KOLMINAISUUSOPPI ON VASTOIN RAAMATUN OPETUSTA:

Apostolisten Isien keskuudessa ei ollut mitään Kolminaisuutta muistuttavaa näkökantaa. Sen sijaan käsitys kolminaisuudesta voidaan löytää kaikista muinaisista pakanauskonnoista ja eräistä filosofisista teorioista. Itämaisilla kansoilla luku 3 on yleisesti pyhä ja jumaluuskin on aina jonkinlainen kolminaisuus. Vanhimmassa brahmanismissa kolminaisuus esiintyy muodossa Brahma (isä), Sana ja Pyhä Henki. Myöhemmin tätä kolminaisuutta on nimitetty tri-murtiksi, ja sen ovat muodostaneet Brahma, Vishnu ja Siva. Kolmiyhteistä jumaluutta ovat palvoneet myöskin Kiinan ja Japanin buddhistit, vanhat egyptiläiset, kreikkalaiset, roomalaiset, persialaiset, meksikolaiset, perulaiset, skandinaavit ym. Persialaisilla oli kolminaisuus Oromasdes, Mithra ja Arimanius, egyptiläisillä Osiris, Horus ja Typhon, skandinaaveilla Odin, Thor ja Frey. Baylonialaisten Ainoan Jumalan ykseydessä oli kolme persoonaa ja tuon heidän kolminaisuusoppinsa symbolina he käyttivät Layardin tutkimusten mukaan tasasivuista kolmiota, kuten hyvin tiedetään roomalaiskatolisen kirkon tekevän tänäkin päivänä. Myös egyptiläiset käyttivät kolmiota "kolminaisen jumaluutensa" symbolina. Paavinkirkolla on joissakin sen kirkoista, kuten esimerkiksi Pyhän kolminaisuuden veljeskunnan luostarissa Madridissa, kuva kolmiyhteisestä Jumalasta, jolla on kolme päätä yhdessä ruumiissa. Babylonialaisilla oli samankaltainen kuva. Intiassa esitetään korkein jumaluus samalla tavoin kolmena päänä yhdessä ruumiissa eräässä kaikkein vanhimmista luolatemppeleistä nimellä "Eko Deva Trimurtti", "Yksi Jumala, kolme muotoa".

Kolminaisuusoppi ei tule Raamatun opetuksista, vaan pakanauskonnoista, joista se sitten siirtyi Paavin kirkkoon ja sitäkautta vuosisatojen aikana kaikkiin kirkkokuntiin sekä herätysliikkeisiin. Katolisen kirkon uskontunnustus, jonka tarkoituksena oli alunperinkin vastustajien kitkeminen pois tästä antikristuksen järjestelmästä, kuului seuraavasti (Athanasios): "On yksi Jumala kolmessa persoonassa ja kolme persoonaa yhdessä Jumalassa, nimittäin Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikilla kolmella on sama kunnia, sama ikuinen majesteettius; he ovat luomattomia, äärettömiä, iankaikkisia, kaikkivaltiaita, jumalallisia. Poika on syntynyt Isästä, Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, mutta >>kolminaisuudessa ei ole yksikään persoona ollut ennen eikä jälkeen toistaan, eikä yksikään ole toistaan suurempi eikä vähempi>>. Kaikki kolme persoonaa ovat yhdessä toistensa kanssa yhtä ikuisia ja yhtä suuria. Siksi kolminaisuutta tulee kunnioittaa ykseydessä ja ykseyttä kolminaisuudessa". Tähän uskontunnustukseen vannoutuvat kaikki vallalla olevan kristillisyyden edustajat - kirkkokunnat sekä herätysliikkeet.

Paavin kirkon uskontunnustus vaatii uskomaan, että Jeesuksella on sama kunnia kuin Jumalalla, sama iankaikkinen majesteettius ja että he ovat yhtä suuria - että he ovat yksi ja sama Jumala. Raamattu kuitenkin opettaa selvästi, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja kaikkein ylin auktoriteetti on Jumala: " Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi" "(5 Moos.6:4). Jeesus itse opetti: " Isä on minua suurempi." (Joh.14:28). Seuraavat Raamatunpaikat kiistattomasti osoittavat, vastoin Paavin luomaa kolminaisuusoppia, että Jumala on suurempi kuin Hänen Poikansa Jeesus: "Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle." Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle." Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa." (1 Kor.15:25-28) , "Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa" (Joh.8:54), "En minä itsestäni voi mitään tehdä" (Joh.5:30), "Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen" (Joh.14:10)", "Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan" (Mark.11:22)", "Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa". (1 Joh.4:15), "Herra, sinä, joka olet luonut Taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on… Pyhän Poikasi Jeesuksen Nimen kautta" (Apt.4:24-30), "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä" (Efes.1:3), "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä" (1 Piet.1:3), "Oletko sinä sen Ylistetyn Poika? Jeesus sanoi: Olen" (Mark.14:61)"Niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on" (1 Kor.8:6), " Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa." (1 Kor.8:5-6), "Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen." (Joh.17:3), "Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö." (Joh.20:17), "Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni." (Ilm.3:12), "Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?" (1 Joh.5:5).

Kolminaisuusoppi pyrkii vähentämään Ristin työn merkitystä KOSKA tällöin annetaan virheellisesti se kuva, että Isä Jumala itse olisi elänyt nuhteettoman elämän ja TÄTEN Korkeimman käskyt olisivat ihmisille mahdoton toteuttaa. Tämä taas puolestaan johtaa siihen, että Jumala olisi kuin jokin ilkeämielinen tyranni, joka vain vaivatakseen ihmisiä olisi aikaisemmin antanut käskynsä Siinailla - JA lisäksi se edellä mainittujen syiden tähden vähentää Kristuksen ristintyön merkitystä KOSKA silloinhan olisi kysymyksessä ollut vain jonkinlainen näytelmä, jossa Isä Jumala olisi esittänyt ihmiskunnalle vain jotakin roolia, VAIKKA TODELLISUUDESSA JUMALAN POIKA KRISTUS JEESUS "ihmisen Poikana" PYSTYI elämään nuhteettoman elämän ja juuri siksi, että 10:ntä käskyä ei voitu mitätöidä joutui Jeesus Jumalan Poikana kuolemaan ristillä. Jeesus joutui maksamaan hirvittävän hinnan synnin seuraamuksista - se on todellisuutta! Jos Jeesus olisi sama kuin Isä Jumala niin kysymyksessä olisi ollut vain lähinnä jokin "esitys". Kolminaisuusoppi siis vähentää RISTIN TYÖN ARVOA sekä pyrkii ymmärtämättömyyttään tekemään Isä Jumalasta jonkin sellaisen, joka Vanhassa Liitossa ikään kuin ilkeämielisyyttään vain olisi antanut ihmiskunnalle lakeja jo tietäen, että kukaan ihminen ei voi niitä täyttää. Jumala ei kuitenkaan ole väärämielinen.

Raamatun kokonaisvaltaisen opetuksen mukaan Jeesus Kristus on Jumalan ainosyntyinen Poika, ei sama kuin Isä Jumala. Johanneksen ilmestyksessä toistuvat jatkuvasti ilmaisut, joissa Johannes näyssään Taivaasta erottaa Jumalan ja Jeesuksen (Karitsan) toisistaan, eivätkä nämä täten ole yksi ja sama, vastoin Paavin kirkon kolminaisuusopetusta (Ilm.5:6, 7:10, 7:17, 14:4, 14:10, 15:3, 21:22, 21:23, 22:1, 22:3). Raamatunvastainen kolminaisuusopetus, joka on juovuttavan viinin tavoin eksyttänyt kaikki kansat, tulee Paavin kirkon harhaopetuksista (sekoitus kristillisyyttä ja pakanauskontoja), joiden tarkoitus on vääristää Kirjoituksia palvelemaan antikristuksen luomaa järjestelmää.

Vaikka vallalla olevan kristillisyyden yksilöjäsenet eivät osaa useinkaan perustella kolminaisuusopetusta, he kuitenkin uskollisesti vannovat sen nimeen - sen arvosteleminen Raamatun teksteillä katsotaan epäuskoksi ja täten jo pelkästään se, että sitä ei saa kyseenalaistaa, osoittaa tuon opin tulevan suoraan perkeleestä (opettaahan Raamattu itsessään koettelemaan kaiken 1 Tess.5:21). Jeesus itse sanoi, että "Ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne" (Joh.8:24). Kristus tunnusti olevansa Jumalan Poika (Mark.14:61), mutta Paavin kirkon kehittämä salakavala kolminaisuusoppi vaatii ihmisiä nimittämään Jeesusta Jumalaksi. Paavin porttokirkon luomalla kolminaisuusopilla on ollut tarkoitusperänsä - koska suuri kristikunta vannoo tuon epäraamatullisen opin nimeen, on se kautta aikojen ollut suurin este juutalaisten evankelioinnissa (juutalaisille Jumala on yksi; 5 Moos.6:4) ja samoin kolminaisuusoppi on muodostunut valtavaksi esteeksi myös muslimien käännyttämisessä kristinuskoon, sillä Islamilaisuuden opetuskin kumpuaa Vanhan testamentin lehdiltä, jossa selvästi julistetaan "Jumalan olevan yksi". Lohikäärme on viekkaasti saanut Paavin kirkon kautta valtakristillisyyden vannomaan kolminaisuuden nimeen ja näin muodostanut suuren esteen maailmanlaajuiselle evankelioinnille. Ei siis ole vaikea arvata, ketä kolminaisuusoppi palvelee! Suuri osa juutalaisista, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon, eivät usko kolminaisuusoppiin - jo sen pitäisi havahduttaa evankelisia kristittyjä näkemään kolminaisuusopin epäraamatullisuus (ovathan juutalaiset ylläpitäneet Kirjoituksia, ja täten heidän näkemystään tässä asiassa pitäisi osata arvostaa).

Kun aikoinaan kolminaisuusoppi julistettiin, sen nimissä katolinen kirkko tapatti verisesti sen vastustajia: "Jos joku ei tunnusta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhtä luontoa tai olemusta ja yhtä voimaa ja valtaa, yksiolemuksellista kolminaisuutta ja yhtä jumaluutta, jota on palvottava kolmessa hypostaasissa tai persoonassa, hän olkoon kirottu" (Konstantinopolin konsiili v.553). Jo pelkästään tämän tosiasian pitäisi kertoa jokaiselle joka pitää itseään Jumalan lapsena, tuon opin saatanallisuus. Sanaa kolminaisuus ei löydy Raamatun teksteistä, eikä myöskään sanaa kolmiyhteinen - kuitenkin vallalla oleva kristillisyys vannoo kolminaisuuden nimeen vaikka se samanaikaisesti julistaa uskovansa vain sen, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Paavin kirkko ei ole koskaan vaatinut ymmärtämään kolminaisuusoppia - sitä vastoin se on vaatinut uskomaan siihen!

Hebreankielessä sana jumala, tarkoittaa voimaa, valtaa, vastakohtana kaikelle inhimilliselle ja heikolle. Suomen kielen "jumala" sana tarkoittaa erään selityksen mukaan valoisaa, kirkasta. Erään suomenkielen tulkinnan mukaan kantasana "juma" merkitsee taivasta. Kreikan jumalaa tarkoittava sana on teòs, joka merkitsee "henki" ja sen kantasana merkitsee "hengittää, puhaltaa". Sanalle jumala on siis erikielissä eri synonyymeja! Itse asiassa sana "jumala" ei kerro meille vielä paljoakaan siitä, mitä tarkoittaa sana "jumala". Vain lukemalla Raamattua voimme hahmottaa sieltä, mitä merkitsee koko Jumala-käsite käsitellessämme Jeesuksen jumaluutta! Raamattu kertoo meille, että Jehova (JHVH) on luonut kaiken. Hän on ollut aina olemassa ja tulee aina olemaan. Hänellä ei ole alkua eikä loppua. Hän on kaikkialla läsnäoleva, kaikkivoipa ja viisasten viisaus. Hänessä on kaikki ja ilman Häntä ei ole mitään! Hän pystyy luomaan uutta elämää! Hän tietää menneet ja tulevaiset! Hän tietää kaiken! Hän on siis Jumala, Isämme!

Oliko Jeesus Jumala? Kolminaisuusoppi sanaa ei löydy Raamatusta! Kirkkoisä Tertullanius (synt.n.v.160) teki kolminaisuusopin tunnetuksi puhuessaan jumaluuden kolmen persoonan keskinäisestä suhteesta! On huomattavaa, että yksikään Apostoli ei puhunut kolminaisuudesta mitään. Kolminaisuusopista tuli >>oppi>> vasta Athanasioksen uskontunnustuksessa viidennellä tai kuudennella vuosisadalla jKr. (On muistettava, että tuo uskontunnustus on Katolinen)! Tuo tunnustus kuuluu seuraavasti: " On yksi Jumala kolmessa persoonassa ja kolme persoonaa yhdessä Jumalassa, nimittäin Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikilla kolmella on sama kunnia, sama ikuinen majesteettius; he ovat luomattomia, äärettömiä, iankaikkisia, kaikkivaltiaita, jumalallisia. Poika on syntynyt Isästä, Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, mutta >>kolminaisuudessa ei ole yksikään persoona ollut ennen eikä jälkeen toistaan, eikä yksikään ole toistaan suurempi eikä vähempi>>. Kaikki kolme persoonaa ovat yhdessä toistensa kanssa yhtä ikuisia ja yhtä suuria. Siksi kolminaisuutta tulee kunnioittaa ykseydessä ja ykseyttä kolminaisuudessa!

Tarkastelkaamme edellä mainittua kolminaisuuden julistusta, sillä tuoAthanasioksen uskontunnustus on yksi ns. ekumeenisista symboleista, joka ollaan hyväksytty niin Ortodoksisen, roomalaiskatolisen kuin protestanttisen kristikunnankin keskuudessa ja siitä on tullut yksi yleiskirkollisista uskontunnustuksista. Athanasios julisti Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä, tarkoittaen myös Poikaa eli Jeesusta:.."he ovat luomattomia...kolminaisuudessa ei ole yksikään persoona ollut ennen eikä jälkeen toistaan,". Raamattu kertoo meille, että Jeesus on ollut mukana luomisessa ja että ilman Häntä ei ole syntynyt mitään ( Joh.1:1-3). Jumalan Sana kertoo meille myöskin, vastoin kolminaisuusopin julistusta, että Jeesus on luotu olento, eikä täten olisi aina ollut olemassa: Snl.8:22" Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua". Jeesus on siis ollut ennen lihaksi tulemistaan olemassa! Hän on ollut Isänsä luona taivaassa! Hän ei ole kuitenkaan ollut olemassa aina, niinkuin kolminaisuusoppi väittää, vaan Jumala on Hänet luonut "ennen aikojen alkua".

Luoda-sana Hebreassa tarkoittaa puhuttaessa jumalallisesta luomisesta>>saattaa olevaiseksi, saada aikaan jotain sellaista, mitä ei aikaisemmin ollut, tehdä tyhjästä>>. Jumala siis loi Jeesuksen tyhjästä "ennen aikojen alkua" samoin kuin Hän on luonut paljon muutakin! Jeesuksella ei ollut "lihallista isää", vaan Joosef oli Jeesuksen "isäpuoli"( Matt.1:20). Jeesus syntyi Pyhästä Hengestä ja tuli ihmiseksi. Jumala siis loi Hänet, ei perinteisellä tavalla, miehen ja naisen rakkauden tuloksena, vaan ilman miestä. Jumala valitsi Marian kantamaan kohdussaan Jumalan Poikaa, Jeesusta Kristusta eikä Maria tarvinnut hedelmöittyäkseen Joosefia, vaan ihme hänen kohdussaan oli Pyhän Hengen työtä. Mutta tekikö tuo ihme Jeesuksesta Jumalan? Ei Jeesusta tee Jumalaksi se, että Hänet on luotu tyhjästä, ilman miehen ja naisen välistä seksuaalista kanssakäymistä, sillä luotiinhan Adamkin tyhjästä ( 1 Moos.2:7), eikä hänelläkään ollut isää eikä äitiä! Eihän Adamkaan ollut Jumala siksi, että hän oli Jumalan ihmeellisellä tavalla luoma olento! Jos Jeesusta palvotaan Jumalana siksi, että Hän syntyi Pyhästä Hengestä, niin samoin tulisi palvoa Adamiakin! Kumpikaan kun ei syntynyt normaalin miehen ja naisen "rakkauden" tuloksena.

Kolminaisuusopin puolesta puhujat perustelevat oppiaan "Isä-Poika-testamentilla". Jeesus syntyessään Jumalasta, on tietenkin silloin myös itse Jumala ja tulisi perimään kaiken ja täten Hänestä tulisi Jumala "Jumalan paikalle". On vain yksi mutta! Maalliset isät kuolevat ja perintö siirtyy pojalle, mutta Jumala ei koskaan kuole! Jeesus ei saa koskaan Isänsä perintöä, koska Hänen isänsä ei ikinä kuole! Hänestä ei siis koskaan tule Jumalaa "Jumalan paikalle", 1 Kor.15:25-28" Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle." Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle." Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa."

Jeesus ei ole koskaan ollut Jumala, eikä tulisi olemaan koskaan Jumala! Jeesus itse sanoi, että se kunnia, mikä Hänellä oli, sen oli Jumala antanut: Joh.8:54""Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa"! Jeesus on Jumalan Poika ja pysyy Jumalan ainosyntyisenä Poikana! Raamattu ei opeta meille muuta, kolminaisuusopin puolestapuhujat kylläkin, julistamalla vastoin Raamatun selkeää opetusta, Athanasioksen julistuksen mukaan;>>Kaikilla kolmella on sama kunnia, sama ikuinen majesteettius>> ja >>kolminaisuudessa ei ole yksikään persoona ollut ennen eikä jälkeen toistaan, eikä yksikään ole toistaan suurempi eikä vähempi>> sekä >>Kaikki kolme persoonaa ovat yhdessä toistensa kanssa yhtä ikuisia ja yhtä suuria."

Kolminaisuusoppi julistaa, että >>On yksi Jumala kolmessa persoonassa ja kolme persoonaa yhdessä Jumalassa, nimittäin Isä, Poika ja Pyhä Henki>>. Toisin sanoen, Jeesus olisi sama kuin Jumala, ja Jumala olisi sama kuin Jeesus! Jos Jeesus olisi sama kuin Jumala, niin eivätkö ihmiset nähdessään n.2000 vuotta sitten Jeesuksen nähneet myöskin Jumalan? Eivät! Miten Jeesus siis olisi voinut olla Jumala? Eikö Jeesus itsekin sanonut, ettei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt (Joh.1:18)!

Jeesus tullessaan maanpäälle otti ihmisen muodon ( Fil.2:5-8), mutta se ei tarkoita sitä, että Hän olisi ollut pienempi ja ala-arvoisempi vain silloin, kun Hän vaelsi maan päällä opettaen kansaa Jumalan tuntemiseen. Jeesus itse toistamiseen kertoi ihmisille, että Jumala on Häntä suurempi, että Hän on vain Jumalan lähettämä synnitön karitsa ja ihmiset uskoessaan Häneen saisivat elävän yhteyden elävään Jumalaan. Jeesus itse sanoi, että myös taivaassa Isä on Häntä suurempi: Joh.14:28"Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi".

Jos Jeesus olisi ollut Jumala, niin miten selittäisimme kaikki Jeesuksen rukoukset? Rukoiliko Jeesus itselleen? Entäpä silloin, kun Jeesus ristillä huusi: Matt.27:46"Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit"? Hylkäsikö Jeesus itse itsensä? Entä kuka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, jos Jeesus olisi sama kuin Isä Jumala? Eikö kolminaisuusoppi, joka julistaa >>On yksi Jumala kolmessa persoonassa ja kolme persoonaa yhdessä Jumalassa, nimittäin Isä, Poika ja Pyhä Henki>> sorru omaan mahdottomuuteensa?

Jeesus ei ollut Jumala ennen tulemistaan ihmiseksi, vaikka Hänessä on kaikki luotu ja vaikka Hän näyttelikin jo tärkeätä roolia mm. silloin, kun Israelilaiset Mooseksen kautta vapautettiin Egyptin orjuudesta ( 1 Kor.10:1-4). Raamattu sanoo, että Hänessä on kaikki luotu, ei, että Hän olisi kaiken luonut! Jeesus ei siis itse luonut, vaan Jumala Jeesuksen Kristuksen kautta! Hän ei ollut Jumala myöskään silloin, kun Hän vaelsi maan päällä "lihansa päivinä". Jos Hän olisi ollut Jumala, ei Hänen kuolemallaan ja kärsimyksillään olisi mitään merkitystä ihmiskunnalle, koska "uhrin" tuli olla kuuliainen Jumalan laille ja lain oli Jumala antanut ihmisille, ei itselleen: Hebr.2:14-18"Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa".

Jeesus ei tule olemaan Jumala myöskään tulevaisuudessa, koska on vain yksi Jumala ja Hänen allensa tullaan kaikki asettamaan: 1 Kor.15:22-25"Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle." Jeesus ei ole ikinä ollut, eikä siis tule ikinä olemaan Jumala, vaikka kolminaisuusoppi niin julistaakin! Jeesus Kristus tulee aina olemaan JUMALAN POIKA! Jeesuksen antama lähetyskäsky: Matt.28:19" Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" EI PUOLUSTA KOLMINAISUUTTA, TAI JEESUKSEN JUMALUUTTA, vaikka kolminaisuusopin puolestapuhujat niin väittävät! Jos se olisi ainut kohta Raamatussa, missä tulisi tehdä jotakin monien persoonien nimeen, niin se saattaisi silloin puolustaa kolminaisuutta, mutta näin ei ole. Raamatussa on mainintoja siitä, että on lukumääräisesti monta ja kuitenkin puhutaan heidän nimestään: Joos.23:6-7"Olkaa siis aivan lujat ja noudattakaa tarkoin kaikkea, mitä Mooseksen lain kirjaan on kirjoitettu, poikkeamatta siitä oikealle tai vasemmalle, niin ettette yhdy näihin teidän keskuuteenne jääneisiin kansoihin, ette mainitse heidän jumaliensa nimiä ettekä vanno niiden nimeen, ette palvele niitä ettekä kumarra niitä". >>"niiden" (monikko) ja "nimeen" (yksikkö). Ei kirjoiteta niiden nimiin, niinkuin kieliopillisesti oikein kirjoitettaisiin, vaan nimeen>>. 5 Moos.18:20:" Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.' >>"jumalien" (monikko) ja nimessä (yksikkö). Ei kirjoiteta jumalien nimissä, niinkuin kieliopillisesti oikein kirjoitettaisiin, vaan nimessä>>. "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" ei tarkoita, että nämä olisivat persoonina samoja, vaan se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että nämä kolme ovat yhtä siinä mielessä, että ajavat samoja tarkoitusperiä, ajavat samaa asiaa ja ovat kaikki kolme Jumalallista alkuperää, eivät kuitenkaan yksi ja sama persoona, niinkuin kolminaisuusoppi julistaa. Samalla periaatteella maallinen isä ja poika ovat yhtä! Pojassa on isän verta ja päinvastoin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että isä ja poika olisivat yhtä siten, että he olisivat yksi ja sama persoona! Ei Jeesus ole Jumala, vaikka onkin Jumalasta syntynyt. Eihän ajallisessa ajassa elävä poikakaan ole isä, vaikka pojan suonissa virtaakin isän veri. Jeesus ja Jumala ovat kaksi eri persoonaa, niin kuin ajallisessa ajassa elävät isä ja poikakin ovat.

Puhuttaessa Jumalan seurakunnasta, me tiedämme, että se koostuu ihmisistä (monikko) ja kuitenkin sitä kutsutaan Jumalan seurakunnaksi (yksikkö). Sinä ja minä emme ole kuitenkaan sama, vaikka kuulummekin Jumalan seurakuntaan! Sinä ja minä olemme yhtä Hengessä, emme persoonana! Aivan samalla tavalla Jeesus, Pyhä Henki ja Jumala ovat yhtä ja täten muodostavat kokonaisuuden, mutta se ei missään nimessä tarkoita sitä, että He olisivat sama persoona, niinkuin kolminaisuusoppi valheellisesti julistaa. Niin kuin huomaamme, Jeesus lähetyskäskyssään käskiessään kastamaan ihmisiä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ei millään tavalla osoita kolminaisuutta todeksi! Kolminaisuusoppi on vain vajavainen ihmisten yritys selittää järjellä jotakin käsittämätöntä. On olemassa vain yksi tosi Jumala, 5 Moos.6:4" Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi".

Matt.28:19" Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" ei ole alkutekstissä ollut edellä mainitun kaltainen? "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen on KATOLISEN KIRKON LISÄYS! Alkuperäisessä Raamatun kohdassa on lukenut vain: "minun nimeeni". Edellä mainittu Raamatun kohta on muutettu Nikean kirkolliskokouksessa v.325 jKr. palvelemaan kolminaisuusoppia. Ote: Suomalaisen UT:n selitys, julkaissut, Rafael Jyllenberg, Aimo T. Nikolainen, Eino Sormunen ja avustuskunta Gulin-Haapa-Lauha "Kuningasten kuningas antaa käskyn. Se käsky ei ole kuitenkaan käsky kapinoitsijoiden tuhoamiseksi, mikä vanhan kaavan mukaan olisi seurannut hallitsijan valtaan pääsyä. Opetuslapset kyllä lähetetään vuorelta kuningasten Kuninkaan asialle, sillä ilmoituksen vuorelta saadaan tehtävä, mutta se ei ole tuhoamistehtävä. Opetuslasten on vaellettava ilmestysvuorelta tekemään kaikki kansat Jeesuksen opetuslapseksi. He eivät lähde omassa nimessään - niin tekevät ulkokullatut - vaan minun nimessäni, niinkuin Eusebiuksen ennen Nikean kokousta (324 jKr) viljelemä tekstivariantti selvästi ilmoittaa....Ei ole sen vuoksi ihme, että kasteen toimittaminen Jeesuksen nimeen, johon toimitukseen liittyi Pyhän Hengen saaminen (Apt.2:38), saattoi vaihtua kasteeksi Pyhän kolminaisuuden nimeen. Niin sanotaan tapahtuneen ensiksi Syyriassa, mihin myös Matteuksen ja Didakheen yhtäpitävyys asiassa viittaa". Eräässä vanhassa Brasilialaisessa Raamatussa on selitys: "Kirjoitusten mukaan alkuseurakunnassa kastettiin vain Jeesuksen nimeen, mutta me, roomalaiskatolinen kirkko, muutimme tämän Nikean kirkolliskokouksessa v.325. Siitä päivästä alkaen olemme käyttäneet kastekaavaa: Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."

On huomattava, että jos Jeesus todella olisi käskenyt kastaa ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin miksi opetuslapset eivät totelleet Hänen käskyään, vaan aina kastoivat uskoon tulleet Jeesuksen tai Jeesuksen Kristuksen nimeen (Apt. 2:38 / 8:16 / 10:48 / Gal.3:27 / Kol.3:17). Raamatun kokonaisvaltainen opetus kertoo meille, että Matt.28:19 kohta on Katolisen kirkon väärennös (v.325 jKr.). Raamattu opettaa meille, että jokainen asia tulee vahvistaa kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla, ennenkuin se on pätevä ( 2 Kor.13:1). Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen on vain yksi maininta Raamatussa. Miksi vain yksi?

Kolminaisuusopin puolustajat esittävät usein seuraavan Raamatun kohdan puolustaessaan sitä, että Jeesus olisi Jumala: Matt.1:23"Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme" . Tarkoittaako edellä mainittu Raamatunkohta todellakin sitä, että Jumala olisi "persoonallisesti" ilmestynyt Kristuksessa vai tarkoittaako se kenties jotakin muuta? Pukeutuiko Jumala Jeesuksen "ruumiiseen" ja täten olisi ollut läsnä maan päällä n.2000 vuotta sitten? Jumala meidän kanssamme ei tarkoita sitä, että Hän olisi ollut persoonallisesti läsnä, vaan se tarkoittaa sitä, että Hän oli Hengessä läsnä! Nimi "Immanuel" (Jumala meidän kanssamme), ei tarkoita, että Jumala olisi ollut pukeutuneena Kristuksen hahmoon, vaan että Jeesus Kristus Jumalan Hengessä tuli omiensa keskuuteen! Paavali oli hengessä läsnä Kolossalaisten keskuudessa, vaikka olikin ruumiillisesti poissa: Kol.2:5"Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen". Miksi kolminaisuusopin puolestapuhujien mielestä tuntuu oudolta, että Jumala olisi ollut samalla tavalla läsnä Jeesuksessa Kristuksessa?

Jeesus Kristus on meidän kanssamme, vaikka onkin ruumiillisesti poissa (Fil.4:9)! Jumala on meidän kanssamme, vaikka ei olekaan persoonallisesti läsnä (2 Kor.13:11)! Herra on läsnä Hengessä: 2 Tess.3:16"Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne". Kun Jumalan enkeli ilmoitti Joosefille unessa, että lapsen nimeksi tulisi antaa "Immanuel">>Jumala meidän kanssamme>>, se tarkoitti sitä, että Jumala Hengessä (ainutlaatuisella tavalla) Jeesuksen Kristuksen kautta tulisi ilmoittamaan ihmiskunnalle täydellisesti oman tahtonsa ja tulisi sovittamaan maailman synnit Jeesuksessa Kristuksessa. Se ei tarkoittanut sitä, että Jumala itse olisi tullut alas taivaasta Jeesuksessa Kristuksessa, vaan että Jumala olisi täydellisesti läsnä Jeesuksessa Kristuksessa HENGENSÄ KAUTTA! Nimen "Immanuel" merkityksen meille kertoo parhaiten Apostoli Pietari, (ei katolinen kirkko kolminaisuusoppineen), Apt.10:38" Te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa".

Kolminaisuusopin puolustajat puolustavat oppiaan epätoivoisesti mm. sillä, että sanoihan Tuomaskin Jeesusta Jumalakseen (Joh.20:28). Kuitenkin voimme lukea Raamatusta, kuinka Mooses oli veljelleen Aaronille Jumala: "Niin Herra vihastui Moosekseen ja sanoi: "Eikö sinulla ole veljesi Aaron, leeviläinen? Minä tiedän, että hän osaa puhua. Ja katso, hän tuleekin sinua vastaan; ja kun hän näkee sinut, iloitsee hän sydämestänsä. Ja puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa. Ja minä olen sinun suusi apuna ja hänen suunsa apuna ja opetan teille, mitä teidän on tehtävä. Ja hän on puhuva sinun puolestasi kansalle; niin hän on oleva sinulla suuna, ja sinä olet oleva hänellä Jumalana. " (2 Moos.4:14-16). Vaikka Mooses oli Aaronille Jumalana, se ei silti tarkoita sitä, että Mooses olisi sama kuin Isä Jumala (ei tietenkään). Kun Tuomas sanoi Jeesusta Jumalakseen, ei tämä tietenkään tarkoittanut sitä, että Jeesus olisi sama kuin Isä Jumala.

Jeesus itse kertoi ihmisille, että Jumala oli Hänet lähettänyt! Hän ei kertonut itse olevansa Jumala, vaan että Jumalan voima lepäsi Hänen päällänsä. Kertaakaan Raamatussa Jeesus ei julista olevansa Jumala: Joh.8:28-29"Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."

Jeesus ei ollut, eikä ole Jumala, eikä tule koskaan olemaan Jumala, vaan läpi iäisyyden Hänet tullaan tuntemaan Jumalan ainosyntyisenä Poikana. Jeesus on Jumalan Sana, mutta ei silti Jumala, vaikka kolminaisuusopin puolestapuhujat niin väittävätkin perustellen oppiaan Johanneksen Evankeliumin ensimmäisen luvun ensimmäisellä jakeella>> Alussa oli Sana, Sana oli Jumalan tykönä, Sana oli Jumala>>. Kun ymmärrämme, mitä Sana käsitteenä pitää sisällään, niin silloin myöskin tiedämme, että Kristus, elävän Jumalan elävä Sana ei ole kuitenkaan itse Jumala, vaan Jumalan ainosyntyinen Poika! Ote; Aapeli Saarisalo / sanakommentaari/ Mikro-rabbi: "Israelilaisille s. merkitsi paljon enemmän kuin jonkin esineen tai asian nimen suullista ääntämistä tai kirjoittamista. S. ei ollut vain esineen merkki, vaan erottamaton osa siitä itsestään. Henkilö tajuttiin samaksi kuin hänen nimensäkin, niin että hän vaikutti siinä, missä hänen nimensä mainittiin. "Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä", «Matt. 18:20». Hepreassa dabar merkitseekin sekä s:aa että esinettä, oliota, asiaa. Heprean kielessä s. on myös esineellisesti, aineellisesti olemassa. Sillä on paikkansa käsitteen ja aineellisen todellisuuden välimailla. Tämä s:lle annettu erikoinen arvo tehostuu vielä enemmän, kun on puhe Jumalan s:sta, joka lähtee Jumalan persoonasta ja vaikuttaa luovana voimana. Raamatun alkuluvun mukaan Jumalasta lähti s:n voima, joka loi näkyvän maailman, «1. Moos. 1:3-30». Samoin Jumalan s. tulee profeetalle, «Jes. 1:10», ei vain ilmoittamaan tulevaisia tapahtumia, vaan myös toteuttamaan ne. "Minä valvon s:aani toteuttaakseni sen", «Jer. 1:12». "Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun s:ni, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin", «Jes. 55:10» s. S:lla on hedelmöittävä voima, ja se vaikuttaa myös historian vaiheissa. "Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle s., ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan: sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se s. ja ymmärrä näky", «Dan. 9:23». UT:ssa s:lla on sama olennainen arvo Jeesuksen opetuksessa. Hän varoittaa turhista s:oista, jotka vaikuttavat tuomiolle asti, «Matt. 12:36» s. S:n kautta päästetään valloilleen arvaamattomat voimat hyvän tai pahan palvelukseen, «Jaak. 3:5» s. Jeesuksen s. on voiman kantaja, samoin kuin Jumalan s. oli VT:ssa. Hän parantaa sairaat s:llaan. "Sano ainoastaan s., niin palvelijani paranee", «Matt. 8:8». Jeesus sanoo: "Minun s:ni eivät koskaan katoa", ne eivät lakkaa vaikuttamasta, ennen kuin ne ovat toteuttaneet asiansa, «Matt. 24:35»; «Mark. 13:31»; «Luuk. 16:17»; «Luuk. 21:32». Johanneksen evankeliumista näemme selvästi, miten Jeesuksen s. edustaa häntä itseään. Hänen s:nsa vastaanottaminen vei ihmisen yhteyteen hänen kanssaan. Hänen s:nsa ovat henki ja elämä, «Joh. 6:63», «Joh. 6:68». S:nsa mukana Jeesus antaa hengen ja elämän opetuslapsillensa. S:ssa on elämää kasvattava voima, niin kuin siemenellä kylväjän vertauksessa, «Matt. 13:18-23». Johanneksen evankeliumin alussa, «Joh. 1:1-5», puhutaan luomisen ja ilmoituksen s:sta samoin kuin VT:ssa. Tässä yhteydessä on usein suoritettu vertailua kreikkalaisen filosofian kanssa. Stoalaisuudessa oli keskeisenä oppi s:sta (logos). Tämä oppi on voinut saada alkunsa VT:sta, sillä mainitun filosofian suunnan perustajat olivat kotoisin idästä, ja ainakin muutamat heistä olivat juutalaista syntyperää. Jeesuksen aikaan elänyt juutalainen ajattelija Filo koetti liittää stoalaisuutta ja juutalaisuutta lähemmäksi toisiaan. Tuonpuoleisena Jumala ei voi olla yhteydessä ihmisiin muuten kuin välittäjän, s:n kautta. Myös evankeliumissa puhutaan S:sta, joka on ollut Jumalan tykönä ikuisesti. Tämä S. on tullut lihaksi, «Joh. 1:14», ts. ihmiseksi. Muodon yhtäläisyys ei kuitenkaan vie sisällyksen yhtenäisyyteen. Aleksandrian ajattelijalle logos oli ajatusperäinen käsite, Johannekselle persoonallinen olento, Jumalan toimivan tahdon ja ilmoituksen edustaja. Evankeliumin esipuheen jälkeen "Sana" jää syrjään, sen tilalle astuu "Poika", Jumalan Poika. Vielä Ilmestyskirjassa Johannes kerran kutsuu Jeesusta S:ksi. "Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan S.", «Ilm. 19:13». UT:ssa ei Jeesusta kutsuta tällä nimellä muualla, mutta samaa oppia voimme havaita myös Paavalin kirjeissä, «Ef. 1:3-10»; «Kol. 1:15-20». Hebrealaiskirjeen esipuheessakin, «Hepr. 1:1», soi sama sävel kuin Johanneksen evankeliumissa. Siinä puhutaan Pojasta, jonka kautta Jumala on maailman luonut ja joka kantaa kaikki voimansa s:lla. Juutalaisuus opettaa, että toora luotiin alussa ja se oli Jumalan tykönä ja kaikki on saanut syntynsä sen kautta. "Toora" on suomennettu sanalla "laki", mutta sen oikea merkitys on "opetus", "sana" (hepreassa on muita sanoja, jotka vastaavat meidän laki-käsitettämme). "Toora tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme" siten että se kirjoitettiin kirjaan. Johanneksen evankeliumin esipuheessa tooran tilalla on S., joka tarkoittaa Kristusta.... Juutalaisuus antaa tooralle jumalallisen arvon, mutta ei voi sanoa tooraa kuitenkaan Jumalaksi....Kun Jumala kutsui palvelukseensa miehiä, joille hän puhui ja joita hän piti lähetteinään, tuli hänen sanansa ihmisten keskuuteen, «Jes. 51:16»; «Jer. 1:9»; «Hes. 1:3»; «Hoos. 1:1»; «Joel 1:11». Kristuksen opetustoimi jatkuu hänen sanansaattajiensa työssä; heidänkin s:nsa on Jumalan s:aa, koska se on otettu hengessä vastaan Kristukselta, «1. Tess. 2:13»; «1. Kor. 2:12» s. S. on puhtautta niille, jotka ottavat sen vastaan, «Joh. 15:3», Jumalan voima, «1. Kor. 1:18»; «Room. 1:16», lapseuteen uudestisynnyttävä, «1. Piet. 1:23»; «Jaak. 1:18», «Jaak. 1:21», meissä uskoa herättävä, «Room. 10:8», «Room. 10:17». Jumalan valtakunta ei ole s:oissa, vaan voimassa, «1. Kor. 4:20». Tarkoittaen sellaista s:n omistamista, että s. kyllä kuullaan, mutta ei tulla s:n alamaiseksi uskossa, Hebrealaiskirje muistuttaa Jumalan s:n tuomiovallasta: se ei salli rankaisematta halveksia itseään, «Hepr. 4:12»". Jeesus, Jumalan Sana, niinkuin edellä mainitusta Aapeli Saarisalon tekstistä huomasimme, ei tarkoita sitä, että Jumalan Sana ja Jumala olisivat yksi ja sama persoona, vaan yksinkertaisesti sitä, että Jeesus oli, ja on, Jumalan Sana siinä mielessä, että Hän täydellisesti ilmoitti Jumalan tahdon ja eli täydellisesti Jumalan tahdossa!

Kolminaisuusopin puolustajat perustelevat oppiaan, mm. seuraavalla Raamatun paikalla: 1 Moos.1:26"Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat." Tällä Raamatunpaikalla he pyrkivät selittämään julistuksensa >>On yksi Jumala kolmessa persoonassa ja kolme persoonaa yhdessä Jumalassa, nimittäin Isä, Poika ja Pyhä Henki>. Edellä mainittu Raamatunpaikka ei millään tavalla osoita, että Jumalassa olisi kolme persoonaa, vaan yksinkertaisesti sen, että esim. Jumala ja Jeesus keskustelivat keskenään ja heidän ympärillään saattoi olla iso joukko taivaan enkeleitä. Tuo Raamatunpaikka ei yksinkertaisesti kerro meille mitään muuta kuin sen, että taivaassa keskusteltiin! Siinä ei ole pienintäkään viittausta kolminaisuuteen!

Ei Jeesus tullut perustamaan uutta uskontoa, eikä johdattamaan ihmisiä palvelemaan Häntä itseään Jumalana. vaan Jeesus tuli johdattamaan ihmisiä Jumalan luokse. Jeesus itse selitti, mitä tarkoittaa se, että Hän ja Isä ovat yhtä! Lue tarkasti seuraavat rivit, niin huomaat, että kolminaisuusoppi joka väittää Jeesuksen ja Jumalan olevan yksi ja sama persoona, on Raamatunvastainen ja tulee perkeleestä. Antakaamme Jeesuksen itsensä selittää, mitä tarkoittaa se, että Hän ja Isä olivat yhtä: Joh.17 luku:"Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; ...Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun - ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun - ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin....Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan; ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he KAIKKI OLISIVAT YHTÄ, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, NIIN KUIN ME OLEMME YHTÄ, sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.... ...Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."

Samoin kuin me, Jumalan lapset olemme Hengessä yhtä "Hänen seurakuntanaan", samalla tavalla on Jumala ja Jeesuskin yhtä! Niin kuin mekään Jumalan lapsina emme ole sama persoona, vaikka olemmekin yhtä kuuluen Hänen seurakuntaansa, niin samoin eivät myöskään Jumala ja Jeesus ole sama persoona! Samoin kuin Jeesus Kristus asuu tänä päivänä jokaisessa Hänen omassaan, sinussa ja minussa, samoin Jumala oli Jeesuksessa Hänen vaeltaessaan maan päällä n.2000 vuotta sitten. Vaikka Jeesus asuukin meissä, me emme ole silti Jeesuksia! Jeesus asuu meissä tänä päivänä Henkensä kautta, niinkuin aikoinaan Jumala asui Jeesuksessa Henkensä kautta.

Edellä mainitussa Johanneksen Evankeliumin 17 luvussa Jeesus itse selittää meille tämän tosiasian erittäin selkeästi. Jeesus on Jumalan Poika, ei yhtään enempää, eikä yhtään vähempää! Kolminaisuusoppi, joka on katolilainen oppi, on perkeleestä, eikä sillä ole mitään tekemistä oikean Raamatullisen opetuksen kanssa! Jokainen, joka julistaa, että Jeesus on Jumala, sortuu väärään julistukseen. Jokainen, joka julistaa >>On yksi Jumala kolmessa persoonassa ja kolme persoonaa yhdessä Jumalassa, nimittäin Isä, Poika ja Pyhä Henki> elää valheessa joko tietäen tai tietämättään. Johanneksen Evankeliumin 17 luku kertoo meille, mitä tarkoittaa se, että Jeesus ja Jumala ovat yhtä ja siksi uskokaamme Jeesuksen omiin sanoihin, ei Katolisen kirkon kolminaisuusjulistukseen!

Jeesus opetti aina ihmisille, että heidän tulisi uskoa Jumalaan: Mark.11:22"Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan". Jumala on kaikki kaikessa! Jeesus kuoli Golgatalla, jotta me saisimme yhteyden Jumalaan. Jos Jeesukselle Jumala oli tärkein, sen tulisi silloin olla meillekin. Kolminaisuusoppi on tehnyt uuden uskonnon, Jeesus uskonnon, mutta tätä ei Jeesus itse halunnut! Jeesus ei missään Raamatunkohdassa julistanut olevansa Jumala, vaan Jumalan Poika! Miksi ihmiset kuitenkin uskovat enemmin katolisen kirkon kolminaisuusoppia, kuin itse Jeesusta? 1 Joh.4:15"Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa".

Koska Raamattu ei kokonaisvaltaisesti opeta kolminaisuusopin puolesta, vaan sitä vastaan, vetoavat kolminaisuusopin puolustajat usein siihen, että Jeesus olisi käyttänyt itsestään samaa nimitystä kuin Isä Jumala. Kuitenkin Kreikankielen kieliopin mukaan samassa yhteydessä (lauseessa) määräinen artikkeli erottaa eri arvoiseen asemaan Jumalan (ho theos) ja jumalan (theos). Jeesus on kyllä jumalallista alkuperää (theos), mutta ei itse Jumala (ho theos). Erinomainen esimerkki tästä löytyy Johanneksen saamasta näystä: "Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa...ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." (Ilm.19:11-15). Jeesus Kristus on jumalallista alkuperää, Kaikkivaltiaan ainosyntyinen Poika, Jumalan "oikea käsi", ei itse Isä Jumala. Sana on saanut alkunsa itse Jumalasta, se ei ole ollut kuitenkaan ikuisesti sama kuin Isä Jumala.

MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN

Pyhä Jumala sanoi olevansa "MINÄ OLEN". Jumala ilmestyi enkelin välityksellä Moosekselle ja enkeli sanoi Jumalan sanoja lausuen mm. ""Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne." (2 Moos.3:14).

Apostoli Johannes on kirjoittanut: "Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut." (Joh.1:18). Mooses ei siis nähnyt Isä Jumalaa, vaan Jumalan enkelin - joka lausui hänelle sanat: ""Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne". Enkeli oli Jumalan sanansaattaja ja enkeli lausui Jumalan sanat Moosekselle - enkeli ei kuitenkaan ollut sama kuin Isä Jumala vaikka tämä lausuikin sanat; MINÄ OLEN. Jumala ilmestyi siis enkelin välityksellä Moosekselle, aivan kuten Stefanus selitti juuri ennen marttyyrikuolemaansa tapahtuman seuraavasti: "... enkelin kautta, joka hänelle orjantappurapensaassa oli ilmestynyt." (Apt.7:35)

Kolminaisuusopin puolustajat esittävät usein, että koska Jeesus käytti sanoja MINÄ OLEN olisi se merkki siitä, että Jeesus olisi sama kuin Isä Jumala. Mutta eihän Moosekselle ilmestynyt enkelikään ollut sama kuin Isä Jumala vaikka tämä lausui sanat; MINÄ OLEN. Jos Jeesus olisi sama kuin Isä Jumala sentähden, että lausui sanat MINÄ OLEN niin silloin enkelikin olisi sama kuin Isä Jumala - joka ajatuksenakin on mahdottomuus.

Raamatullinen selvä opetus on, että enkelit ilmoittivat (ja ilmoittavat tänäkin päivänä) usein Jumalan tahtoa puhuen Jumalan suuna Jumalan sanoja - Jeesus Jumalan poikana teki samoin (vaikka onkin korkeampi kuin yksikään enkeli). Hän tuli ja ilmoitti täydellisen Jumalan tahdon ihmiskunnalle "Jumalan suuna" - aivan kuten enkeli Moosekselle palavassa orjantappurapensaassa. Isä Jumala on MINÄ OLEN ja Jumalan valtuuttamana Jeesus puhui Isänsä sanoja: "se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt." (Joh.114:24). Kun Jeesus siis sanoi MINÄ OLEN - silloin Jumala puhui Hänen kauttaan; aivan samoin kuin Jumala puhui enkelin kautta Moosekselle.

Se, että Jeesus käytti sanoja MINÄ OLEN ei tee Jeesuksesta samaa kuin Isä Jumala (kuten kolminaisuusoppi virheellisesti opettaa). Jos sanat MINÄ OLEN tekisivät lausujastaan Isä Jumalan - silloin enkeli joka ilmestyi Moosekselle orjantappurapensaassa olisi ollut myöskin sama kuin Isä Jumala.

esim. Kuningas lähettää lähettinsä sanomaan tietyt sanat jollekin - ja lähetti ne sanoo - MUTTA sanat eivät kuitenkaan ole lähetin, vaan kuninkaan joka lähetti lähetin.

 

(ote Perti Paavola)
"Jes 9:6 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

Isa 9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. (KJV alkutekstin mukainen käännös)

Jeesus on Isä harhaopin kannattajien toinen lempikohta on Jesaja 6:9. He sanovat Jesaja 6:9 perusteella Jeesuksen olevan Isä. Alkutekstin mukaan Jesja 6:9 sanoo, että Jeesusta tulee kutsua nimellä Iankaikkinen Isä, ei että Jeesus on Isä.

Joh 17:
6 ¶ Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. 7 Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. 8 Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. 9 Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun- 10 ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun-ja minä olen kirkastettu heissä. 11 ¶ Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. 12 Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.

Raamattu opettaa että Isä antoi Jeesukselle oman nimensä, että Herraan Jeesukseen uskovat olisivat yhtä, niin kuin Isä ja Poika on yhtä (yksi). Tämä nimi oli Jeesus. Jeesus sana tulee hepreankielen sanasta Jehoshua, joka tarkoittaa Jumala pelastaa. Jehoshua sana tulee sanoista JHVH ja Yasha. Jhvh tarkoittaa Herraa ja yasha tarkoittaa pelastaa ja pelastaja. Näin Herran Jeesuksen nimi on Isänsä nimi, sillä Jumala on Herra ja Herra Jeesus on Jumalan Pelastus ja Pelastaja. Johanneksen evankeliumin luku vahvistaa Jesaja 6:9 profeetallisen sanan. Jesaja 6:9 ei opeta, että Jeesus on Isä, vaan että Jeesuksella on Isänsä nimi."

LOPUKSI: MIETI OIKEASTI SEURAAVIA KYSYMYKSIÄ AJATUKSELLA
- Ketä Jeesus rukoili maanpäällä ollessaan? Isäänsä vai itseään ...
- Sanoiko Jeesus kertaakaan Raamatussa selvästi sekä selkeästi olevansa Isä Jumala?
- Voiko Jumalalla olla Isää? Jos Jeesus olisi sama kuin Isä Jumala, niin silloinhan Jumalalla olisi Isä; kuka Hän olisi? Rukoilihan Jeesus Isää ...
- Voiko Jumala oikeasti kuolla? Eikö Raamattu ilmoita että Hän on kuolematon. Jos Jeesus olisi ollut sama kuin Isä Jumala, niin silloinhan Jumala olisi kuollut Golgatalla.
- Löytyykö sanaa kolmiyhteinen Jumala Raamatusta?
- Kuka herätti Jeesuksen kuolleista? Jos Jeesus olisi sama kuin Isä Jumala, silloin Hän olisi herättänyt itsensä - Raamattu kuitenkin kertoo, että Isä Jumala herätti Hänet kuolleista.

(Lisää tietoa kolminaisuusopin epäraamatullisuudesta internetsivuillani:
http://www.sanansaattaja.com/kolminaisuusoppi.pdf

 

Saarnaaja: Jumalan Seurakunta (Imatra)
http://jumalanseurakunta.nettisivu.org/

Muusikko & Kirjailija & Saarnaaja
Marko Lind
http://www.sanansaattaja.com

Musiikkiani Youtubessa:
http://www.youtube.com/user/SaarnaajaEvankelista