USKOTKO APOSTOLI PAAVALIA VAI HARHAOPETTAJIA:
TOTUUS KIELILLÄPUHUMISESTA


Opettaako Apostoli Paavali, että kielilläpuhuminen olisi merkki siitä, että ihminen on täyttynyt Pyhällä Hengellä ja uudestisyntynyt? Ei, vaan Apostoli Paavali opettaa selvästi, että Hengen hedelmän tulee näkyä jokaisessa kristityssä, mutta kielilläpuhuminen on vain yksi lahja monien joukosta, eikä sitä anneta kaikille Jeesukseen Kristukseen uskoville, aivan samoin kuin "eiväthän kaikki Kristuksen ruumiissa ole opettajia tai apostoleja": Apostoli Paavali kirjoittaa: "Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja? Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?" (1 Kor.12:28-30)

Harhaopettajat opettavat valheellisesti, että jos ihminen ei puhu kielillä, tämä ei tällöin olisi edes uudestisyntynyt eikä Pyhällä Hengellä täytetty. Jos heidän opetuksensa olisi totta suhteutettuna Apostoli Paavalin selvään opetukseen, silloin kaikkien uudestisyntyneitten tulisi myös tehdä voimallisia tekoja, parantaa sairaita, olla apostoleja sekä profeettoja ja opettajia.

Harhaopettajat, jotka valheellisesti julistavat, että kielilläpuhumista tulee esiintyä kaikilla uudestisyntyneillä sekä Pyhällä Hengellä täytetyillä ovat mielivaltaisesti ottaneet vain yhden Jumalan lahjan (kielilläpuhumisen), irrottaneet yhden kohdan Paavalin selvästä opetuksesta ja mielivaltaisesti unohtaneet Paavalin kokonaisopetuksen Jumalan asetuksista liittyen Seurakuntaan. Raamattu kieltää lisäämästä tai ottamasta mitään pois Kirjoituksista (Ilm.22:18-19). Harhaopettajat, jotka opettavat, että jos ihminen ei puhu kielillä, tämä ei olisi edes elävässä uskossa eikä Pyhällä Hengellä täytetty ovat sortuneet hyvin vakavaan Jumalan Sanan vääristämiseen sekä sen mielivaltaiseen tulkintaan - törkeään Jumalan pilkkaan (Ilm.22:18-19). Nämä harhaopettajat itsekkyydessään tahtovat orjuuttaa Jumalan lapsia saadakseen itselleen suuremman vallan seurakunnassa - he ovat vääristäneet selvän Apostoli Paavalin opetuksen armolahjoista. Koska he itse luulevat itsellään olevan kielilläpuhumisen armolahjan (kielilläpuhumista tulee kahdesta lähteestä, lue linkki tämän artikkelin alalaidasta, he tahtovat (saadakseen itselleen arvostusta) julistaa, että jos jollakin muulla ei olisi tuota samaa lahjaa, he eivät olisikaan uskossa eivätkä Pyhällä Hengellä täyttyneitä - ja näin he vääristävät Apostoli Paavalin selvän opetuksen Kristuksen Ruumiista.

Apostoli Paavali opettaa selvästi, Kristuksen Ruumiissa on jokaisella jäsenellä oma tehtävänsä, jonka Jumala on antanut: (1 Kor.12:4-27) "Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;...ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä." Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä; ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme; mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä."

Apostolien teoissa on muutama hyvin kiusallinen kohta harhaopettajille, jotka valheellisesti väittävät, että kielilläpuhuminen OLISI AINA merkki Pyhällä Hengellä täyttymisestä ja uudestisyntymisestä:

(Apt.4:31)
"Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja PUHUIVAT JUMALAN SANAA ROHKEASTI".
(Tässä ihmiset täyttyivät Pyhällä Hengellä eivätkä puhuneet kielillä)

(Apt.8:15-17)
"Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen."

Apostoli Paavali, joka täytettiin Pyhällä Hengellä ei tuossa tapahtumassa Raamatun opetuksen mukaan alkanut puhumaan kielillä. Seuraavassa kuvaus tuosta tapahtumasta: (Apt.9:17-20) "Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä." Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. Ja KOHTA HÄN SAARNASI synagoogissa Jeesusta, JULISTAEN, että hän on Jumalan Poika."

Jeesus opetti selvästi, mitä tapahtuisi kun uskovat täytetään Pyhällä Hengellä:
(Apt.1:4-8):"Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät KASTETAAN PYHÄLLÄ HENGELLÄ, ei kauan näitten päivien jälkeen." Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan, KUN PYHÄ HENKI TULEE TEIHIN, niin te SAATTE VOIMAN, ja te TULETTE OLEMAAN MINUN TODISTAJANI sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."


ITSEKKÄÄT HARHAOPETTAJAT VÄITTÄVÄT, ETTÄ IHMINEN EI VOI TÄYTTYÄ PYHÄLLÄ HENGELLÄ JOS TÄMÄ EI PUHU KIELILLÄ - APOSTOLI PAAVALI OPETTAA AIVAN TOISIN. Lisäksi Apostolien teot opettavat aivan toisin. Kumpaan sinä uskot - Raamatun selvään opetukseen vain karismaattisiin harhaopettajiin?

LUE LAAJA ARTIKKELINI KIELILLÄPUHUMISESTA:
http://www.sanansaattaja.com/kielet.htm

Kristuksen rakkaudella:
Marko Lind
www.sanansaattaja.com

(alla lainaus)
Aapeli Saarisalo: "Paavali tekee selvän eron a:ojen ja Hengen hedelmän välillä, «1. Kor. 14:1», kun hän kehottaa tavoittelemaan rakkautta, mutta pyrkimään saamaan myös "hengellisiä lahjoja". Hengen hedelmän tulee olla jokaisella kristityllä, mutta Hengen lahjat ovat erilaisia eri kristityillä, «1. Kor. 12:29-30»."