Herätkää SAARNAMIEHET


NÄIN HYVÄSTÄ ON TULLUT PARHAAN VIHOLLINEN…

Sodan uhka leijuu koko maapallon yllä. Pelko huomisesta on karua todellisuutta, eikä tuo todellisuus lähde tietoisuudesta edes "luulottelemalla" siten, että asennoiduttaisiin positiivisesti. Tuntuu, kuin koko maapallon tilanne olisi vain muutamien harvojen päättäjien käsissä ja hekin tuntuvat olevan "tavalla tai toisella" varsinaisia diktaattoreja. Nyt jos koskaan tarvittaisiin siis lohdutuksen sanomaa kristillisten yhteisöjen taholta lohduttamaan hätääntyneitä sieluja sillä tosiasialla, että maailman tilanne on loppujen lopuksi kuitenkin rakastavan Jumalan käsissä. Mitään sellaista ei ole siis tapahtumassa, josta meidän pitäisi olla todella peloissamme, jos "tahdomme" olla Jumalan varjelevan käden alla…

Kuitenkin, maailma on pitkälti sellaisessa tilanteessa kuin se nyt on, täynnä sotia, huumeongelmia, rikollisuutta, nälänhätää jne. koska kirkko ja muut kristilliset yhteisöt (joidenka olisi pitänyt ylläpitää toivoa kansan keskuudessa rakastavaan Jumalaan) ovat pyrkineet tarjoamaan hädässä oleville sieluille vain hyvinvointia, vain humanitääristä apua, (jotakin "näkyvää") kun heidän olisi sitä vastoin tullut julistaa synti synniksi ja armo armoksi, eli julistuksellaan pyrkiä saattamaan kuulija yhteyteen "näkymättömän", mutta kuitenkin todellisen Jumalan kanssa! Jumalan, joka tarjoaa rauhaa ja elämän yltäkylläisyyttä tämän päivän "rääkkääntyneille sieluille". Ihmiset kautta koko maapallon (myös suomalaiset) pelkäävät juuri siksi, että he ovat laittaneet toivonsa näkyvään, kun heidän olisi tullut laittaa se "näkymättömään"! Ihmiset yksinkertaisesti pelkäävät, koska kristillisen sanoma on valitettavasti kärsinyt inflaation…

Matteuksen evankeliumissa luvussa 9, jakeissa 1-6 kerrotaan siitä, kuinka Jeesuksen luokse tuotiin halvaantunut mies. Hädässä oleva ihmisraunio oli herättänyt ympärillä olevien myötätunnon ja nämä kantoivat hänet Jeesuksen luokse. Voimme kuvitella, kuinka ympärillä olevat ihmiset odottivat ihmeen tapahtuvan. Mutta Herra Jeesus yllätti paikallaolijat sanoen: Ole turvallisilla mielin, sinun SYNTISI annetaan sinulle anteeksi! Mitään ulkonaista ei siis sillä hetkellä tapahtunut ja varmasti niin kantajat kuin ympärillä oleva väkijoukkokin kokivat pettymyksen! Sinun SYNTISI annetaan sinulle anteeksi! Eikö Jeesuksella todellakaan ollut tarjota muuta?

Jatko on vielä merkillisempi; kun Jeesus sitten syntien anteeksiantamisen JÄLKEEN parantaa halvatun, Hän tekee sen VAIN OSOITTAAKSEEN IHMISILLE, että Hänellä on valta antaa SYNTEJÄ ANTEEKSI. Tästä Raamatun paikasta huomaamme siis selvästi ja kiistattomasti, että SYNTIEN ANTEEKSISAAMINEN ON NUMERO YKSI, ja ulkonainen hyvinvointi vasta numero kaksi. Tänä päivänä valitettavasti Jeesuksen viitoittama esimerkki on kääntynyt päälaelleen…

Raamatusta nousevan sanoman, todellisen kristillisen sanoman tarkoitus tulee aina olla se, että sanoma saa kuulijan tekemään todellista parannusta, jota täytyy aina edeltää synnintunto, eli syyllisyys Jumalan Pyhien kasvojen edessä. Tämä onnistuu käytännössä vain siten, että sananjulistaja tuo Jumalan aarrekätköistä (Raamatusta) esille aina ensin Jumalan Lain (10 käskyä), joka osoittaa ihmisen syntiseksi ja vasta sitten tarjoaa syntien sovittajaa; Jeesusta Kristusta, eihän kuulija voi muuten ymmärtää mitenkään ristin työn korvaamatonta merkitystä! Ei koskaan saarna, joka ei julista toisaalta lakia ja toisaalta armoa Jeesuksessa Kristuksessa, voi saavuttaa kuulijaa siten, että tämä pystyisi saavuttamaan Jumalan tarjoaman rauhan, joka on "kaikkea ymmärrystä ylempi"…

Kirkko ja muut kristilliset yhteisöt harmittelevat kukin keskuudessaan sitä, miksei ihmisiä kiinnosta tulla kirkkoihin saatikka muihinkaan ns. hengellisiin tilaisuuksiin. Syy on valitettavan yksinkertainen. Jos kuulija kirkkoon tullessaan saa vain samanlaista "viihdykettä" kuin televisiosta tai lehdistöstä, ei monikaan viitsi vaivautua matkustamaan hengellisiin tilaisuuksiin useinkin monien kilometrien matkojen taakse, kun samaa viihdettä saa kotona mukavasti nojatuolista. Kristilliset yhteisöt ovat totisesti menettäneet suolansa, valonsa (Matt.5:13-16) ja keskittäneet toimintansa ulkonaisiin tekijöihin, humanitääriseen apuun, (jos siihenkään) eikä saarnaamiseen synnistä sekä sen vaikutuksesta kuoleman jälkeiseen elämään, jossa vaihtoehtona ihmiskunnalle (yksilölle) tarjotaan joko iankaikkista kadotusta tai ikuista elämää Jumalan yhteydessä.

Syntien anteeksisaaminen, joka on edellytyksenä taivaaseen pääsylle, ollaan näin ollen jätetty vähemmälle huomiolle ja sitä vastoin muut tempaukset ja toimintamallit ovat tärkeimmällä sijalla. Herääkin kysymys; mihin Jumala tällaista työväkeä tarvitsee? Tyhjän kun saa pyytämättäkin…

Kaikkialla siellä, missä julistetaan vain Raamatun sanomaa, tulevat ihmiset synnintuntoon ja täten huutavat avuksensa ainoaa tarjolla olevaa auttajaa; Jeesusta Kristusta. Vain puhtaasti julistettu Jumalan Sana voi synnyttää kuulijassa tervettä syyllisyyttä Pyhän Jumalan kasvojen edessä ja täten vilpitöntä tarvetta saada synnit anteeksi. Ennen todelliset saarnamiehet julistivat vakaina ja hartaina Jumalan Sanaa ja kuulijat penkeissään olivat "tulessa". Tänä päivänä saarnamiehet "tulisesti" julistavat, mutta penkkiriveissä ei useinkaan tapahdu mitään! "Vanhanaikainen" Raamatullinen julistus sai aina aikaiseksi synnintuntoa kuulijoissa. Minne ovat kadonneet ne saarnamiehet, jotka saarnoillaan saivat aikaiseksi sen, että kuulijat tahtoivat päästä eroon syntitaakastaan ja täten löysivät todellisen rauhan ikiaikojen Jumalasta? "Vanhan ajan" papit ja saarnamiehet tiesivät, että ilman synnintuntoa ei kukaan voi saavuttaa sitä rauhaa ja autuutta, jota kristinusko parhaillaan tarjoaa. Vain täydellinen syntinen voi kokea täydellisen anteeksiannon. Vain tarve voi synnyttää tilauksen

Kirkon ja kristillisten yhteisöjen (Jeesuksen opetuslasten) pääasiallisin tehtävä on julistaa Raamatun sanomaa, joka synnyttää ihmisissä synnintunnon sekä toisaalta tarjota murheen murtamille syntisraukoille Vapahtajaa. Todellisen kristillisyyden tehtävänä on julistaa maailmalle se todellisuus, joka nousee vain Raamatun lehdiltä, eli asettaa kuulijalle tietoisuus kuoleman jälkeisestä elämästä tai tarkemmin sanottuna siitä todellisuudesta, että ihminen on matkalla joko taivaaseen tai helvettiin.

Ne, jotka sanovat, (näitä tällaisia on tänä päivänä valitettavan paljon) että edellä mainitun sanoman julistus on pelottelua, osoittavat vain "itsessään" kiistattomasti toteennäytetyksi sen Raamatullisen tosiasian, ettei HEILLÄ ITSELLÄÄN OLE ASIAT JUMALAN KANSSA KUNNOSSA (Jes.57:20-21 / 1 Joh.4:18). Nimittäin, Raamatullinen tosiasia on, että jokainen joka pelkää ja on rauhaton, elää synneissänsä ja on täten erossa Jumalasta. Tämä on Raamatun sanoma, vaikka sitä niin vähän valitettavasti tänä päivänä sananjulistajien huulilta kuuleekaan…

Kaikkialla siellä, missä julistetaan vain Jumalan Sanaa, tapahtuu ihmeitä! Huolettomista ihmisistä tulee syntisiä, syyllisiä Pyhän Jumalan kasvojen edessä, he alkavat rukoilemaan apua omaan syylliseen tilaansa. Kaikkialla siellä, missä julistetaan vain Raamatun sanomaa, koetaan todellinen vapautus synneistä Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen verihaavojen kautta eikä tällaista todellisuutta voi horjuttaa edes maailman sekasortoinen, sotaisa tila! Vain siellä missä julistetaan Jumalan Sanaa, voi JUMALA TEHDÄ VOIMALLISIA TEKOJAAN, sillä Jumala vastaa vain omista sanoistaan…

Kun lähipäivinä, se on varmaa, ihmiset pelottavan maailmantilanteen tähden hakeutuvat kristillisten yhteisöjen tilaisuuksiin, näinhän historian lehdillä on maamme kansa aina tehnyt sotien myllertäessä, toivoisin sydämestäni saarnamiesten / pappien julistavan vain Raamatun ilmoitusta, sillä vain täten voi kuulija saada todellisen yhteyden ikiaikojen "näkymättömään" Jumalaan, joka tahtoo ja pystyy tarjoamaan maailman myllerryksissä väsyneelle ja pelokkaalle ihmiselle sitä rauhaa ja autuutta, jota jokainen meistä tarvitsee. Tuo rauha on saavutettavissa Raamatun mukaan kuitenkin vain siten, että "ensin Golgata ja sitten vasta helluntai", eli vain syntinsä tunnustava voi saada osakseen armon ja rauhan tämän "rauhattomuuden keskellä, jossa nyt elämme"…