Jeesus vai Jeshua?


(Lainaus Novumista)

"Jeesus", kreikkalainen muoto hepreankielen sanasta "Ješuaï", joka puolestaan on lyhennys sanasta "Jehošuaï" (Joosua), joka merkitsee 'Herra on pelastus'. "Kristus", 'Voideltu', on kreikankielinen vastine heprean (aramean) sanalle "Messias", pelastajakuningas, josta Vt oli ennustanut ja jota Israel odotti. Jeesus on hänen nimensä, Kristus on hänen arvonimensä.

Jeesus oli juutalainen, joten Hänen nimensäkin oli juutalainen nimi. Itse asiassa koko Kristillisyyden juuret juontavat juutalaisuudesta: Room.3:1-2"Mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut"

Raamatun vanha testamentti on käännetty pääosin Hebreasta ja uusi testamentti Kreikasta. Jotkut kriitikot väittävät myös uuden liiton kirjoitusten olevan alkuperältään Hebrealaisia (täten alkuperäiset kirjoitukset kadonneet tai tietoisesti hävitetty), koska alkuseurakunta (Apostolit sekä muut opetuslapset + Maria) puhuivat Hebreaa sekä myös Jeesus puhui usein aramean lisäksi hebreaa: Joh.20:16"Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja" / Apt.21: 40- 22:1-2"Ja kun hän sen salli, niin Paavali, seisoen portailla, viittasi kädellään kansalle; ja kun oli syntynyt syvä hiljaisuus, puhui hän heille hebreankielellä ja sanoi: "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa, mitä minä nyt teille puolustuksekseni puhun."Kun he kuulivat hänen puhuvan heille hebreankielellä, syntyi vielä suurempi hiljaisuus" / Apt.26:14"ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan"

Koska Jeesuksen nimi on alkuperäinen juutalainen nimi, niin tulisiko meidän lausua Hänen nimensä juutalaisittain (Hebreaksi)? Onko oikeasti niin, että jos emme lausu Hänen nimeänsä Hebreaksi, siis oikeaoppisesti, niin me emme lausuisi Hänen nimeänsä ollenkaan, vaan jonkun muunnelman Hänen jalosta nimestään? Jos taas emme oikeasti lausuisi Hänen nimeään, vaan muunnelman, sehän tarkoittaisi silloin sitä, että uskomme ankkuri ei olisikaan tällöin Jeesus (Jeshua) vaan aivan joku muu: Apt.4:12"Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

On tässä yhteydessä myöskin mainittava Islamilaisuus, joka kieltää koraanin kääntämisen muille kielille siksi, ettei sen sisältö muuttuisi (toki sitä tällä hetkellä on saatavana myös muun kielisinä "versioina"). Toisaalta Islamilaiseksi voi kääntyä "kuka tahansa", vaikkapa suomalainen, mutta se ei Islamilais-opin mukaan vaikuta mitenkään edellä mainittuun koraanin kääntämiskieltoon, koska heidän mielestään koraani on niin pyhä kirja, ettei sitä tarvitse ymmärtääkään ja siitä huolimatta se antaa "valoa yksinkertaiselle". Toisaalta tällainen ajattelutapa ei ole vieras kristillisellekään kulttuurille, sillä pidettiinhän aikoinaan katolisen kirkon toimesta jumalapalvelukset latinaksi, vaikka suuri kansa ei siitä mitään ymmärtänytkään. Tuosta ajasta on vielä muistona mm. kauniit maalaukset kirkkojen katoissa ja seinillä; niistä kun yksinkertainen, lukutaidoton, pimeällä keskiajalla käyvä kirkossakävijä sai tarvitsemansa "hengellisen ruuan"…

Pitäisikö siis meidän suomalaisten opetella hebreaa, jotta kirjoitukset ja ennen kaikkea niiden oikeaoppinen lausuminen näin toteutuisi sekä voisi vasta sitten antaa sieluumme sitä lohtua, jota Jumalan Sanan on tarkoitus lukijalleen / kuulijalleen antaa? Vastauksen siihen, miten meidän tulisi lausua Jeesuksen (Jeshuan) nimi, löydämme Raamatusta sekä lähinnäkin siitä, miten apostolisella ajalla suhtauduttiin vieraskielisiin sekä toisaalta se, miten apostolit itse julistivat evankeliumia!

Jo helluntaipäivänä evankeliumi julistettiin monien eri kansojen kielellä ja on tällöin sanomattakin selvää, että Jeesuksen nimi lausuttiin myöskin eri kansojen "kielimurteella": Apt.2:4-11"Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja."

Ihmisen ei siis tarvitse osata hebreaa tullakseen uskoon, niin kuin huomasimme edellä mainitussa Raamatunaikaisessa tapahtumassa, vaan vaikka "kielimurteemme" vaikuttaisikin sen, että lausumme Jeesuksen (Jeshuan) nimen omalla kielellämme, niin kunhan vain sisimmässämme tarkoitamme samaa asiaa, se tuntuu Jumalalle riittävän. (Vai voiko kukaan väittää, että apostolien puheen seurauksena kaikki uskoon tulleet osasivat lausua hebreaksi Jeesuksen nimen?)

Mainittavaa on myöskin tässä yhteydessä, että Jeesus Kristus ei käskenyt opetuslapsiaan tekemään kaikista kansoista SAMANKIELISIÄ, vaan Hänen opetuslapsiaan: Matt.28:19 "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni"

On siis täysin sama, lausutko Jeesuksen nimen suomalaisittain "Jeesus" vai hebrealaisittain "Jeshua", sillä Kaikkivaltias Jumala kyllä ymmärtää sinun tarkoittavan samaa asiaa. Muistettava on myöskin, että Jeesus on yleisnimi, mutta silloin kun puhutaan Jumalan ainosyntyisestä Pojasta, silloin puhutaan Jeesus Messiaasta (Jeshua Messias) tai kreikankieleksi käännettynä Kristuksesta (voidellusta). Jumala Jeesuksessa Kristuksessa kyllä kuulee lastensa äänen ja päinvastoin: Joh.10:27-29 "Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä"

Jos Jeesuksen nimen oikeaoppinen lausuminen olisi elintärkeää, miten selitetään se, että myös mykät (ei puhetaitoiset) voisivat tulla elävään uskoon, he kun eivät pysty puhumaan ollenkaan? Jo pelkästään tämän tosiasian edessä meidän täytyy nöyrtyä ymmärtämään, että Kaikkivaltias Jumala näkee SYDÄMEMME ASENTEEN, eikä tällöin ole merkitystä sillä, lausummeko Jeesuksen nimen oikeaoppisesti, vaan pääasia on, että tarkoitamme samaa asiaa! Vai voiko joku väittää, etteivät puhetaidottamat kuulu pelastuksen sisälle...

Jeesus puhui itsekin aramean kielen lisäksi hebreaa: Apt.26:14-15"me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.' Niin minä sanoin: 'Kuka olet, herra?' Ja Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat"

Paavali puhui monilla eri kielillä, mm. hebreaksi: Apt.21:40 "Ja kun hän sen salli, niin Paavali, seisoen portailla, viittasi kädellään kansalle; ja kun oli syntynyt syvä hiljaisuus, puhui hän heille hebreankielellä ja sanoi"

Ei ole ensiarvoisen tärkeää, millä kielellä Herraamme ylistämme, vaan pääasia on, että ylistämme! Jos joku haluaa lausua Jeesuksen nimen hebreaksi (Jeshua), niin lausukoon tai jos joku haluaa lausua sen suomenmurteella, niin tehköön niin, pääasia on, että Hänen jalo nimensä on huulillamme! Jos maamme kristikunnassa tahdotaan lausua Jeesuksen nimi hebrealaisittain, ei siinä ole mitään väärää, sillä onhan tänä päivänä käytössämme vallan yleisesti muitakin vieraskielisiä sanoja, kuten: HALLELUJA, AMEN, SHALOM jne. Pääasia on, että sydämessämme huudamme avuksemme Jeesusta Kristusta, Jumalan ainosyntyistä poikaa, syntiemme sovittajaa, vaikka se sitten huulillamme saisikin eri "vivahteen" : Apt.2:21 "Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu"

Vaikka Jumala kerran hajotti ihmiskunnan puhumaan eri kieliä (1 Moos.11:4-7), ei tämä erikielisyys (ymmärtämisen vaikeus) ole kuitenkaan lopullista suhteessa toinen toisiimme, sillä Iankaikkisuudessa Jumalan luona me sitten kaikki Hänen Pyhänsä puhumme samaa ymmärrettävää kieltä: Ilm.15:2-4 "Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

Jos tahdot varmuuden, niin miksi et lausuisi vaikka näin:"Jeesus Kristus, Jeshua Messias, Jumalan Kaikkivaltiaan, Jehovan ainosyntyinen Poika"

Ja lopuksi:

Vaikka lausuisit Jeesuksen nimen millä tahansa kielimurteella, merkitystä on vain sillä, TARKOITATKO SITÄ SYDÄMESTÄSI!