan, joissa mies säälimättömästi hakkaa vaimoaan ja lapsiaan? Miksi vaietaan, kun kirkkokunnat kieltävät jäseniään olemasta missään tekemisissä sukulaistensa ja tuttaviensa kanssa vain siksi, etteivät nämä kuulu samaan kirkkokuntaan kuin he? MIKSI VAIETAAN, KUN NÄMÄ KIRKKOKUNTIEN JÄSENET HALUAVAT EROTA KIRKKOKUNNISTAAN JA HEITÄ KOHTAAN TEHDÄÄN TÄLLÖIN SÄÄLIMÄTÖNTÄ HENKISTÄ VÄKIVALTAA?!!! MIKSI?

Eikö lapsillekin kuuluisi ihmisoikeudet? Miksi vaietaan, kun lapset viedään Luterilaisen kirkon kastettavasi (näin liitetään lapsi kirkollisveron maksajaksi) vastoin lapsen omaa tahtoaan? Miksi esim. ISLAMILAISUUDESTA puhutaan tiedotusvälineissä väittäen, että he orjuuttavat naisiaan jne. Miksi tiedotusvälineet EIVÄT USKALLA PUUTTUA MAASSAMME TAPAHTUVAAN TÖRKEÄÄN HENKISEEN VÄKIVALTAAN, jota kirkkokuntamme säälimättömästi harjoittavat jäseniään kohtaan riippumatta siitä, onko tämä aikuinen vai vasta lapsi? Miksi syytetään Islamilaisia siitä, että he orjuuttavat kansalaisiaan, kun samanlaista orjuuttamista tapahtuu OMASSA MAASSAMME???!!!

KIRKKOKUNNAT OVAT TÖRKEÄSTI VALEHDELLEET JÄSENILLEEN TOIMINTANSA PERIAATTEISTA JA OVAT NÄIN OLLEN SORTUNEET TÖRKEÄÄN PETOKSEEN!!

Jokaisessa ei-kristillisessä yhdistyksessä on jäsenellä oikeus tutkia yhdistyksen sääntöjä (käsikirjaa) ja myöskin puuttua laiminlyönteihin jos niitä esiintyy. Sitä vastoin kirkkokunnat eivät salli jäsenilleen samaa oikeutta mitä ei-kristilliset yhdistykset. Jos kirkkokunnissa ihminen alkaa ajatella "omilla aivoillaan" vedoten kirkkokunnan käsikirjaan (Raamattuun), niin hänet säälimättömästi julistetaan pannaan ja kielletään muita samaan kirkkokuntaan kuuluvia edes seurustelemasta tällaisen ihmisen kanssa. EIKÖ TÄMÄ OLE TÖRKEÄÄ HENKISTÄ VÄKIVALTAA???

Kirkkokunnat valehdellen julistavat vapautta ja kuitenkin itse samanaikaisesti riistävät jäseniltään vapauden ajatella omilla aivoillaan. Toisinajattelijat luokitellaan säälimättömästi "helvetin lapsiksi" ja näin ollen heille aiheutetaan tuskaa ja ahdistusta jopa niin, että moni on päättänyt itse päivänsä tai ainakin sortunut joko rauhoittaviin lääkkeisiin tai alkoholin liikakäyttöön. ( Huom. maahamme perustettu kriisiryhmiä auttamaan edellä mainittuja ihmisiä)

Itselläni on kahdesta kirkkokunnasta kokemusta, jossa minut ollaan säälimättömästi luokiteltu harhaoppiseksi. TIEDÄN SIIS KUINKA ANKARAA VOI OLLA HENKINEN PAINOSTUS! YSTÄVÄT KÄÄNTÄVÄT KYLMÄSTI SELKÄNSÄ JNE.

Kuninkaan (Jeesuksen) Soturit on ikään kuin ”terapiaryhmä” kaikille niille, kirkkokuntien vainoamille todellisille Kristityille, jotka uskaltavat ajatella omilla aivoillaan tahtoen elää vain ja ainoastaan kuten Pyhä Kirja Raamattu opettaa!

Yhteisömme on olemassa, jotta ahdingossa olevat ihmiset löytäisivät elämäänsä todellisen avun, Raamatulliset lohduttavat lupaukset. Yhteisömme tarkoitus on saada ihmiset tutkimaan omilla aivoillaan kirkkokuntien käsikirjaa (Raamattua), jotta mahdollisimman moni ihminen saisi elämäänsä lohtua ja huomaisi, että kirkkokunnat ovat vain valtaa ja rahaa haluavia organisaatioita, joilla ei useinkaan ole mitään tekemistä Jumalan kanssa, toisin kuin he itse väittävät. Tuomme erittäin selkeästi esille sen, että todellinen Jumalan seurakunta on aivan jotain muuta, kuin mitä kirkkokunnat väittävät. Kirkkokunnat ja TODELLINEN JUMALAN SEURAKUNTA eivät millään tavoin liity toisiinsa...

Kirjani tarkoitus on koota "toisinajattelijat" yhteen ikään kuin TERAPIARYHMÄKSI, jotta nämä voisivat jakaa ajatuksiansa keskenään ja näin ollen saada elämäänsä lohdutusta ja löytää uusia ystävyyssuhteita ja täten jatkaa elämäänsä yhteiskuntakelpoisina yksilöinä yhteiskunnassamme. Kirkkokunnat ovat omalla häikäilemättömällä toiminnallaan usein aikaansaaneet sen, että näillä toisinajattelijoilla ei ole ystäviä, vaan heidät on jätetty kylmästi yksin.

Pyydän yhteisöllemme julkisuutta, koska yksikään uskonnollinen lehti tai televisio-ohjelma ei tahdo Totuuden paljastuvan! ON AIKA HERÄTTÄÄ MAASSAMME KESKUSTELUA KIRKKOKUNTIEN AIKAANSAAAMASTA TÖRKEÄSTÄ HENKISESTÄ VÄKIVALLASTA, JOTA HYVÄKSI KÄYTTÄEN HE TÖRKEÄSTI LOUKKAAVAT IHMISOIKEUKSIA JÄSENIÄNSÄ KOHTAANI.

VETOAMME IHMISOIKEUKSIIN, SILLÄ EIKÖ JOKAISELLE TULISI SUODA "AJATTELEMISEN VAPAUS"! Etenkin siellä, missä väitetään, että vapaus olisi todellisuutta, eli kirkkokunnissamme....

HALUAMME HERÄTTÄÄ KESKUSTELUA SIITÄ, ONKO KENELLÄKÄÄN OIKEUS KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN VILPITTÖMIEN IHMISTEN USKONNOLLISTA VAKAUMUSTA JA AIHEUTTAA HEILLE TÄTEN SUUNNATONTA KÄRSIMYSTÄ! Raamattu opettaa, että kenelläkään ei saa olla oikeutta tuomita ihmistä helvettiin, vain sen tähden, ettei tämä alistu ajattelemaan kuten "käsketään", Apt.10:28"mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi"

 

 

Kaikessa toiminnassamme ME VETOAMME Raamattuun!

Kuninkaan Soturit on vain ja ainoastaan Raamatun opetukseen pitäytyvä yhteisö. Julkaisemme sivustollamme vain Raamattuun pitäytyvää materiaalia. Tarkoituksemme on koota yhteen todelliset Jeesuksen opetuslapset, todelliset Kuninkaan (Jeesuksen) soturit, jotka vievät voitokkaasti Evankeliumin sanomaa uskosta osattomille parantaen sairaita ja herättäen kuolleita Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen veressä ja nimessä! Taistelemme myös harha-opetuksia vastaan aseenamme vain ja ainoastaan Jumalan Pyhä Sana!

ON OLEMASSA VAIN YKSI JUMALAN SEURAKUNTA

Kuninkaan Soturit ei ole muodostamassa uutta Seurakuntaa, vaan tarjoamme hajallaan olevalle Jumalan kansalle ”turvapaikan”, jossa pätevät vain Raamatun antamat ohjeet Seurakunnan olemassaolosta ja toimintamallista!

Oletko kokenut kirkkokunnassasi epäoikeudenmukaisuutta? Oletko nähnyt sitä? Tee artikkeli aiheesta ja lähetä meille! Julkaisemme sen luvallasi sivustollamme juuri sellaisena kuin sen meille lähetät (kirjoitusvirheet tietysti korjaamme). Lähettämässäsi artikkelissa tulee olla nimesi sekä kirkkokunta, joka mielestäsi toiminut vastoin Jumalan Rakkauden lakia. Toivomme myös, että teet artikkelin rakkauden hengessä, sillä "Rakkaus on väkevämpi kuin kuolema" (Kork.v.8:6). Kaikki lähetetyt artikkelit julkaisemme valikossa:

LUE KARU TOTUUS

Epäoikeudenmukaisuutta kirkkokunnissa / meille lähetetyt tositapahtumat

Onko tämän päivän kirkkokuntien opetus sekä elämä raitista perustuen vain ja ainoastaan Raamatun kokonaisvaltaiseen opetukseen vai vallitseeko sittenkin uskonnollisuus kantavana voimana tämän päivän kirkkokunnissa?

Kuninkaan (Jeesuksen Kristuksen) Sotureiden päätarkoitus on viedä sinut yhteen "Pyhistä salaisuuksista"...Ef. 5:32". Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa."

Mikäli kirkkokunnissa normaali "riviuskovainen" kokee saaneensa osakseen nöyryytystä, ovat mahdollisuudet tilanteen parantamiseksi lähes olemattomat. Useinkaan valitukset organisaatioiden johtoportaaseen eivät tuota mitään tulosta ja tämä kasvattaa katkeroituneisuutta henkilöissä, joiden ihmisarvoa on loukattu.

 

Sallivatko tämän päivän kirkkokunnat keskuudessaan elävien uskovien epäonnistua? Myötäelävätkö he jäsentensä ilot sekä surut? Auttavatko käytännössä kärsivää jäsentään tämän joutuessa elämässään ongelmiin, ehkä jopa uskonkriisiin? Onko tämän päivän kirkkokunnissa voimassa Rakkauden Laki?

 

Antavatko tämän päivän kirkkokunnat jäsenilleen oikeuden ajatella itsenäisesti ja kunnioittavatko he täten yksilönvapautta? Pakotetaanko ihminen uskomaan kirkkokunnan oppiin sokeasti antamatta hänelle oikeutta edes kyseenalaistaa opetusta, mikäli siinä esiintyy ristiriitaa Raamatun opetuksen kanssa? Autetaanko kärsivää, tuetaanko epäonnistunutta ja nostetaanko langennut?