Ef.4:1 " Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne KUTSUMUKSEN ARVO VAATII"

Jaak.2:24 "Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta" Jumalan lapsina meiltä odotetaan Jumalan Pyhien mukaista käyttäytymistä niin sanoissa kuin teoissakin. Meidän tulisi siis pyrkiä elämään asemamme mukaan! Jumala vaatii Hänen Pyhiltään Pyhää käyttäytymistä, ei sen tähden, että pelastuisimme, vaan siksi, koska Jeesuksessa Kristuksessa meidät on jo KOROITETTU KUNINKAALLISEEN asemaan.

Edellä mainitussa tosiasiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää, sillä vaaditaanhan meiltä maallisissakin "viroissa" asemamme mukaista käyttäytymistä. Suomen Presidentin tulee elää asemansa mukaista elämää samoin Pääministerin, Eduskunnan jäsenten jne. Onko siinä siis mitään outoa, jos Pyhän Jumalan OMAISUUSKANSANA (Hengellinen Israel) meille on Raamatussa annettu selkeät käyttäytymisohjeet ja asemamme mukaiset moraalisäännöt? Vanhurskas elämä ei siis ole sinällään PELASTUSKYSYMYS, vaan ennen kaikkea ne on annettu meille siksi, että niitä noudattamalla tuottaisimme kunniaa Pyhälle Jumalalle: 1 Piet.2:11-12"Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.

Jaak.1:22-25 "Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne…