Toimintamme on 
maanlaajuista

   Kuninkaan Soturit 

Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus!

Joh. 13:35

Toimintamme on 
maanlaajuista

SISÄLTÖ

SORRETAANKO SINUA KIRKKOKUNNASSA TAI LAHKOSSA JOSSA NYT OLET? VETOA LAKIIN: LUE!

TULOSTA JA JAA KAIKKIALLE SIELLÄ MISSÄ KULJET (PDF)


INFO: KUNINKAAN SOTURIT

JOHTAVAT VELJET

YHTEYSTIEDOT

LIITY JÄSENEKSI

JÄSENISTÖ

USKONNOLLISUUDEN PETOS PALJASTETTAVA

APOSTOLINEN SEURAKUNTAMALLI

RAAMATULLISTA OPETUSTA

PUHE- SAARNAT

JÄSENTEMME KIRJOITUKSIA

TILAA UUTISKIRJE

JULISTAMME PALTALKISSA

KESKUSTELUPALSTA

 (Kristuksen Hengessä tarkastelemme kriittisesti oikeaa Raamatullista oppia)

LUE KARU TOTUUS

Epäoikeudenmukaisuutta kirkkokunnissa / meille lähetetyt tositapahtumat

 

 

 

Ensimmäiseksi tarkastelemme, onko Kristuksen ruumis jokin laitos, organisaatio? Onko Kristuksen ruumis jotakin joka on rakennettu ihmiskäsillä? Muodostuuko oikea seurakunta joistakin kivisistä rakennuksista? 1 Kor.12:12-13 “Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä".

Niin kuin huomasimme, me ihmiset, Hänen omansa, muodostamme Kristuksen ruumiin. Ihmiset siis muodostavat seurakunnan, ei kiviset ja usein kauniitkaan rakennukset. Seurakunta koostuu siis kaikkialla maailmassa asuvista Jeesukseen Kristukseen uskovista. Me, Hänen omansa, muodostamme YHDEN RUUMIIN! Emme siis suinkaan MONTAA RUUMISTA. Kristus ei ole siis jaettu ( 1 Kor.1:13), kuten monet luulevat. Siis VAIN YKSI KRISTUKSEN RUUMIS!

Apostolisella ajalla ei ollut mitään laitostunutta seurakuntaa. Kokoonnuttiin ihmisten kodeissa ja ulkosalla, Apt.2:46“Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella". / Apt.5:42 “Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta". / Apt.16:32 “Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat". / Kol. 4:15 “Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle". Voisiko selvempää seurakuntamallia enää olla. Voisiko Raamattu enää selvemmin asiaa valaista! Siis vielä kerran; kokoonnuttiin ihmisten kodeissa!

Kodeissa kokoontumisissa on monta hyvää puolta. Siellä on usein “vapaampi“ ilmapiiri kuin jossakin kirkkorakennuksessa. Myöskin kotikokoontumisissa ihmiset uskaltavat olla vapaampia ja usein ihmisiä on vähemmän kuin suurissa juhla-jumalanpalveluksissa. Näin ollen kontaktit ihmisten välille syntyvät ikään kuin itsestään.

Suurissa Jumalanpalvelustilaisuuksissa ihmisiä on paljon ja jokaisen on vaikea osallistua Jumalanpalvelukseen, vaikka Jumalanpalveluksissa jokaisella tulisi olla siihen mahdollisuus, 1 Kor.14:26 “Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi". Jokainen Jumalanpalvelukseen osallistuva osallistuessaan toimintaan saa kokea itsensä antajaksi ja täten huomaa tarpeellisuutensa Jumalan seurakunnassa. Sillä kaikki me olemme tarpeellisia ja Jumalan työtovereita (1 Kor.3:9).

Kun jokainen seurakuntaan kuuluva saa antaa oman panoksensa, niin seurakuntaelämästä tulee rikkaampaa ja ihmiset viihtyvät toistensa läheisyydessä. Koetaan todellista Hengen-yhteyttä ja tämä auttaa jokaista todellista Jeesuksen seuraajaa jaksamaan lopun ajan koettelemuksissa. Vain tällainen toimintamuoto, siitä yksinkertaisesta syystä, että se on Raamatullinen, voi kantaa hedelmää. Vain tällainen Raamatusta kumpuava ohje ja ennen kaikkea sen noudattaminen on avaintekijä todelliselle herätykselle. Sen sijaan, että toimimme Katolisen periaatteen mukaisesti, eli “pappiskeskeisesti“, meidän tulisikin palata todelliseen Raamatulliseen käytäntöön, mikäli tahdomme kokea todellista seurakuntayhteyttä...

On kuitenkin syytä muistaa, että joskus tarvitaan isoja saleja hengellisten tilaisuuksien järjestämiseksi. Tämä tällainen ei suinkaan ole vastoin Raamatun ohjeita. On myöskin selvää, että seurakunta tarvitsee jonkun isomman paikan, kirkon, mihin voi kokoontua koko paikallisseurakunta. Juutalaiset ja apostolit kokoontuivat myöskin synagogissa (Apt.18:4). Jeesus itse opetti synagogissa (Joh.6:59). Apostolit julistivat Jumalan Sanaa suurelle ihmisjoukolle, Apt.2:41 “Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua". Niin kuin huomasimme, Jumalan Sanaa julistettiin kodeissa, synagogissa ja myöskin kaduilla ja toreilla (Apt.17:17). Ei ole siis “ensiarvoisen tärkeää“ se, että missä sitä julistetaan, vaan ennen kaikkea, että sitä julistetaan.

Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että vaikka maailmassa onkin vain yksi Kristuksen ruumis, niin paikallisseurakunnat kuuluvat tähän ruumiiseen. Kuitenkin niin, että yhdellä paikkakunnalla on VAIN YKSI PAIKALLISSEURAKUNTA. Ei siis ole Jumalan tarkoitus, että esim. Imatralla on niinkin monta “lahkoa“, kuin valitettavasti on. Ihmiset ovat aina halunneet jakaa Kristuksen osiin, juuri siksihän on syntynyt lahkoja, mutta Kristus ei ole koskaan halunnut erotella ihmisiä erilaisiin ryhmiin, Joh.17:11“Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin".

Jumalan tahto on, että esim. Imatralla olisi vain yksi paikallisseurakunta, Lappeenrannassa vain yksi paikallisseurakunta jne. Siis joka kaupungissa toimisi vain yksi uskovien joukko. Meidän olisikin palattava Raamatun alkujuurille sen sijaan, että pyrimme aina “kehittelemään “ jotakin uutta. Sillä jo Adamin ja Eevan lankeemuksesta lähtien on kaikki vain mennyt pahempaan suuntaan. Synti on maailmassa lisääntynyt ja siksi onkin tärkeätä palata alkulähteille...

Elämme ajassa, jossa lahkoja on kauniissa Suomen maassamme valitettavan paljon. Ihmiset ovat jakautuneet ns.“puolueisiin“, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa etsitään kuumeisesti ratkaisua tilanteen poistamiseksi. Pidetään palavereja ja suuria EKUMEENISIÄ kokouksia ja ollaan unohdettu, että Jumala ei koskaan muutu. Jumalan antamat ohjeet eivät koskaan muutu. Mutta me ihmiset olemme valitettavasti muuttuneet. Vain paluu Raamatulliselle linjalle takaa sen, että esim. Imatralla uskovat saavat nauttia todellista seurakuntayhteyttä...

Vain paluu Raamatulliseen linjaan takaa sen, että maailman pimeydessä elävät ihmiset saavat kerran nähdä Jumalan omissa sen taivaallisen valon, jonka Hän on seurakunnalleen tarkoittanutkin, Matt.5:14-15 “Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville".

Apostolinen seurakunta, missä se on? Kysymykseen löytyy erittäin yksinkertainen vastaus, Luuk.17:20-21“Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä." Siis vielä kerran: JUMALAN VALTAKUNTA ON SISÄLLISESTI MEISSÄ, Hänen omissaan! Me, sinä ja minä, olemme Kristuksen ruumis. Kristuksen ruumis ei ole jokin organisaatio, vaan Kristuksen ruumiin muodostavat yksilöt, siis sinä ja minä. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen ja seuraa Häntä, kuuluu tähän ruumiiseen.

Asia on siis näin yksinkertainen. Ihmisen kuulumista Kristuksen ruumiiseen ei määrittele jonkin seurakunnan pappi tai jonkin herätysliikkeen johtomies. Asian määrittelee Jumala Hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala päättää siis asiasta, emme me ihmiset. Jumala kyllä piirtää oman seurakuntansa rajat. Vain Jeesuksella on Tuonelan ja kuoleman avaimet. Vain ja yksin hänellä ( Ilm.1:18). Vain Hänellä on valta sulkea ja avata ovi Ilm.3:7 “Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa".

Kristuksen ruumis on valitettavasti jaettu, ei Jumalan tahdosta, vaan ihmisten toimesta. Vai onko sittenkään jaettu. Ei, ei Kristuksen ruumista pystytä jakamaan. Vaikka maailmassa olisi kuinka monta herätysliikettä ja kirkkokuntaa, niin todellisen ruumiin muodostavat kuitenkin todelliset opetuslapset. Sillä Hänessä, Jeesuksessa, me kaikki olemme yhtä! Ei ole eroa mustaihoisella eikä vaaleaihoisella. Ei ole eroa köyhällä eikä rikkaalla. Kaikki, sukupuolesta ja asemasta riippumatta, ne jotka haluavat elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa, muodostavat todellisen SEURAKUNNAN. Apostolinen seurakunta on siis keskellämme! Me, Hänen omansa, kuulumme apostoliseen seurakuntaan.

Seurakunta èkklètos, tarkoittaa mm. “ulos kutsuttu“. Me kaikki Hänen omansa olemme siis ULOSKUTSUTTUJA. Kaikki Kristuksen omat ovat lähteneet lailla Israelin kansan Egyptin orjuudesta kohti luvattua maata (kts. 2 Mooseksen kirja). Me, Jeesuksen verellä pestyt, olemme vielä maailmassa, mutta emme maailmasta ( Joh.17:14-16). Me olemme siis matkalla kohti iankaikkista kirkkautta, kohti uutta Jerusalemia. Meidät on uloskutsuttu maailmasta sen pahuuden tähden, joka siinä vallitsee. Lailla Lootin, on Jumala näin lopun aikana kutsunut meidät ulos tuhoon tuomitusta maailmasta 1 Moos.19:17 “Ja viedessään heitä ulos sanoi mies: "Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi".

Olemme kuin kilpajuoksijoita elämän kilparadalla, 1 Kor.9:24“ Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte".

Me ymmärrämme, että VAIN IHMISTÄ voi kutsua tekemään jotain. Esineellä ei ole älyä ajatella mitään. Vain ihmiselle Jumala on luomistyössään antanut tällaisen mahdollisuuden. Mikään organisaatio erillään ihmistä ei osaa ajatella tai tehdä mitään. Vain ihminen voi. Eli vain ihminen, ei esineet tai komeat rakennukset, voivat muodostaa Jumalan seurakunnan. Jumalan seurakunta-eli uloskutsutut muodostuvat siis ihmisistä, sinusta ja minusta.

Älkäämme olko niin kuin Lootin vaimo, joka surren kaikkea menettämäänsä ihanuutta katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi ( 1 Moos.19:26). Älkäämme olko kuten kansa, joka lähti Egyptin orjuudesta ja aina napisi ja kaipasi takaisin orjuuteensa ( 2 Moos. 16:3). Vaan omatkaamme Paavalin mielenlaatu, Fil.13:7-14 “Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa".

Opetus, jota on sitten Paavalin ajoista viljelty uskovien keskuudessa seurakunnasta ja sen rakenteesta on ollut vastoin Taivaallisen Isämme tahtoa. Monia vilpittömiä opetuslapsia halki vuosisatojen on opetettu väärin. Heidät on erotettu sisaristaan ja veljistään eri kirkkokuntiin ja yhteisöihin. Saatana on ollut tästä kaikesta hyvin mielissään. Maailma on uskovaisia katsellessaan saanut väärän kuvan Jumalasta. Uskovaisten riidellessä keskenään siitä, kuka olisi heistä suurin (Luuk.22:24) maailman ihmiset näkivät uskovissa vain tekopyhiä näyttelijöitä.

Miten todellinen seurakunta sitten toimii? Mitkä todellisen seurakunnan “tunnusmerkkejä“ ovat? Mistä maailman ihminen voi tietää, kehen luottaa? Millaiseen yhteisöön minun tulisi liittyä jos tulisin uskovaiseksi? Tällaisiin kysymyksiin Kuninkaan (Jeesuksen) Soturit haluaa antaa vastauksen. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että revimme pois ne istutukset, joita Taivaallinen Isämme ei ole istuttanut. Kun olemme repineet pois kaikki ne istutukset Jeesuksen opetuksen mukaisesti, joita Taivaallinen Isämme ei ole istuttanut, JÄÄ JÄLJELLE OIKEA SEURAKUNTAMALLI sekä OIKEA RAAMATULLINEN OPPI!

Jokainen sananjulistaja on kuin siemenen kylväjä. Kylvettyään siemenen hän odottaa , että se alkaa itämään. Samalla kuitenkin hän huomaa rikkiruohojen myös kasvavan ja uhkana onkin , että ne peittävät kaiken hyvän kylvön alleen. Siksi hänen täytyy myöskin suorittaa “kitkemistä“. Se ei ole niin mukavaa kuin istuttaminen ja siksi monet sananjulistajat eivät olekaan sitä tehneet. Kuitenkin, jos meinaamme saada hyvän sadon, on maa kitkettävä rikkaruohoista. Jokainen todellinen Jumalan Sanan julistaja kuunteleekin Jeesuksen antamaa kehoitusta,Matt.15:13“Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois".

Oikea uskonpuhdistaja on kuin Johannes kastaja. Oikea opettaja on kuin Johannes kastaja, Joh.3:30 “Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä". Oikea opettaja, uskonpuhdistaja ei halua, että väki kerääntyy hänen itsensä jalkojen juureen, vaan että väki kokoontuu lailla Johannes kastajan ajan, Jeesuksen Kristuksen jalkojen juureen. Oikea opettaja, uskonpuhdistaja tietää, että hän ei itsestänsä voi mitään tehdä, vaan hän tekee sen, mikä ylhäältä annetaan (Joh.3:27). Tiedon ja ymmärryksen pitää kasvaa, lisääntyä (Dan.12:4)...

Esim. Luther ei varmastikaan halunnut, että, uskonpuhdistus olisi jäänyt vain hänen aikaansa. Luther ei varmastikaan halunnut, että Kristuksen omat tietäisivät yhtä paljon kuin hän. EI...hän halusi, että he tietäisivät ENEMMÄN kuin hän aikanaan. Ellen G. White ei halunnut, että ihmiset tietäisivät saman minkä hän tiesi. Ei...hän halusi, että me tämän päivän Pyhät tietäisimme enemmän kuin hänelle oli ilmoitettu.

TÄTÄ ON OIKEA USKONPUHDISTUS JA TIEDON LISÄÄNTYMINEN...

Meidän uskovina tulee janota tietoa ja ymmärrystä! Meidän uskovina tulee janota Hänen tuntemistaan. Sillä vain siten meidät ravitaan ( Matt.5:6). Tänä päivänä liian moni uskovana itseään pitävä on niellyt valheen ja on eksytyksen kavalissa juonissa. Miksi? Syy on yksinkertainen: ei olla edes haluttu tietää totuutta! Ihmistä ei koskaan tuomita sen mukaan, että hän nielee valheen, vaan sen mukaan, ettei EDES HALUNNUT ETSIÄ TOTUUTTA!         2 Tess. 2:7-12 “Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen".

 

 

 

 

Kaikessa toiminnassamme ME VETOAMME Raamattuun!

Kuninkaan Soturit on vain ja ainoastaan Raamatun opetukseen pitäytyvä yhteisö. Julkaisemme sivustollamme vain Raamattuun pitäytyvää materiaalia. Tarkoituksemme on koota yhteen todelliset Jeesuksen opetuslapset, todelliset Kuninkaan (Jeesuksen) soturit, jotka vievät voitokkaasti Evankeliumin sanomaa uskosta osattomille parantaen sairaita ja herättäen kuolleita Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen veressä ja nimessä! Taistelemme myös harha-opetuksia vastaan aseenamme vain ja ainoastaan Jumalan Pyhä Sana!

ON OLEMASSA VAIN YKSI JUMALAN SEURAKUNTA

Kuninkaan Soturit ei ole muodostamassa uutta Seurakuntaa, vaan tarjoamme hajallaan olevalle Jumalan kansalle ”turvapaikan”, jossa pätevät vain Raamatun antamat ohjeet Seurakunnan olemassaolosta ja toimintamallista!

Oletko kokenut kirkkokunnassasi epäoikeudenmukaisuutta? Oletko nähnyt sitä? Tee artikkeli aiheesta ja lähetä meille! Julkaisemme sen luvallasi sivustollamme juuri sellaisena kuin sen meille lähetät (kirjoitusvirheet tietysti korjaamme). Lähettämässäsi artikkelissa tulee olla nimesi sekä kirkkokunta, joka mielestäsi toiminut vastoin Jumalan Rakkauden lakia. Toivomme myös, että teet artikkelin rakkauden hengessä, sillä "Rakkaus on väkevämpi kuin kuolema" (Kork.v.8:6). Kaikki lähetetyt artikkelit julkaisemme valikossa:

LUE KARU TOTUUS

Epäoikeudenmukaisuutta kirkkokunnissa / meille lähetetyt tositapahtumat

Onko tämän päivän kirkkokuntien opetus sekä elämä raitista perustuen vain ja ainoastaan Raamatun kokonaisvaltaiseen opetukseen vai vallitseeko sittenkin uskonnollisuus kantavana voimana tämän päivän kirkkokunnissa?

Kuninkaan (Jeesuksen Kristuksen) Sotureiden päätarkoitus on viedä sinut yhteen "Pyhistä salaisuuksista"...Ef. 5:32". Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa."

Mikäli kirkkokunnissa normaali "riviuskovainen" kokee saaneensa osakseen nöyryytystä, ovat mahdollisuudet tilanteen parantamiseksi lähes olemattomat. Useinkaan valitukset organisaatioiden johtoportaaseen eivät tuota mitään tulosta ja tämä kasvattaa katkeroituneisuutta henkilöissä, joiden ihmisarvoa on loukattu.

 

Sallivatko tämän päivän kirkkokunnat keskuudessaan elävien uskovien epäonnistua? Myötäelävätkö he jäsentensä ilot sekä surut? Auttavatko käytännössä kärsivää jäsentään tämän joutuessa elämässään ongelmiin, ehkä jopa uskonkriisiin? Onko tämän päivän kirkkokunnissa voimassa Rakkauden Laki?

 

Antavatko tämän päivän kirkkokunnat jäsenilleen oikeuden ajatella itsenäisesti ja kunnioittavatko he täten yksilönvapautta? Pakotetaanko ihminen uskomaan kirkkokunnan oppiin sokeasti antamatta hänelle oikeutta edes kyseenalaistaa opetusta, mikäli siinä esiintyy ristiriitaa Raamatun opetuksen kanssa? Autetaanko kärsivää, tuetaanko epäonnistunutta ja nostetaanko langennut?