Vallalla olevan kristillisyyden alaikäisyys

Tuottaako vallalla oleva kristillisyys vain alaikäisiä lapsia? Missä ovat hengellisesti kasvaneet aikuiset…

Vallalla olevassa kristillisyydessä Jeesuksen opetukset sekä koko muu Raamatun ilmoitus on jäänyt vähemmälle ihmisten etsiessä enemmänkin elämyksiä kuin Raamatun sivuilta kumpuavaa Jeesuksen opetuslapseutta. Jokainen kristillinen yhteisö väittää opetuksensa perustuvan Raamatun ilmoitukseen vaikka toisaalta opetuksissaan antavat tärkeimmän sijan saarnaajien karismaattisuudelle sekä muille yhteisön säännöille ja ohjeille ja täten Jumalanpalveluksista valitettavan usein on muodostunut vain pelkkää viihdettä. Jeesuksen opetuslapsi sanana jakautuu kahteen osaan; opetus ja lapsi, ja edellä mainitun syyn tähden suurin osa tämän päivän kristillisyydestä elää vielä valitettavasti "lapsi asteella" (kts. Hebr. 5:12). Nimittäin, jos Jeesuksen opetuslapseudesta jätetään opetus pois, jää jäljelle vain lapsi…

Raamattu kertoo, että lopunaikana maailmanlaajuinen eksytys valtaa alaa jopa niiden keskuudessa, jotka sanovat olevansa kristittyjä ( 2 Tess.2:7-12 / Matt.24:24). Tähän on syynä, ei suinkaan se, etteikö ns. evankeliumia olisi julistettu, vaan se, etteivät Raamatun opetukset ole saaneet sitä sijaa kristillisyydessä, mikä sen olisi pitänyt saada. Mainittakoon, että esim. Suomi on kristitty maa joka ollaan takuuvarmasti evankelioitu jo lukemattomia kertoja sekä on täynnä valtavasti erilaisia kristillisiä yhteisöjä ja kuitenkin moraalittomuus sekä luopumus on täällä valitettavaa arkipäivää! Maamme henkiseen tilaan on syynä se, ettei olla otettu todeksi Jeesuksen sanoja: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa" (Matt.22:29).

Vallalla oleva kristillisyys on tuottanut vain kristittyjä, jotka ovat jääneet lapsiasteelle! Toisaalta herää väkisinkin kysymys, onko vallalla oleva kristillisyys täten kristillisyyttä ollenkaan! Jokainen lapsi tarvitsee kasvaakseen oikeanlaista ravintoa, mutta tätähän eivät ole vallalla olevan kristillisyyden johtomiehet sisäistäneet! Oikein on Jeesus sanonut: "Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!" (Matt.23:15)

Tänä päivänä ei uskovaiset eivät omien puheidensa mukaan erota kristittyjä ei kristityistä kuin ainoastaan sen perusteella, että jotkut sanovat olevansa kristittyjä. Jos kristillisyys on vain merkityksettömiä sanoja, maailmallisia tekoja, silloin se ei ole kristillisyyttä ollenkaan!

Maassamme vallalla oleva kristillisyys väittää rakastavansa Jeesusta ja kuitenkin samanaikaisesti vähättelee Hänen opetuksiaan! Täten ihmiset eivät enää kohta tiedä, mikä on oikein ja mikä väärin, vaan sokeasti uskovat kristillisen yhteisönsä johtajiin ja tämä on puolestaan johtanut automaattisesti siihen, että maailmallisuus on vallannut suurimman osan tämän päivän kristillisyydestä. Kristillisyys on siis sekoittunut ajan ilmiöihin ja täten menettänyt suolansa (Matt.5:13). Raamattu kun nimenomaan opettaa, että jos joku rakastaa Jeesusta, hän pitää silloin elämässään Jeesuksen käskyt (Joh.14:15), tosin vaikeahan niitä on pitää, jos niistä ei paljoakaan tiedä…

Monetkaan eivät tänä päivänä tiedä, mitä on todellinen Jeesuksen opetuslapseus. Kysyttäessä uskovilta, että miten he ymmärtävät kristillisyyden he usein vastaavat, että se on uskomista Jeesukseen. Se, että mitä Jeesukseen uskominen sitten käytännössä merkitsee, siitä he eivät tunnu tietävän paljoakaan. Enkä totisesti yhtään ihmettele