Ote Marko Lindin kirjoittamasta kirjasta

"VAHVISTA VELJIÄSI"

 

KIELILLÄPUHUMINEN

 

Omistatko nöyrän sydämen ja olet näin ollen Jumalan lapsi? Halutatko tietää lisää Hänen tahdostaan, Hänen Sanansa kautta, Raamatusta? Uskotko, että enemmistö tietää totuuden vai uskotko, että totuus ei ole missään suhteessa siihen, kuinka paljon ihmisistä uskoo mihinkin? Uskotko enemmän ihmisiin kuin Jumalaan?

Jos uskot, että miljoonat eivät voi olla väärässä ja siksi olet omaksunut tiettyjä käsityksiä, niin olet kuin aikoinaan Israelilaiset, uskoessaan kaikkea sitä, mitä heille sen aikaisten pappien tahoilta usein väärin opetettiin. Silloin olet kuin Israelilaiset tuhansia vuosia sitten ja luultavasti olet valmis tappamaan jokaisen Jumalan lähettämän profeetan, joka julistaa Jumalan Sanan totuutta, niin kuin aikoinaan teki tuo Jumalan luvattu kansa. Tiedä se, että kautta Raamatun historian on Jumalan kansa sortunut vääriin käsityksiin ja opetuksiin. Ja aina silloin, on Hän, maailman Luoja, lähettänyt totisia palvelijoita kansansa luokse palauttamaan kansansa "oikealle tielle".

Ei, minä en ole profeetta. Minä en ole opettaja. Olen vain köyhän kalastajan köyhä poika ja uskon, että kun Jumala aikoinaan puhui aasin kautta, niin voi Hän minuakin käyttää. Vaikka en ole profeetta, on Jumala kuitenkin laskenut sydämelleni viestin tämän kirjan muodossa. Ja kun Hän on minulle tehtävän antanut, niin tiedän silloin, mitä on vastassa. Saatana joukkoineen tulee tekemään kaikkensa, ettei Hänen sanomaansa vastaanotettaisi, samoinhan hän teki aikoinaan Israelin kansankin keskuudessa.

Me olemme uusi Israel (kts.luku 9) ja tänään, tämän kirjan muodossa Hän haluaa innostaa lapsiaan enemmän tutkimaan Hänen Sanaansa joka on koko totuus! Miksi Jumala lähettäisi minut julistamaan totuutta? Miksi tällaisen kurjan ja onnettoman? Ehkä siksi, että viisaat ja mahtavat, saarnaajat ja opettajat, evankelistat ja vanhemmistoveljet eivät ole halunneet ottaa tätä tehtävää vastaan! Ehkä Hän siksi joutui valitsemaan tällaisen kurjan ja köyhän...

Rikkaat ja mahtavat haluavat kuulla sanomaa vain rikkailta ja mahtavilta. Köyhä ei ole heidän silmissään missään arvossa. Ei myöskään köyhän sanoma, vaikka hän kuinka olisi saanut sen Herralta; Jes.32:7-8"Ja pahat ovat petollisen aseet, hän miettii ilkitöitä, tuhotakseen kurjat valheen sanoilla, vaikka köyhä kuinka oikeata asiaa puhuisi. Mutta jalo jaloja miettii ja jaloudessa lujana pysyy"

Tiedän, mitä minulla on vastassa! En kuitenkaan pelkää, koska uskon, että Herramme Jeesus Kristus on kanssani:

Hes.2:3-7"Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, minä lähetän sinut israelilaisten tykö, kapinallisten pakanain tykö, jotka ovat kapinoineet minua vastaan; he ja heidän isänsä ovat luopuneet minusta, hamaan tähän päivään asti. Nuo lapset, joilla on kovat kasvot ja paatuneet sydämet - niitten luokse minä sinut lähetän, ja sinun on sanottava heille: Näin sanoo Herra, Herra. Kuulkoot tai olkoot kuulematta - sillä uppiniskainen suku he ovat - he tulevat kuitenkin tietämään, että profeetta on ollut heidän keskellänsä. Mutta sinä, ihmislapsi, älä pelkää heitä, äläkä pelkää heidän sanojansa, vaikka edessäsi on ohdakkeita ja orjantappuroita ja sinä asut skorpionien seassa; älä pelkää heidän sanojansa äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku. Vaan puhu heille minun sanani, kuulkoot tai olkoot kuulematta; sillä uppiniskaisia he ovat".

Niin kuin Jeesus sanoi aikoinaan opetuslapsilleen, niin samoin Hän sanoo tänäkin päivänä kaikille Hänen omilleen: Matt.10:6"Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. "

Olen 31-vuotias, ja aina kun Raamatun sanoma on kohdannut sydäntäni, on se vain lisännyt murhetta murheen päälle, koska, niin monissa kohdin opetetaan Jumalan Sanaa väärin. Monet ovat kysyneet minulta: "miten sinä voisit olla oikeassa ja muut aina väärässä"? Miten sinä, joka olet oppimaton, voisit tietää sen, mitä oppineet eivät tiedä? Silloin en voi muuta, kuin vedota Jumalan Sanaan: 1 Kor.1:26-29" Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. "

Tarkoitukseni ei ole panetella tällä kirjalla ihmisiä, vaikka niin monet sen haluavat käsittää. Moni ihminen on omaksunut vääränlaisia tulkintoja Raamatusta, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, etteivätkö he olisi uskossa Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen! Ymmärsiväthän aikoinaan apostolitkin asioita eritavalla ja silti he kaikki olivat Jeesuksen Apostoleita! (lukuun ottamatta Juudasta, joka kavalsi Jeesuksen). Monet kirkkokuntien johtomiehet saattavat kokea kirjani uhkana heidän tulkinnoilleen. Monet lahkolaisuuteen langenneet tulevat tuomitsemaan kirjani. En ole uhka, sillä tarkoitukseni ei ole kehottaa ketään ihmistä lähtemään pois niistä kirkkokunnista, joissa Herraa palvelevat. Olkaa valona siellä, missä teitä tarvitaan! Ja jos jossakin, niin juuri tämän päivän kirkkokunnissa...Tarkoitukseni on saada Jumalan kansa tutkimaan Raamattuansa! Tarkoituksenani on rohkaista jokaista veljeäni ja sisartani, sillä tiedän, että moni kantaa vääriä taakkoja ja heillä on raskasta. Uskon, että jokainen tutkiessaan Jumalan Sanaa, saa voimaa ja lohtua jokapäiväiseen elämäänsä. Uskon, että repimällä istutukset, joita taivaallinen Isämme ei ole istuttanut, voi jokainen päästä lähemmäksi Häntä, Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, joka kuoli Golgatalla tuskallisen kuoleman jokaisen ihmisen syntien edestä. Uskon, että repimällä väärät istutukset saadaan maaperä otolliseksi ja vasta silloin voi Jumala istuttaa itse kunkin sydämen puutarhaan taivaallisia istutuksiaan, jotka tuottavat hyvää hedelmää!

Opetus kielillä puhumisesta on arka aihe. Hurmoksellisuus tänä päivänä kauniissa Suomen maassamme on saanut vahvan jalansijan. On ollut Toronto ilmiö, joka on myös koskettanut maatamme, on tälläkin hetkellä vaikuttava Nokian herätys ja paljon, paljon muuta...

Tiedän, ettei Raamatun selkeä opetus kielillä puhumisesta, joka nyt tällä kertaa tulee minun kauttani, saa paatuneita ihmisiä muuttamaan kantaansa. Uskon kuitenkin, että tätä kirjaa lukee myös moni nöyrällä sydämellä varustettu Jumalan lapsi ja heille haluan sanoa; Takinkääntäminen jossain tietyssä asiassa ei ole hävettävää silloin, jos huomaa olevansa väärässä! Jollei sydän ole nöyrä, ei voi oppiakaan lisää. Täytyy olla tiedonjano, muuten jää sille "askelmalle" missä on ollutkin ja kasvaminen pysähtyy; 1 Piet.2:2;"halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,"

Puhutko sinä kielillä? Kuulutko johonkin hurmokselliseen liikkeeseen? Tiesitkö, minulla on paljon hyviä ystäviä, jotka kuuluvat Helluntalaisiin, vapaaseurakuntalaisiin jne. Monet ystävistäni puhuvat "uusilla kielillä". Rakastan heitä vaikka en rakastakaan heidän taitoansa puhua uusilla kielillä. Vaimonikin kuuluu helluntaiseurakuntaan ja puhuu kielillä. Rakastanhan minä häntäkin...

Itselläni ei ole kielillä puhumisen lahjaa, ei ole koskaan ollutkaan. Haluaisin kyllä, mutta Herra ei ole nähnyt vielä hyväksi niitä minulle antaa. En kuitenkaan haluaisi samanlaisia kieliä kuin vaimollani tai monella muulla, jotka kuuluvat hurmosliikkeisiin.

Mikä on kielillä puhumisen lahja? Mistä oikein kielistä on kysymys? Esiintyykö sitä tänä päivänä ja jos, niin missä? Kysymyksiä kysymysten perään. Myöskin niiden keskuudessa, joilla itsellä on hurmosliikkeiden keskuudessa saatu kielillä puhumisen jalo taito.

On aitoja ja epäaitoja kieliä, sen tunnustavat myöskin ne, jotka sanovat itsellään olevan kyseisen lahjan. Mistä tunnistat aidot ja epäaidot kielet? Voiko uskova saada väärät kielet jos rukoilee vilpittömästi? Ei tietenkään, mutta entä jos rukoilee vilpillisesti....1 Kun.22:21-23" Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi: 'Minä viekoittelen hänet.' Herra kysyi häneltä: 'Miten?' Hän vastasi: 'Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun.' Silloin Herra sanoi: 'Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin.' Katso, nyt Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden."

Tiedän jo etukäteen, että monet, jotka lukevat tätä kirjaani, syyttävät minua harhaopetuksesta, vaikka itse ovat harhassa ja opettavat vastoin Raamatun totuuksia. Tiedän, että vaikka kuinka perustelen asiat Raamatulla, eivät sydämensä paaduttaneet ihmiset kuitenkaan halua nöyrtyä Jumalan Sanan alle. Helluntailiike, joka ehkä eniten ajassamme kehuskelee armolahjoillaan ja kielillä puhumisellaan (helluntailiike syntyi kielilläpuhumisen ympärille) ei tule koskaan kirkkokuntana hyväksymään opetusta, joka sotii sen itse omaksumaansa oppia vastaan. Helluntailiike joko seisoo tai kaatuu opetuksesta koskien kielilläpuhumista. Minä tiedän, ettei se kaadu!

Yksikään kirkkokunta maassamme ei tule häviämään, ennen kuin Jeesus saapuu. Päin vastoin, lisää tulee syntymään kuin sieniä sateella. Samanaikaisesti, vaikka kirkkokunnat sitkeästi jatkavat olemassaolon taisteluaan, usein kuoleman partaalla ollen, Jumala kokoaa omansa yhteen ja syntyy todellinen apostolinen seurakunta (kts.luku 9)!

Kirkkokuntien isät ovat valheellisesti luoneet opetuksen, josta eivät halua luopua, vaikka se osoittautuisi kuinka Raamatun vastaiseksi tahansa. Tämän päivän monet kirkkokuntien johtomiehet ovat jo ajat sitten myyneet totuuden. Ei voi muuta kuin todeta profeetta Jeremian sanoin; Jer.8:8"Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä."

Vaikka tiedän, että monet lauman johtajat ovat usein paaduttaneet sydämensä, niin tiedän myöskin, että on paljon niitä nöyriä Jumalan lapsia, myöskin helluntailiikkeessä, jopa liikkeen vastuutehtävissä, jotka haluavat myös kielillä puhumisesta saada lisää Raamatullista tietoa, niin kuin kaikesta muustakin. Tiedän, että nämä nöyrät Jeesuksen opetuslapset haluavat kasvaa Jumalan Sanan tuntemisessa ja sitä kautta Hänen tuntemisessaan.

Siirtykäämme nyt kuitenkin itse asiaan, eli kielilläpuhumiseen. Olet varmasti joskus ihmetellyt, huolimatta siitä, missä kirkkokunnassa Herraa palvelet, että miksi eivät kaikki ole saaneet kielillä puhumisen armolahjaa? Oletko sinä?

Monet ovat rukoilleet tuota lahjaa, eivätkä ole saaneet. Minäkin rukoilin aikoinaan, ja rukoilen vieläkin (en tietenkään samanlaisia kieliä, kuin mitä usein hurmosliikkeissä esiintyy, vaan Raamatun opetuksen mukaisia kieliä)! Jos sinä et ole saanut hurmosliikkeiden opin mukaisia kieliä, niin kiitä siitä Jumalaa. Tulet kyllä huomaamaan, tätä lukua lukiessasi, että hurmosliikkeiden "pulinakielet" eivät ole se kielillä puhumisen armolahja, mistä Raamattu puhuu, vaan nuo tuollaiset kielet ovat perintöä pakanallisesta kulttuurista ja näin ollen, ikävä sanoa, saatanasta.

Niin kuin huomasimme, niin ihminen vilpillisesti rukoillessaan saattaa saada eksytyksen hengen (1 Kun.22:21-23) ja näin ollen väärät kielet. Tämänhän monet hurmosliikkeiden opettajatkin myöntävät. Onko sinulla kielet? Mistä tiedät niiden olevan Jumalasta?

Helluntailiikkeessä oli aikoinaan käsitys hengenkasteesta (on monilla vieläkin), sellainen, että ihminen ei ollut hengessä kastettu, jos ei puhunut kielillä. Kärjistynein tulkinta liikkeen sisällä oli, että ihminen ei ole edes uskossa, jos ei puhunut kielillä. Tämä vaikutti monen liikkeessä olevan jäsenen elämään siten, että peläten muiden luokittelevan maalliseksi, alkoivat he puhua itse keksityillä kielillä, pulisten ja kaikenlaisia lausahduksia päästäen.

Monet liikkeen sisällä eivät sortuneet kuitenkaan tähän ja siksi heidät luokiteltiin toisen luokan uskoviksi. Näin ollen kyseiset hurmosliikkeet omalla väärällä, Raamatun vastaisella opetuksellaan ovat lisänneet ja lisäävät tänäkin päivänä raskaita taakkoja jäsentensä hennoille hartioille. Kuinka moni onkaan itkenyt itsensä uneen haaveillessaan kielistä, jotka tekisivät hänestä uskovaisen. Niin, kukapa ei haluaisi hyväksyntää...

Hurmosliikkeiden opettajat opettavat armolahjoista! He väittävät itsellään olevan kaikkein eniten tietoa kyseisestä asiasta. Kuitenkin, he ovat kielilläpuhumisesta tehneet itselleen ja koko liikkeelle "tunnusmerkin". He luokittelevat keskuudessaan ihmisiä eri kasteihin, riippuen siitä, onko saanut kielet vai ei. He väittävät tietävänsä kaiken armolahjoista ja kuitenkaan edes sitä, ketä varten kielet ovat, he eivät tiedä!

Eivät kielet ole merkiksi uskoville, vaan niille jotka eivät usko! 1 Kor. 14:22"Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko"

Miten heidän keskuudessaan puhuttu "pulinakieli" on merkkinä niille, jotka eivät usko? Eivätkö he juuri omien keskuudessa "nokkimisjärjestyksellään" osoita jotain aivan muuta? Eivätkö he näin itse tuomitse oman opetuksensa käytännössä vain harhaopiksi? Jotta he saisivat edes ulkopuoliset vakuuttuneeksi, saatikka omansa, siitä, että heillä tosiaan on Jumalan antama armolahja, täytyisi heidän ensin käsitellä uudestaan hengenkaste ja sen seuraukset ja täten poistaa nokkimisjärjestys keskuudestaan? Jos he itse taistelevat keskuudessaan siitä, kuka on saanut henkikasteen ja näin ollen on uskovainen, niin silloinhan koko kielilläpuhuminen on heidän mielestään, vastoin Raamatun selkää opetusta, vain uskovaisten sisäinen merkki! Toisaalta, kun Raamattu sanoo, että kielet ovat merkki niille, jotka eivät usko, ja kun he ovat tehneet kielistä puhumisesta itselleen merkin, niin voihan se olla selvä osoitus helluntailiikkeen jäsenten hengellisestä tilasta....(kielet merkkinä niille jotka eivät usko) Omalla käytännöllään he kertovat ulkopuolisille, että Helluntailiike koostuu ei uskovista..! Kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä, ei hänen Raamatun opetuksen mukaan tarvitse puhua kielillä! Jeesus oli täynnä Pyhää Henkeä äitinsä kohdusta asti, eikä Hänkään puhunut kielillä (Luuk.1:15)! Raamatussa on kertomuksia ( n. 50 kohtaa) esimerkkitapauksista, kun ihmiset täyttyivät Pyhällä Hengellä eivätkä puhuneet kielillä! Paavali kirjoittaa; 1 Kor.12:29-30" Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?"

Raamattu kertoo, että hedelmä Pyhällä Hengellä täyttymisestä on, ei suinkaan kielilläpuhuminen, vaan; Gal.5:22"Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen."

Itse asiassa kielillä puhumisen armolahja Pyhän Hengen vaikutuksesta luetellaan vasta listan loppupäässä, ei niin kuin hurmosliikkeet, tekemällä siitä elämän "elinehdon"! 1 Kor.12:28"Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä."

Oletko koskaan ajatellut, että kun Pyhä Henki, jonka tulisi johdattaa Jumalan lapsia Jeesuksen sanojen mukaan "kaikkeen totuuteen", tuntemaan Jumala Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen Sanansa eli Raamattu, ei ole monenkaan ihmisen kohdalla, joka väittää olevansa täyttynyt Pyhällä Hengellä, kuitenkaan johdattanut kyseistä ihmistä läheisempään suhteeseen Jumalan kanssa? Monet, jotka sanovat olevansa täyttyneitä Pyhällä Hengellä eivät kuitenkaan ole kasvaneet Raamatullisissa totuuksissa! Mistä johtuu, että kielillä puhuvat katolilaiset muuttuvat enemmin katolilaisiksi ja saman aikaisesti kielillä puhuvat helluntalaiset muuttuvat enemmän helluntalaisiksi, puhumattakaan babtisteista jne.? Jeesus sanoi; Joh.16:13"Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen"!

Ihmisillä, jotka väittävät olevansa täyttyneitä Pyhällä Hengellä, tulisi olla myöskin jotakin näyttöä! Sillä sanoihan Jeesus: Matt.7:16-20"Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään."

Salli minun nyt vastata kysymykseen, minkä vähän aikaa sitten esitin, eli; Miksi monet hurmosliikkeissä olevat eivät saa kieliä? Ehkä siksi, että Jumala vielä tänä päivänäkin varjelee omiansa! Eihän Hän halua antaa lapsilleen mitään sellaista, joka ei olisi heidän kasvulleen hyväksi....

Kirkkokunnat, jotka opettavat armolahjoista ja väittävät itsellään niitä olevan, eivät kuitenkaan eroa kirkkokunnista, joilla ei kyseisiä armoituksia heidän mielestään ole, paremmalla vaelluksellaan! Kielillä puhumisen armolahja mm. helluntailiikkeen mukaan on uskovan kasvua varten. Miksi näissä hurmosliikkeissä esiintyy kuitenkin niin paljon lihallisuutta ja maailmallisuutta? He väittävät itsellään olevan kielilläpuhumisen lahjan ja kuitenkin elävät monesti jumalatonta elämää. Tämä ei päde tietenkään kaikkiin yksilöihmisiin, tiedän monia vilpittömiä ja vakaita Jeesuksen opetuslapsia mm. helluntailiikkeessä, mutta yleisesti ottaen tämä pätee. Jos omistaa kielillä puhumisen lahjan, jonka tarkoitus on hurmosopin mukaan kasvattaa lahjan saajaa, niin miksi ei kasvua ole useinkaan tapahtunut?

Helluntailiike opettaa, että on olemassa kahdenlaisia kieliä, joita annetaan uskovalle. Otan lainauksen helluntailiikkeen "oppikirjasta", Isosta Raamatun Tietosanakirjasta osa 3, s.108; "Kielillä puhuttaessa voi UT:ssa olla kyseessä jokin muutoin tunnettu, mutta puhujalle vieras kieli. Useimmiten ei kuitenkaan ole kyse tavallisesta kielestä."

Oletko koskaan miettinyt, että saarnaajat, jotka väittävät itsellään olevan kielilläpuhumisen armolahjan matkustaessaan vieraskielisiin maihin saarnaamaan armolahjoista, tarvitsevat tulkin? He itse opettavat, että on kahdenlaisia kieliä, toiset ns. enkelien kieliä ja toiset eri maiden kieliä. Miksi näissä hurmosliikkeissä saarnaajilla ei koskaan ole kuin vain yhdenlaisia kieliä? He opettavat kielilläpuhumisesta monia vilpittömiä Jumalan lapsia ja itse osaavat vain pulista ja saarnatessaankin tarvitsevat tulkkia. Jos heillä kerta on kielilläpuhumisen lahja, niin miksi he tarvitsevat tulkkia? Ja miksi Jumalan Pyhä Henki ei anna heille koskaan noita "toisenlaisia" kieliä?

Afrikassa ja monissa muissa kehitysmaissa elää satoja tuhansia lapsia ja äitejä ilman lohtua huomisesta. Nälissään ja alastomina he kerjäävät ruokaansa ollen kaiken lisäksi vielä pakanallisten uskontojen orjia. Nuoria tyttöjä ympärileikataan julmasti ja heitä pakotetaan uskomaan erilaisiin uskomuksiin, jotka vain lisäävät taakkaa heidän hennoille ja kärsineille hartioilleen. Samaan aikaan hurmosliikkeet juhlivat länsimaissa kehuskellen kielilläpuhumisen armolahjoistaan. Kuka saa "mielettömiä" näkyjä, milloin on nauruherätystä jne.

Sen sijaan, että nämä hurmosliikkeet etsisivät vain nautintoja hengen maailmasta, he voisivat ruveta rukoilemaan todellista kielten puhumisen armolahjaa, kykyä puhua erimaiden kielillä. Hurmosliikkeet opettavat, kuten mm. helluntalaisuus, että kielillä puhumisen armolahja esiintyy kahdella tavalla, myös kykynä puhua eri maiden kieltä. Miksi heidän keskuudessaan ei tällaista kuitenkaan esiinny? Miksi vain pulinaa, josta ei kukaan saa mitään selvää ja joka näyttää usein aivan mielipuolisten touhulta? Jos Jumala todella vastaisi heidän rukouksiinsa, niin kuin he väittävät, niin miksi Hän ei antaisi heille todellista kielten puhumisen armolahjaa ja tekisi heidät näin kykeneviksi lähtemään kehitysmaihin kertomaan sorretulle ja kärsivälle kansalle todellista ilouutista Jeesuksesta Kristuksesta? Nyt nuo hurmosliikkeen edustajat vain pulisevat ja valittavat tulkkien puutetta. Mihin he tulkkeja tarvitsevat, jos heillä ainoastaan on kerta oikea opetus armolahjoista? Niin...missä ne kaivatut kielet viipyvät? Ne totisesti olisivat tarpeen tämän päivän kylmässä ja karussa maailmassa. Maailmassa, jossa on nälänhätää ja kurjuutta enemmän kuin koskaan aikaisemmin!

Oletko koskaan miettinyt, mikä on kielillä puhumisen merkitys? Hurmosliikkeen edustajat sanovat, että uskova näin rakentaa itseään. Kun ihminen rukoilee pulisten, eikä ymmärrä mitään, niin oletko miettinyt, miten hän tietää saavansa rukousvastauksia? Olen tavannut ihmisiä, mitkä sanovat rukoilevansa vain kielillä. Kuinka he tietävät, mitä pyytävät ja keneltä? Kuinka he saavat rukousvastauksia, kun eivät tiedä edes, että mitä rukoilevat?

Eikö juuri Jeesus varoittanut, että tulisi harkiten miettiä mitä rukoilee:Matt.6:7"Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan."

Tiedätkö mitä rukous on? Eikö se ole ihmisen ja Jumalan välistä puhetta. Samoin kun rukouksessa pieni ihminen puhuu suurelle Jumalalle, puhuu myöskin Jumala ihmiselle. Rukous ei ole vain pyyntöjä ihmisen puolelta, vaan myöskin kuuntelemista, mitä Jumala sanoo. Miten ihminen, joka rukoilee vain kielillä, joita ei itse ymmärrä, voi puhua Jumalan kanssa? Miten ihminen voi kasvaa tällaisessa rukouksessa?

Oletko ajatellut, että miksi Jumalan tahto olisi tehdä kaikki asiat monimutkaiseksi? Miksi rukouksenkin tulisi olla jotakin sellaista, ettei sitä kukaan ymmärrä? Jos Jumala haluaisi ihmisten rukoilevan vain "pulisten", niin miksei Hän Raamattuakin kirjoituttanut vain "pulinaksi"?

Jumalan tehtävä on tehdä sanomansa mahdollisimman yksinkertaiseksi. Sama logiikka pätee kaikkeen muuhunkin Jumalan suunnitelmaan. Myös kielilläpuhumisen armolahjaan (tulet sen lukua edetessä huomaamaan)! Samoin kuin Paavali sanoi aikoinaan eräälle noidalle, niin sama sanoma tulee kuuluttaa hurmosliikkeelle, joka väärillä Raamatuntulkinnoillaan on saanut monet eksyksiin naurettavilla nauruherätyksillään sun muilla vastaavilla tempauksillaan puhumattakaan väärästä kieltenpuhumisen armolahjan tulkinnasta; Apt.13:10""Voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä?"

Lukemattomat ihmiset hurmosliikkeissä eivät ole tutkineet mitä Raamattu opettaa kielillä puhumisesta, vaan sokeasti ovat uskoneet opettajiinsa. Itse asiassa samaa pätee kaikissa kirkkokunnissa oleviin epäraamatullisiin tulkintoihin. Ihmiset ovat sokeasti uskoneet vain sen, mitä heille ollaan puhuttu!

Joskus tuntuu siltä, kuin ihmisillä ei olisi omia aivoja ollenkaan. Ehkä seuraava esimerkkikertomus valaisee sinua siitä, kuinka sokeasti ihminen voi uskoa asioihin, mitä hänelle opetetaan.

Eräässä kehitysmaassa on eräs heimo, jossa on sellainen tapa, että kun naiset tulevat raskaaksi, he sitovat punaisen nauhan vatsansa yläpuolelle. He tekevät näin siksi, ettei lapsi syntyisi suun kautta. Eräs lähetyssaarnaaja oli kerran kysynyt eräältä tällaiselta raskaana olevalta naiselta, auttaako nauha oikeasti? Tyytyväisenä toimintatapaansa oli nainen voitonvarmana vastannut; Kyllä auttaa, yksikään lapsi ei ole syntynyt suun kautta!!!! Sidotko sinä nauhan vatsasi ympärille? Uskotko sinä, että lapsi voi syntyä suun kautta?

Kristikansa rukoilee herätystä ja samalla julistaa, että maailman ihmiset ovat kuolleessa tilassa. Eihän kuolleita voi herättää, nukkuvat sitä vastoin voi! Rukoillessaan herätystä, he rukoilevat herätystä itselleen. Kuitenkin, kun Jumala jonkin palvelijan kautta ikään kuin ravistelee heitä, he vain sokeasti kääntävät kylkeänsä ja jatkavat sitkeästi untaan. Kun joku tulee ja kertoo sinulle totuuden, perustellen Raamatulla jonkin asian, jatkatko vain untasi vai heräätkö? Haluatko todella herätä....

Ennen kuin alamme käsittelemään mitä Raamattu todellakin opettaa kielillä puhumisesta, niin luokaamme pieni silmäys, ei hurmoksellisiin liikkeisiin, vaan juuri erääseen päinvastaiseen kirkkokuntaan, Suomen Adventtikirkkoon.

On totta, että hurmoksellisissa liikkeissä, kuten helluntalaisuudessa, joskus ammutaan hieman yli ns. armolahjoissa. Adventtikirkossa ammutaan taas ali, ja todella pahasti...

Olen itse Adventtikirkon entinen jäsen, en vain helluntaikirkon, ja siksi tiedän, kuinka puuduttavia voivat olla tilaisuudet, joissa sapattijumalanpalvelus on niin kaavoihin kangistunutta, että kirkonmenot ovat joskus todella kuin katumusharjoituksia ilman armoa ja vapautta...

Adventtikirkko julistaa Raamatun tuntemista. Jos he, kaikkien niiden kirkkokuntien kanssa, jotka ovat julistaneet vapauden pannaan, olisivat vaivautuneet opiskelemaan, mitä on vapaus Herrassa, niin luultavasti ei tällaisia hurmoksellisia liikkeitä olisi koskaan syntynytkään. Ihmiset kun historian saatossa ovat kyllästyneet kaavamaisiin tilaisuuksiin ja haluavat kokea Jumalan palveluksessa vapautta ja Hänen läheisyyttään myös käytännön tasolla. Vapautta laulaa, vapautta ylistää, vapautta profetoida ja vapautta puhua kielillä...

Adventtikirkko ei yksin ole syyllinen kaikkien niiden liikkeiden syntyyn, joita maassamme valitettavasti on, vaan kaikki ne kirkkokunnat, jossa varovaisuus Hengen lahjoja kohtaan on niin yliampuvaa, että tuolla pelolla ollaan tapettu kaikki luovuus ja elämisen ilo!

Saarnat kirjoitetaan paperille ja jokainen sapatti Jumalanpalvelus pidetään tietyn kaavan mukaan. Jos tällaisessa tilaisuudessa joku alkaisi puhumaan kielillä (vaikkakin oikeilla kielillä), niin luultavasti hänet ajettaisiin ulos kirkkorakennuksesta. Jos joku alkaisi profetoida, niin hänet luultavasti ammuttaisiin. Ei tietenkään tavallisilla kuulilla, vaan tappavilla katseilla!

Adventtikirkko opettaa, että viimeinen suuri profeetta oli Ellen G. White ja sen jälkeen ei toista samanlaista ole tullut, eikä tule. Itse asiassa koko Adventismi joko seisoo tai kaatuu Ellen G. Whiten kirjoituksiin. Tuo samainen kirkko kehuskelee tuntevansa Raamatun, mutta kuitenkin, Raamatun rinnalle he ovat nostaneet tuon kyseisen kirjailijan. Monetkaan sen jäsenistä, eivät tutki Ellen G. Whiten kirjoituksia Raamatun kautta, vaan päinvastoin. Omaksi turmiokseen...

Itse olen lukenut kyseistä kirjailijaa ja pitänyt hänen kirjoittamistaan kirjoista. Kuitenkin, tuo kirjailija on monissa kirjoituksissaan sortunut "värittämään tapahtumia". Tapahtumat eivät ole Raamatun vastaisia, mutta niitä ei kuitenkaan ole Raamatussa. Samanaikaisesti kun Adventistit arvostelevat hurmoksellista toimintaa, he itse lukevat kirjoja, jotka ovat täynnä hurmoksellisuutta ( Ellen G. Whiten näyt) ja mielikuvituksellisia kertomuksia. Mitä tulee hurmoksellisuuteen, niin Ellen G. White saattoi olla pitkiäkin aikoja tajuttomana saaden viestejä Jumalalta. Ristiriitaako...

Hurmoksellinen tietäjänainenko, vaiko Jumalan profeetta? Jotkut pitävät profeettana, jotkut tietäjänaisena. Minkälainen kuva minulla entisenä Adventistina on? Kun kerta Adventistit väittävät niin hyvin tuntevansa Sanaa, niin puhutelkoot heitä Raamatun Sana. Sama varoitus kuin on Ilmestyskirjan suhteen, pätee varmasti koko Raamattuun: Ilm.22:18"Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;

Adventtikirkko on vain kirkkokunta kirkkokuntien joukossa. Muita epäraamatullisia käsityksiä heillä on mm. suhtautuminen siihen, saako nainen opettaa? Toinen, erittäin suuri Raamatun vastainen harhaopetus on ns. pyhäkköoppi. He kun väittävät, ettei Jeesus mennytkään kaikkein pyhimpään kuin vasta vähän yli vuosisata sitten. Raamattu kertoo meille kuitenkin erittäin selkeästi; Hebr.9:11-12"Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen."

Siis vielä kerran...MENI, SAI AIKAAN! Ei lue, että tulisi joskus menemään....

Tämä täysin naurettava opetus, jota eivät ymmärrä monet Adventtikirkon jäsenet itsekään, syntyi, kun kirkon perustajat sortuivat ennustamaan aikoinaan Jeesuksen takaisintulon. Paatuneella sydämellään he eivät voineet antaa periksi virhettään, ja näin syntyi tuo saatanallinen oppi, pyhäkköoppi, joka selittää, että ihan väärässä vuosilukujen suhteen he eivät kuitenkaan olisi olleet...

Joko nyt ymmärrät, rakas lukijani, miksi Adventistit kieltävät, ei teoriassa, vaan käytännössä kaikkien armolahjojen esiintymisen? Heidän oman kirkkokuntansa perustajat kun olivat täysin hurmoshenkisiä ja ennustelivat milloin mitäkin....

Mikä on terve suhtautumistapa kielilläpuhumiseen? Eikö se, mitä Raamattu opettaa? Samoinhan meidän tulisi tehdä jokaisessa asiassa. Vain ja yksin Raamattu! Ei pidä sortua liioitteluun puolelta eikä toiselta, älkäämme olko niin kuin Helluntalaiset, älkäämme myöskään niin kuin Adventistit! Olkaamme Jumalan lapsia ja nöyriä sellaisia....

Kieli tarkoittaa puhuttua kieltä tai kielitaitoa, se on määritelmä sanalle "kieli". Jumala antaa kaikki Hengen lahjat käytännöllistä tarkoitusta varten! Kun tutkimme kielilläpuhumisista Raamatun opetuksen mukaisesti, tulemme huomaamaan tämän lahjan käytännöllisen tarkoituksen!

Jeesus sanoi seuraajilleen; Menkää siis, ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Matt.28:19). Kuinka apostolit saattoivat mennä kaikkialle maailmaan, samalla, kun itse osasivat vain yhtä tai kahta kieltä?

Oletko pannut Raamattua lukiessasi merkille, että aina kun Jumala on antanut pienelle ihmisille jonkun tehtävän, Hän antaa aina myöskin kyvyt ja lahjat sen tehtävän suorittamiseen! Samoin teki Jeesus Kristus, Jumala, joka tuli maan päälle ihmisruumiissa. Lähettäessään opetuslapset saarnaamaan evankeliumia (ilouutista) kaikkialle maailmaan, antoi Jeesus myöskin kyvyn puhua muiden maiden kieliä! Miten olisikaan muuten ollut mahdollista saarnata ihmisille, jotka puhuivat ja ymmärsivät eri kieltä kuin opetuslapset?

Mark.16:17" Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ...puhuvat uusillä kielillä"! Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn, mutta myöskin lupauksen tuon käskyn suorittamiseen. Yliluonnollisen Pyhän Hengen lahjan...kyvyn puhua muiden maiden kielillä!

Monet kristikansasta opiskelevat tänä päivänä kielitaitoa ja laiminlyövät Raamattunsa lukemisen. Liian monet osaavat kyllä erimaiden kieliä ja siten olisivat valmiita menemään ulkomaille kertomaan...niin, mitä? Vaikka heillä useasti on kielitaitoa ja muutakin viisautta, niin laiminlyödessään Jumalan Sanan tutkimisen, heillä ei ole mitään, mitä kertoa ihmisille. He ovat menettäneet Jumalan tuntemisen ja monissa "lähetysmaissa" kristityt lähetyssaarnaajat tulevat kyllä toimeen kielitaitonsa vuoksi paikallisen väestön kanssa, mutta heiltä puuttuu Jumalan voima ja näin ollen evankeliumin julistamisen elinehto; Pyhän Hengen voitelu! Jos nuo ihmiset, mitkä ovat uhranneet kaiken aikansa kaikennäköisten kurssien käymiseen, olisivat uhranneet saman verran aikaa Raamatun opiskeluun ja ymmärtäneet Jeesuksen antaman lupauksen kyvystä puhua eri maiden kieliä, niin ihmeitä tapahtuisi ja ilouutinen, evankeliumi olisi jo julistettu kaikkialle maailmaan ja Jeesus olisi jo tullut!

Jeesus lähettäessään opetuslapset julistamaan evankeliumia antoi heille myöskin kyvyn sen tekemiseen. Samoin tuo lupaus on voimassa tänäkin päivänä! Jumalan kansan tulisi käydä rukoukseen etsimään Herran kasvoja ja silloin Jeesus Kristus, syntiemme sovittaja, saisi sovittaa myös elämämme uudestaan siten, että Jumalan kansa ei hakisi niinkään inhimillistä viisautta, niinkuin eivät apostolitkaan, vaan Hänen tuntemistaan ja saisivat täten lahjaksi kaikki ne kyvyt, jotka tarvitaan voitokkaaseen evankeliumin julistamiseen!

He saisivat kyvyn puhua muiden maiden kielillä ja sitä kautta maailma uskoisi Hänen yliluonnolliseen voimaansa tehdä palvelijansa kykeneviksi Hänen työhönsä. Nyt sitävastoin, kristitty kansa puhuu itsekeksimillään kielillä, tarvitsee tulkkeja ja kaiken näköisiä kurssitodistuksia ja siitä huolimatta epäonnistuu surkeasti sille annetusta tehtävästään. He ovat hyljänneet Jeesuksen lupaaman todellisen voiman ja keskittyäkseen itse opiskelemaan jotakin sellaista, jonka Pyhä Henki voisi antaa lahjaksi, armon puhua eri maiden kielillä, he omalla toiminnallaan julistavat Jumalalle; emme tarvitse Sinua, pärjäämme itsekin! Lopputulos on ollutkin sitten kaikkien nähtävissä....Olemme Jumalan kansana, Jeesuksen opetuslapsina surkeasti epäonnistuneet siinä tehtävässämme, minkä Hän meille antoi...

Mitä tapahtui kun Jeesus oli lopettanut maallisen vaelluksensa? Hän antoi opetuslapsilleen lupauksen kyvystä puhua eri maiden kieliä. Tapahtuiko niin?

Raamattuun on kirjattu kolme esimerkkiä kielillä puhumisesta, (Apt.luvussa 2,10 ja 19). Aloittakaamme ensimmäisestä...

Apt.2:1-4"Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi."

Tuli on voiman symboli! Jumala lähetti lahjan tulisien kielien muodossa niin, että sen vastaanottajat tietäisivät Hänen vahvistavan heidän heikot kielensä kykeneviksi Jeesuksen antamaan lähetystehtävään. Samoinhan Jumala vahvisti Moosesta lähettäessään tämän faraon eteen (2 Moos.4:10-12) ja samoin Hän myöskin kosketti Jesajan huulia taivaallisella alttarilta otetulla hehkuvalla hiilellä (Jes.6:6-7).

Jeesuksen lupaama kielilläpuhumisen lahja annettiin apostoleille! Apt.2:5-11"Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja."

Helluntaipäivä oli juutalaisten pyhäpäivä, jota vietettiin 50 päivää Pääsiäisen jälkeen. Hurskaat Israelilaiset tulivat kautta koko Rooman valtakunnan Jerusalemiin juhlimaan. Tuolloin Jerusalemissa oli ainakin 15 kansallisuutta ja Jumala valitsi tuon päivän Pyhän Hengen lahjan ensinäytökseksi, jotta nämä vierailijat kuulisivat evankeliumin! Moni heistä ottikin sanoman vastaan ja täten veivät mennessään mukanaan Helluntain jälkeen omaan maahansa. Apostoleille annettiin yliluonnollinen kyky puhua näiden kansallisuuksien kielillä ja tästä esimerkkitapauksesta huomaamme, että kielilläpuhuminen oli ensisijaisesti evankeliumin työhön annettu lahja, kyky kertoa sanomaa ihmisille heidän omalla kielellään.Niin kuin tästä esimerkistä huomaamme, että Helluntain ihme ei ollut kuulemisen lahja, niin että vieraita kieliä voitiin ymmärtää,(niin kuin monet virheellisesti opettavat), vaan puhumisen lahja. Kielillä puhumisen lahja ei ole korvilla kuulemisen lahja kuulijoita varten, vaan puhumisen lahja puhumista varten. Eihän Helluntain ihmeeseen liittynyt tulisten korvien, vaan tulisten kielten laskeutuminen uskovien päälle!

Kielillä puhumisen lahja ei ole "taivaallinen kieli", jota ymmärtää vain Jumala sekä ne, joilla on kielten tulkinnan lahja. Eihän kuulijat olleet täyttyneet Pyhälle Hengellä apostolien puhuessa heille! VAAN APOSTOLIT OLIVAT TÄYTTYNEET PYHÄLLÄ HENGELLÄ! Raamattu opettaa selvästi Apostolien tekojen luvussa 2, että sekä opetuslapset että ne, jotka kuuntelivat, ymmärsivät mitä julistettiin (jae 11)!

Toinen esimerkki kielillä puhumisesta löytyy Apostolien teoista luvusta kymmenen. Apt.10:44-46" Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. "

Kornelius oli italialainen, mutta Pietari oli juutalainen ja puhui arameaa. Roomalaisperheiden palvelijat (näin historia kertoo) olivat usein eri puolilta maailmaa. Kielimuuri oli esteenä, mutta oletettavasti Pietari "puhui kielillä" julistaen evankeliumia Korneliuksen perheväelle. Pyhä Henki tuli Korneliukseen ja hänen perheenjäseniinsä ja silloin juutalaiset ymmärsivät heidän "ylistävän Jumalaa" kielellä, jota he itse ymmärsivät!

Tuossa kohtaamisessa oli läsnä eri kieltä puhuvia. Kun Pyhä Henki tuli Korneliuksen ja hänen perheensä päälle, ymmärsivät juutalaiset heidän ylistävän Jumalaa. Enää ei kielimuuri ollut esteenä, vaan he ymmärsivät toisiansa! Tuossa Raamatun paikassa ei puhuttu mitään "pulinakieltä", vaan erimaiden kieliä, jotta ilouutinen, evankeliumi saavutti Korneliuksen eri kansallisuudesta huolimatta.

Kornelius ja hänen perheensä vastaanottivat SAMAN KIELILLÄPUHUMISEN LAHJAN SAMALLA TAVALLA KUIN OPETUSLAPSET HELLUNTAI PÄIVÄNÄ! Myöhemmin Pietari kuvasi tapahtumaa seurakunnan johtajille: Apt.11:15" Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, niin kuin alussa meidänkin päällemme"!

Kolmas ja viimeinen Raamatun paikka kielilläpuhumisesta käytännössä liittyi Paavalin puheeseen 12 efesolaiselle opetuslapselle. Apt.19:6" Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat".

Helluntain ihmeessä ja Korneliuksen tapauksessa puhuttiin eri maiden kieliä! Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö tässäkin tapauksessa olisi ollut samoin. Tämä Raamatun paikka ei kerro yksityiskohtaisesti, kuten kaksi edellistä, miten kielillä puhuminen esiintyi. On väärin väittää, että tässä kohdassa oltaisiin puhuttu jotain "käsittämätöntä pulinakieltä", koska kyseinen kohta ei mainitse mitään sellaisesta. Päin vastoin, Luukas, joka Apostolien teot on kirjoittanut, kertoo näiden efesolaisten puhuneen kielillä ja ennustaen siten, että apostolit sen ymmärsivät! Eivät ennustaneet ja puhuneet kielillä siten, että se olisi ollut jotakin käsittämätöntä monkerrusta, josta kukaan ei olisi saanut selvää, niin kuin tämän päivän hurmosliikkeissä valitettavasti on tapana!

Raamattu kertoo, että kielillä puhumisen lahjan saaminen Pyhän Hengen vaikutuksesta ilmeni AINA sellaisessa yhteydessä, joilloin ihmisiä oli koolla useammista eri kieliryhmistä, niin että kielimuuri erotti heidät toisistaan.

Apt.4:31"Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti."

Edellisestä Raamatun paikasta voimme lukea, että ihmiset täyttyivät Pyhällä Hengellä eikä kielillä puhumista esiintynyt. Paikalla ei kuitenkaan Raamatun mukaan ollut ketään vieraskielistä.

Helluntailiike opetti, ja opettaa vieläkin, että kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä hän puhuu uusilla kielillä! Kuitenkin, niin kuin huomasimme, ihminen voi täyttyä Pyhällä Hengellä eikä välttämättä puhu uusin kielin. Pyhän Hengen kasteen tarkoituksena ei ole mutista tai pulista ei-ymmärrettävällä tavalla, vaan vastaan ottaa voima evankeliumin julistamista varten! Sanoihan Jeesus: Apt.1:8"vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."

Edellä mainitut Raamatun paikat ovat ainoat, joissa Pyhän Hengen antamaa kielillä puhumista esiintyi käytännössä. Huomasimme, että kielilläpuhumisen lahja ilmeni aina kykynä puhua eri maiden kieltä. Se ei koskaan esiintynyt jonakin epämääräisenä pulinana vaan voimana ja kykynä saarnata evankeliumia kansallisuuksista riippumatta.

Opetusta kielilläpuhumisesta löytyy Raamatusta vain ensimmäisen Korintolaiskirjeen 14;sta luvusta. On hyvin mielenkiintoista huomata, että hurmosliike, joka mainostaa itseänsä kielillä puhuja- kansana on muodostunut vain yhden Raamatun luvun ympärille. Jumalan Sana, Raamattu on paksu kirja ja oppi vain yhden luvun ympärille rakennettuna tuntuu jo inhimillisestikin ajateltuna hyvin mielivaltaiselta! Käytännön kielillä puhumista Jumalan lasten keskuudessa Pyhän Hengen vaikutuksesta esiintyy vain kolme kertaa!

Uuden Testamentin 27;stä kirjasta vain kolme edes mainitsevat kielillä puhumisen lahjaa. 39 henkilöä kirjoittivat Raamatun kirjat. Näistä 39:stä vain kolme; Luukas, Paavali ja Markus - mainitsevat kielillä puhumisen. Meidän tulisi korostaa vain niitä kysymyksiä, joita Jumalakin pitää etusijalla. Jos kielillä puhumisen armolahja Pyhän Hengen vaikutuksesta ei saanut Jumalaltakaan palstatilaa kovinkaan paljoa, niin miksi ihmeessä maailman hurmosliikkeet pitävät sitä tärkeimpänä Raamatun asiana, vaikka väittävät elävänsä Jumalan tahdossa?

Pyydän sinua, rakas lukijani ottamaan eteesi Raamatun ja sieltä ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 14;sta luvun. Näin sinun on helpompi seurata tämän luvun opetusta todellisesta kielillä puhumisen armolahjasta...

Siirrymme ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 14:sta lukuun! Se on ainoa Raamatun luku, jossa käsitellään ja annetaan opetusta kielillä puhumisesta. Se on väärinymmärretyimpiä Raamatun kohtia hurmosliikkeiden opettajien keskuudessa. Sen ymmärtävät väärin myöskin hurmosliikkeiden harhaanjohdetut jäsenet! Tai tarkemmin sanottuna, tuo luku OLLAAN HALUTTU YMMÄRTÄÄ VÄÄRIN!

Maailman ihmiset ovat saaneet mahdollisuuden pilkata kristikansaa väärän hurmoksellisuuden tähden! Ja onko se mikään ihme? Pyöriväthän ihmiset lattioilla, naureskelevat, huutavat, hyppivät, itkevät, parkuvat mutisten epämääräistä muminaa ja kaiken lisäksi esiintyvät tietäjinä ja profeettoina. Hurmoksellisissa liikkeissä tunnusomaista on huono Raamatun tietous! Jumalan ilmoituksesta ei tiedetä paljoakaan, eikä se tunnu kovin monia kiinnostavankaan. Onhan se mukavampaa kokea hengen maailmoista jos jonkin näköisiä tuulahduksia...

Jeesus sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, teistä tulee minun todistajiani! Hurmosliike opettaa olevansa täysin Pyhän Hengen johdatuksessa ja kuitenkin keskenänsä he vain nautiskelevat hengen ilmiöistä välittämättä ollenkaan kadotetuista sieluista sen enempää kuin työstäkään, jonka Jeesus antoi jokaiselle Hänen omalleen. He luulevat, vastoin Raamatun selkeää opetusta Pyhän Hengen olevan nautintoaine, eivätkä ymmärrä sen olevan käyttöaine.

Bensaa moottoreihin, sen sijaan, että vahaisit autoasi yöt ja päivät! Tärkeää kun ei Jumalan silmissä ole miten ajat, vaan että ylipäätänsä ajat...Niin kuin autokin on tehty liikkumista varten, niin Jumalan lapsikin on todistamista ja evankeliumin julistamista varten! Jumalan Pyhä Henki on Hänen lapsensa käyttövoima, voima joka panee liikkeelle. Liikkeelle kadotetun maailman puolesta....

Paavalin kirje korinttolaisille on ainoa, jossa Paavali käsittelee kielilläpuhumista. Ei ole Raamatun mukaista tutkia kielillä puhumista siten, että erotetaan jae sieltä ja jae täältä, niin kuin ei mitään muutakaan Raamatun opetusta. Kokonaisuus on aina ratkaiseva! Jotta ymmärtäisimme paremmin Paavalin viestiä seurakunnalle, luokaamme hetkeksi katsaus Korinttiin...

Korittin muinainen kaupunki oli kuuluisa kansainvälisistä satamistaan. Se oli kansallisuuksien sulatusuuni ja se aiheutti sen, että usein jumalanpalvelukset muodostuivat kaaottisiksi ja sekaviksi. Ihmisiä jumalanpalveluksiin osallistui eri kulttuureista ja eri kielistä. Paavalin kirjeestä huomaamme, että monet rukoilivat, todistivat ja saarnasivat kielellä, jota muut eivät ymmärtäneet. Tästä syystä Paavali kirjeessään kehotti, että jos tulkkausta ei voitu järjestää, niin piti pysyä vaiti !!

1 Kor.14:6-9"Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja?Niinhän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain: kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin? Niinikään, jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin tekin: jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen." 1 Kor.14:19"mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä. " 1 Kor.14:27-28"Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön; mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle.

On täysin hämmentävää, että jotkut opettavat, että kielillä puhuminen on pulinaa, jota ei kukaan ymmärrä! Paavalin johdonmukainen opetus läpi kirjoitusten on luonteeltaan täysin vastakkainen ( 1 Tim.6:20 / 2 Tim.2:16)! Kun luet tarkasti 1;sen Korinttolaiskirjeen 14:sta luvun, huomaat, että epäjärjestystä ja väärää hurmoksellisuutta vastaan Paavali juuri kyseisessä luvussa taistelee, niin kuin kaikissa muissakin kirjoituksissaan! Paavalin sanoma on selvä: Jos et saa kielelläsi aikaiseksi selvää puhetta, pysy vaiti seurakunnassa!Tässä vaiheessa on huomioitava eräs tärkeä seikka. Helluntailiike opettaa, niin kuin muutkin hurmosliikkeet, että kun "pulinakielet" tulkataan, niin se olisi mm. profetia. Näin on sotkettu keskenään profetoimisen armolahja ja kielilläpuhumisen lahja. Raamattu ei kuitenkaan missään kohdin mainitse, että kielillä puhumisen tulkkaus johtaisi profetiaan (Jumalan ilmoitukseen ihmisille)! Sen sijaan Raamattu opettaa erittäin selkeästi, että kielilläpuhumisen armolahja Pyhässä Hengessä on joko rukousta tai evankeliumia uskosta osattomille.

Missään kohdin Raamattua ei ole yhtäkään esimerkkiä siitä, että profetia olisi tullut siten, että ensin oltaisiin puhuttu jotain käsittämätöntä kieltä! Jotkut perustelevat käsityksensä, sotkiessaan profetian ja kielilläpuhumisen, seuraaviin Raamatunpaikkoihin. Käsittelemme niitä nyt!

2 Piet.1:20-21"Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta."

Monet harhaopettajat opettavat, että kun jonkun ihmisen kautta tulee profetia, niin sitä ei voisi kyseisen Raamatun paikan mukaan ymmärtää! Siksi he väittävät profetian tulevan usein kielillä puhumisen kautta! Asia ei kuitenkaan ole niin. Niin kuin luimme, niin Pietari kirjeessään puhuu profeetallisesta Sanasta, eli Kirjoituksista, ei profetiasta ( jae 19). Kun luet tarkasti edellä mainitun Raamatun paikan, niin kiinnitä katseesi sanoihin: YKSIKÄÄN RAAMATUN PROFETIA! Edellä mainittu Raamatun kohta ei millään tavalla liity Pyhän Hengen antamaan profetian armolahjaan, joka esiintyi apostolisena aikana ja joka kuuluu uuteen liittoon!

Seuraava Raamatun paikka, joka on Paavalin ensimmäisessä kirjeessään Korinttolaisille luvussa 14:sta on ollut hurmosliikkeiden väärällä tulkinnalle (sotkettu profetia ja kielilläpuhuminen) ehkä eniten käytetty Raamatun paikka.

1 Kor.14:5"Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan; sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu."

Tässä Raamatun jakeessa ei sanota, että profetoiva olisi sama, vaan parhaimmillaan "samassa asemassa" eli samanarvoinen. EI SAMA! Vaikka kielillä puhuja selittäisi, ei hän kuitenkaan vielä silloin profetoisi, vaan olisi yhtä tärkeä!

Paavali kirjeessään päin vastoin käyttää "palstatilaa" runsaasti juuri selittäessään, vastoin hurmosliikkeiden opetusta, että kielillä puhuminen on eri armoitus, kuin profetoiminen ja ettei niillä OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ KESKENÄÄN! 1 Kor.14:22-24"Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko; mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion,"

Palatkaamme nyt kuitenkin kielilläpuhumisen armolahjaan. Paavalin ensimmäinen kirje Korinttolaisille 14:sta luku ei missään kohdin opeta, että kielilläpuhumisen armolahja olisi jotakin epämääräistä pulinaa, jota ei kukaan ymmärrä. Hurmosliikkeet ovat vain tulkinneet täysin mielivaltaisesti, vastoin Apostolien teoissa esiintyviä käytännön esimerkkitapauksia, kielilläpuhumisen vain "monkerrukseksi", jota ei kukaan ymmärrä! Paavalihan juuri tuossa kyseisessä kirjeessä (1 Kor. luku 14) kirjoittaa, ETTEI OLE OLEMASSAKAAN SELLAISIA KIELIÄ, JOITA EI KUKAAN YMMÄRRÄ! 1 Kor.14:10" Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä." Raamattu ei missään kohdin mainitse, että kukaan Jumalan palvelija olisi KOSKAAN PUHUNUT SAMANLAISIA KIELIÄ KUIN TÄMÄN PÄIVÄN HURMOSLIIKKEISSÄ! Tulkinta kielilläpuhumisesta monkerruksena on vain hurmosliikkeiden tulkintaa; "näin ehkä oltaisiin voitu puhua, kielet olisivat voineet olla ehkä tällaiset... jne"! Päin vastoin, jokainen Raamatun kohta, jossa mainitaan käytännössä esiintyvä kielilläpuhumisen armolahja Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli aina puhetta jonkin muun maan kielellä, niin kuin tässä luvussa, käsitellessämme Apostolien tekoja, olemme huomanneet! Tämän päivän hurmosliikkeiden kielet ovat vain pulinaa tuuleen, eivätkä ne tule Jumalan maailmasta. Samaa mieltä lienee apostoli Paavali: 1 Kor.14:9"Samoin tekin: jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen."

Paavali ensimmäisessä kirjeessään Korinttolaisille vetoaa vanhaan Testamenttiin lupauksesta, joka annettaisiin uuden liiton uskoville. Raamattu kertoo meille, että uusi liitto tehtäisiin kaikkien kansojen kanssa (niin kuin se tehtiinkin)! Vetoamalla kirjoituksiin Paavali juuri osoittaa, että kielten puhumisen armolahja on juuri kyky puhua eri maiden kielillä. 1 Kor.14:20-21"Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä olkaa täysi- ikäisiä. Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra."

Jotkut opettavat, että "monkerrus" olisi enkelien kieliä! He perustelevat sen seuraavalla Raamatunkohdalla: 1 Kor.13:1" Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen."

Huomattakoon, että Paavali kirjoittaa; VAIKKA eikä KUN! Lue tämä jae asiayhteydessään, (jakeet 2 ja 3) äläkä irrota jakeita sieltä täältä! Huomaat, että Paavali kirjoittaa myös; ...vaikka minulla olisi kaikki usko...(oliko hänellä kaikki usko, ei tietenkään)...vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi (antoiko hän ruumiinsa poltettavaksi, ei, vaan hänet mestattiin pyövelin käsissä)! Huomaat siis, että hän ei sanonut puhuvansa enkelien kielillä, vaan esitti "olettamuksia" opettaessaan rakkauden suurta merkitystä!

Raamatussa ei ole yhtään esimerkkitapausta, jossa enkelit olisivat puhuneet jotakin käsittämätöntä kieltä, vaikka kertomuksia ihmisistä, jotka ovat kohdanneet enkelin, on hyvin paljon. Kaikissa Raamatun ilmestyksissä enkelit ovat puhuneet ymmärrettävää kieltä! Johannes näyssään kuvailee enkelien kieltä mm. seuraavasti: Ilm.5:11-13"Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen." Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!"

On täysin mielivaltainen tulkinta, että enkeleillä olisi oma kieli! Hurmosliikkeet opettaessaan vääränlaista tulkintaa kielilläpuhumisesta ovat joutuneet tarttumaan jokaiseen oljenkorteen perustellakseen naurettavaa tulkintaansa! Tässä vaiheessa on hyvä mainita, että eihän se ole hullu joka valheita kertoo, vaan se joka ne uskoo! Oletko sinä hullu..?

Kielillä puhumisen armolahja on Pyhän Hengen antama lahja puhua erimaiden kielillä. Se ei ole mitään käsittämätöntä monkerrusta, eikä enkelien kieliä! Monet kuitenkin perustelevat hurmoksellista tulkintaansa seuraavalla Raamatun paikalla:

1 Kor.14:14" Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön."

Ensinnäkään, yllä oleva Raamatun jae ei puhu mitään mistään pulinakielestä, jollaista hurmosliikkeissä esiintyy, vaan se kertoo meille, että kun esim. suomalainen oppimaton saa Kenian kielen armoituksen Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin on täysin selvää, ettei rukoilija itse ymmärrä kyseistä kieltä! Tällöin hänen ymmärryksensä on hedelmätön. Paavali kuitenkin kehotti kirjeessään "armoituksen saajaa" rukoilemaan, että saisi kyvyn ymmärtää kieltä, jota puhuu ja sitä kautta myöskin lahja tulisi paremmin käytetyksi.

Monet taas puolustelevat järjetöntä monkerrustaan seuraavalla Raamatunpaikalla: 1 Kor.14:23" Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?" Tässä Raamatun kohdassa ei anneta missään kohdin ymmärtää, että kysymyksessä olisi jokin sellainen kieli, jota hurmosliikkeissä käytetään. Tuossa jakeessa tarkoitetaan, niin kuin kokonaisvaltainen Raamattu selkeästi opettaa, eri maiden kieliä. Jos seurakunta kokoontuu ja monet ihmiset alkavat puhua todellisella Pyhän Hengen antamalla armolahjalla, vieraiden maiden kielillä, niin on selvää, että sekaannusta syntyy, ja silloin järjestys kokoontumisessa häiriintyy. Ei pitäisi olla mitään epäselvää, millaisista kielistä tässä Raamatun kohdassa on kysymys, koska kun opetuslapset puhuivat eri maiden kieliä helluntaipäivänä, luuli kansanjoukko heitä juovuksissa oleviksi( Apt.2:13)!

Paavali opetti kirjeessään Korintolaisille, että kun joku oli saanut todellisen kielillä puhumisen armolahjan Pyhästä Hengestä, kyvyn puhua vieraiden maiden kieliä, niin hänen tulisi rukoilla myöskin armoitusta selittää kielet. Myöskin hän kehotti rukoilemaan, että saisi kielten selittämisen armolahjan, vaikkakaan ei itse puhuisi kielillä, jotta ei sekaannusta tilaisuuksissa esiintyisi, vaan näin kaikki kuulijat rakentuisivat! Sillä ainahan on mahdollista, että kokoukseen tulee myöskin uskosta osattomia. (olihan riivattu mieskin aikoinaan synagoogassa Jeesuksen aikana Luuk.4:33). 1 Kor.14:13" Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää."

Kielillä puhuminen Pyhän Hengen vaikutuksesta on aina joko rukousta tai sanomaa uskosta osattomille. Kielillä puhuminen ei ole Jumalan sanomaa omalle kansalleen ( 1 Kor.14:22). Profetoiminen sitä vastoin on. Näitä kahta asiaa ei tulisikaan sotkea ja muistettavaa on, että PROFETIA EI TULE KOSKAAN SITEN, ETTÄ KIELET SELITETTÄISIIN. RAAMATTU EI TUNNE OPETUSTA TÄLLAISESTA EIKÄ YHTÄÄN AINUTTA ESIMERKKITAPAUSTA! PROFETIA TULEE AINA YMMÄRRETTÄVÄLLÄ TAVALLA, SILLÄ KIELELLÄ JOTA KUULIJAT YMMÄRTÄVÄT, EI KOSKAAN JONAKIN EPÄMÄÄRÄISENÄ MONKERRUKSENA (niin kuin hurmosliikkeen opettajat harhaanjohtavasti opettavat)!

Kielten selittämisen armolahja on yksinkertaisesti Jumalan Pyhän Hengen lahja ymmärtää erimaiden kieliä. Ei jokin yliluonnollinen kyky ymmärtää enkelien kieliä (enkeleillä ei ole mitään eri kieltä) tai jotain monkerrusta, jota hurmosliikkeissä, mm. helluntalaisuudessa paljon esiintyy!

Hurmosliikkeissä harvat osaavat selittää puhumansa kielet! Paavali kuitenkin nimenomaan käski rukoilemaan, että jos on kielillä puhumisen armolahja, niin tulisi rukoilla, että saisi myöskin kyvyn selittää ne. Olen laittanut merkille kun ihmiset puhuvat monkerrellen (olen entinen helluntalainen ja kokemusta on), että usein he toistavat vain samoja sanoja. Kuitenkin, sanoma, jolla he pyrkivät näitä naurettavia kieliään selittämään, on joka kerta eri.

Tarkastelkaamme vielä muutamia Korinttolaiskirjeen kohtia, joilla ihmiset pyrkivät puolustamaan hurmoksellisia, epäaitoja kieliään. 1 Kor.14:15-16"Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot." Kenellä tämän tekstin mukaan on ongelmana ymmärtäminen? Tämä teksti ei tue hurmosliikkeissä esiintyviä "pulinakieliä", eikä edellä mainittu Raamatun kohta tarkoita, että joku puhuisi jotakin ymmärtämätöntä kieltä, jota ei itse ymmärrä! PÄIN VASTOIN, PUHUJA TÄSSÄ RAAMATUN PAIKASSA YMMÄRTÄÄ, KUULIJA EI!

1 Kor.14:2"Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä." Tätä Raamatun paikkaa käyttävät usein pulinakielten puolestapuhujat, perustellessaan hurmoksellisia epäraamatullisia kieliään. Tämä jae ei anna ymmärtää, että puhuja ei itse tietäisi mitä puhuu, vaan että kuulijat eivät ymmärrä hänen puhettaan! Jos minä esim. sanon, että...ei minua kukaan ymmärrä, en tietenkään silloin tarkoita, ettenkö itse ymmärtäisi itseäni. Kyllä minä voin itse ymmärtää itseäni, vaikka muut eivät ymmärtäisikään. Tämä Raamatun jae ollaan tulkittu, vastoin selkeää opetusta siten, että tässä kielillä puhuva ei itse ymmärtäisi mitä puhuu! Kuitenkin jae selvästi osoittaa, että ei ongelma ole puhujalla, vaan kuulijoilla!

Monet harhaopettajat opettavat, että on olemassa salainen taivaallinen rukouskieli, jota paholainen ei ymmärrä. He perustelevat käsityksensä Room.8:26, joka kertoo..."Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla". Raamattu ei kuitenkaan missään vaiheessa kehota uskovia rukoilemaan salassa, vaan päin vastoin, kuullessaan uskovan rukouksen saatana vapisee! Raamattu opettaa meille myöskin, että Jumalan lapsi on täytetty Pyhällä Hengellä ja että Jeesus asuu jokaisessa uskovassa Pyhän Henkensä kautta rukoillen Isän edessä edestämme! Edellä mainittu Raamatun kohta tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Jeesus meissä rukoilee puolestamme!

Monet saatuaan karismaattisissa kirkkokunnissa kielillä puhumisen armolahjan ovat kertoneet omasta kokemuksestaan. He ovat kertoneet, että he kielillä puhuessaan eivät pysty lopettamaan, vaan jatkavat monkerrustaan niin pitkään kuin henki heille puhuttavaa antaa. Tämä tällainen kokemus osoittaa sen, että nuo "kielet" eivät ole voineet olla Jumalasta! Niin kuin mikä tahansa armolahja, niin myöskin kielillä puhuminen on aina ihmisen hallittavissa. 1 Kor.14:32"Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset"

Monilla on hurmosliikkeissä ns. kielilläpuhumisen armolahja, mutta ei kuitenkaan kykyä selittää kieliä. Kuitenkin olen monesti itse huomannut ollessani karismaattisissa tilaisuuksissa, että ihmiset rukouksen aikana mumisevat eikä tällaisessa rukoustilanteessa ole minkään laista järjestystä rukouksen suhteen. Raamattu opettaa meille kuitenkin, että jos ei ole selittäjää kielille, tai jos ei itse ole saanut armoitusta selittää kieliään, niin olkoon sellainen ihminen hiljaa seurakunnan kokouksissa ja rukoilkoon kielillä yksinäisyydessä: 1 Kor.14:27-28" Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön; mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle."

Niin kuin alkuluvussa mainitsin maassamme vaikuttavasta, ei hurmoksellisesta, vaan päin vastaisesta kirkkokunnasta, Adventtikirkosta, niin samoin haluan tässä vaiheessa muistuttaa myöskin kaikkia muita saman suuntaisia kirkkokuntia, ja niiden fanaattisia jäseniä, jotka ovat sortuneet vähättelemään Pyhän Hengen armolahjoja siitä, että on EPÄRAAMATULLISTA JA VASTOIN JUMALAN TAHTOA PYRKIÄ TUKAHDUTTAMAAN ARMOLAHJOJEN ESIINTYMINEN SEURAKUNNASSA SIITÄKIN HUOLIMATTA, ETTÄ NIIN PALJON EPÄAITOA ESIINTYY!

Tämän luvun tarkoitus ei ole vaikuttaa sinuun, oi kallis lukijani, siten, että alkaisit väheksymään armolahja, joita Jumalan Pyhä Henki haluaa sinullekin, jos olet uskossa kalliiseen Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen, antaa. Se, että on epäaitoa, täytyy myös tarkoittaa sitä, että aitoakin esiintyy! Aitoa kielillä puhumista esiintyy hurmosliikkeissä yksilöiden kohdalla niin kuin monissa muissakin paikoissa. On nimittäin muistettava, että on yllättävän paljon ihmisiä, mitkä eivät kuulu mihinkään kirkkokuntaan saatikka mihinkään hurmokselliseen toimintaan.

Niin kuin koko ihmisen elämä, niin samoin myöskin yksityiskohdat, kuten Jumalan antamat armolahjat, tulisi ymmärtää siten, että jokainen itse, myöskin sinä, me kaikki, voisimme omalle kohdallemme kokea onnea ja autuutta. Jumalan Pyhän Hengen armolahjat tuovat todellisen uskovan elämään todellista voitokkuutta, vapautta, tarkoituksenmukaisuutta ja sitä kautta myöskin Jumalan läheisyyttä! Siis, jos muut puhuvat epäaidoilla kielillä, voit sinä rukoilla Jumalalta aitoja kieliä. Parempi sytyttää kynttilä kuin kirota pimeyttä pätee varmasti myöskin suhtautumisessa Pyhän Hengen armolahjoihin!

Älkäämme missään nimessä suhtautuko, kuten Adventtikirkko ja monet samalla asenteella varustetut kirkkokunnat ja niiden jäsenet maassamme, armolahjoihin kielteisesti. Se olisi kaikkein tyhmintä mitä voisimme tehdä! Jos ihmiset sotivat kielilläpuhumista, profetoimista ja kaikkea muuta Pyhän Hengen tarjoamia armolahjoja vastaan käytännössä (eihän kukaan myönnä teoriassa niitä vastaan sotivansa), niin silloin he ovat julistaneet sodan itse Jumalalle. 1 Kor.14:39-40"Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta. Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä."

Selkeä Raamatun opetus on, että kielillä puhumista tulee esiintymään siihen saakka kunnes Herramme Jeesus tulee! Myöskin selkeä Raamatullinen opetus kielillä puhumisesta on, että Pyhän Hengen antama "kielillä puhumisen" armolahja on kyky puhua muiden maiden kieliä. Lupaus Pyhästä Hengestä, joka varustaa Hänen omansa voitokkaaseen evankelioimistyöhön, on yhä voimassa. Kun maailma yhdistyy ja ihmiset eri kulttuureista ja kansoista ovat paljon keskenään tekemisissä, niin Jumalan Pyhän Hengen lahjaa, kykyä puhua eri maiden kielillä, tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa, niin kuin apostolisena aikana, suuressa määrin. Tulevina aikoina tulee todellisen Pyhän Hengen armolahjan, kielillä puhumisen merkitys kasvamaan ja moni eri kulttuurin ihminen saa tätä kautta kuulla evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta....

Selkeä Raamatullinen opetus on myöskin se, että Jumalan lapsi voi rukoilla Pyhän Hengen antamilla "eri maiden" kielillä. Tällöin, jos hänellä itsellään ei ole lahjaa selittää puhumiaan kieliä, tulee hänen rukoilla kielten selittämisen armolahjaa Jumalalta( 1 Kor.14:13). Kuitenkaan missään vaiheessa Pyhän Hengen antama kielillä puhumisen armolahja ei ole profetiaa. Tämä on jokaisen syytä muistaa. Ei missään Raamatussa opeteta, että kielten selittämisen armolahja olisi kyky tulkita Jumalan sanomaa kansalleen. Kielillä puhumisen armolahja Pyhästä Hengestä esiintyy siis vain joko rukouksessa tai evankelioimistyössä. Profetointi on armolahja erikseen, ja se tulee aina ymmärrettävällä tavalla siten, ettei siihen tarvita mitään tulkkausta, jotta vastaan ottaja sen ymmärtäisi. Raamattu ei tunne yhtään tapausta, jossa oltaisiin menetelty siten, että kielillä puhuminen oltaisiin tulkattu profetiaksi, eikä se opeta näin tekemäänkään.

Aina, kun joku puhuu kielillä, ja ne tulkataan viestiksi (profetiaksi) Jumalan kansalle, on se merkki siitä, että joko tulkkaus, tai kielet ovat perkeleestä, ei Jumalan Pyhästä Hengestä! Raamattu sanoo erittäin selkeästi, etteivät kielet ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko ( 1 Kor.14:22)!

Monet luulevat, ettei kielillä puhumista enää esiinny (kuten Jehovan todistajat). Toiset taas sanovat, että tänä päivänä kielillä puhumisen armolahjaa ei esiinny enää niin paljon, koska tämän päivän ihmisillä on mahdollisuus opiskella eri kieliä ja että Raamattua on käännetty niin monelle eri kielelle, että ihmisten on eri kulttuureissa mahdollisuus tutustua Jumalan sanomaan. Mutta nämä ovat vain selityksiä, joilla ei ole mitään tekemistä Jumalan tahdon kanssa...

On paljon kansoja, joiden kielelle ei Raamattua ole vielä käännetty. Sitä paitsi eri kielten opiskelu vaatii aikaa ja rahaa. Nyt Jumalan kansan tulisi rukoilla armolahjoja enemmin kuin koskaan aikaisemmin siitä syystä, että aika jossa elämme on pahempi kuin koskaan aikaisemmin ja jokaista armolahjaa tarvitaan tulevaisuudessa enemmin kuin koskaan aikaisemmin!

Ratkaisu kielillä puhumisen ongelmaan ei ole inhimillinen opiskelu. Kaikilla ei ole siihen varaa eikä mahdollisuuksia. Kuitenkin ihmiset eri kansoista kaipaavat Jumalaa nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sodat ja levottomuudet ovat saaneet ihmiset pelon valtaan, nälänhädät ja tulvat ovat vaikuttaneet niin, että ihmiset etsivät nyt Jumalaa eri puolilla maapalloa. Jumala haluaisi lähettää Hänen omiaan, varustettuna kaikilla Hengen lahjoilla kertomaan ilouutista todellisesta auttajasta...

Adventistit mm. luulevat ratkaisun kieliongelmiin olevan opiskelu. He pyrkivät omalla viisaudellaan saavuttamaan sen, minkä Jumalan Pyhä Henki haluaa heillekin Jumalan kansana antaa...ilmaiseksi! Jos Adventistit tutkisivat enemmän Raamattua ja vähemmän opiskelisivat insinööreiksi ja johtajiksi, ilmenisi myöskin heidän keskuudessaan todellista kielten puhumisen armolahjaa! Eikä vain kielteistä arvostelua niitä kohtaan, joilla tuo kyseinen lahja on käytössä....

Se, että olen tässä luvussa käsitellyt hurmoksellista toimintaa ja mm. Helluntaikirkkoa ei tarkoita sitä, etteikö heidän keskuudessaan olisi myöskin aitoa kielillä puhumista. Adventtikirkossa sitä vastoin en ole koskaan tavannut kielillä puhumista enkä profetoimista. Enkä valitettavasti usko koskaan tapaavanikaan. Olihan heillä aikoinaan suuri profeetta Ellen G. White ja nähtävästi heille on riittänyt hänen hurmoksellinen toimintansa! Ennustihan hän Jeesuksen takaisintulemuksen vuosiluvun tarkkuudella puhumattakaan kaikista niistä näyistä, joidenka aikana hän tajuttomana saattoi maata pitkiäkin aikoja lattialla ja ties missä....

Adventtikirkko julistaa tietävänsä totuuden Raamatusta aina kielillä puhumista myöten. He innokkaasti keskuudessaan keskustelevat usein panetellen muita kirkkokuntia ja heidän hurmoksellista toimintaansa. Mielellään he luokittelevat profetian armolahjan omaavat ihmiset vain näyttelijöiksi samalla kun heidän oma todellinen profeettansa Ellen G. White selkeän Raamatun opetuksen mukaisesti oli itse väärä profeetta, mutta siitähän he tietysti vaikenevat. Jokainen, joka ennustaa jotakin, eikä se sitten tapahdu, on Raamatun ilmoituksen mukaan väärä profeetta. Ellen G. White ennusti Jeesuksen takaisintulon ja epäonnistui surkeasti ja juuri se on merkki väärän profeetan toiminnasta: 5 Moos.18:20-22"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.' Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: 'Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?' niin huomaa: kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä."

Edellä mainitun kirkkokunnan monet jäsenet arvostelevat kielteiseen sävyyn tänä päivänä esiintyviä profeettoja käyttäen samaa Raamatun kohtaa, jota minä edellä käytin osoittaessani Ellen G. Whiten vääräksi profeetaksi! Kun ihmiset kirkkokunnissa, ja valitettavasti muuallakin tuomitsevat toistensa toimintaa Raamatun paikoilla, niin silloin tulisi aina muistaa myöskin, että kaikki se, mitä itse, tai mitä oma kirkkokunta on tehnyt, tai tällä hetkellä tekee, joutuu aina samanlaisen Raamatun tulkinnan kohteeksi, kuin miten itse ollaan Raamattua tulkittu. Ei siinä pitäisi olla mitään ihmettelemistä! Sanoihan Jeesus aikoinaan; Matt.7:3-5"Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä."

Jos arvostellaan, niinkuin tuleekin arvostella, profeetan toiminta Raamatun mukaan, niin silloin tulee myöskin samalla asteikolla arvostella oman profeetan toiminta! Taivaalliset lait koskevat kaikkia, ei vain toisen kirkkokunnan ihmisiä, vaan meitä kaikkia, ihan jokaista....

Kuitenkin tulee muistaa, että jokainen ihminen on erehtyväinen! Raamattu ei tunne yhtään ihmistä, joka ei olisi maanpäällisen vaelluksensa aikana erehtynyt! Raamattu ilmoittaa selkeästi, että monessa me kaikki hairahdumme (Jaak.3:2). Sama mikä pätee kaikkiin ihmisiin, pätee myöskin Ellen G. Whiteen. Me kaikki ihmiset olemme vajavaisia ja teemme virheitä...

Itse luen mielelläni hänen kirjoittamiaan kirjoja ja suosittelen niitä muillekin. En tiedä parempaa hengellistä kirjoittajaa, kuin hän oli! Uskon myöskin, että Ellen G. Whiten profeetallisessa toiminnassa on niin hyvää kuin huonoakin. Mutta valitettavasti Raamattu antaa meille ohjeet, joiden avulla saamme selville kuka on todellinen Jumalan profeetta ja kuka ei. Meidän mielipiteillä ei saa olla merkitystä silloin, kun näinkin tärkeää asiaa tutkimme!

Adventtikirkko kieltämällä käytännössä (ei teoriassa) tänä päivänä armolahjojen esiintymisen ja keskittymällä vain opiskelemaan eri maiden kieliä saadakseen inhimillistä kielitaitoa on itse asiassa muodostunut suuremmaksi viholliseksi Raamatulliselle koko totuudelle kuin yksikään hurmosliike.

Ratkaisu epäaidolle armolahjojen runsaalle esiintymiselle ei ole kieltää armolahjojen esiintymistä kokonaan. Se olisi sama, kuin kieltäisi koko Jumalan olemassaolon vain siksi, että maailmassa on niin paljon Hänen nimellään ratsastajia ja niin paljon epäaitoja näyttelijöitä puettuina lammasten vaatteisiin. Kieltämällä armolahjojen esiintymisen kokonaan (niin kuin he tekevät käytännössä) on sama kuin kieltäisi Jumalan seurakunnan olemassaolon...

Jeesus antoi meille hyvän neuvon joka pätee kaikkiin Raamatullisiin totuuksiin ja elämään yleensäkin; Matt.13:24-29"Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?' Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt.' Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin."

Saatana on viekas valehtelija! Se on kylvänyt Jumalan lasten keskuuteen vääriä käsityksiä, jotka ovat saaneet aikaiseksi sen, että paljon epäaitoa esiintyy. Mutta kuten aikaisemmin olen antanut ymmärtää, niin se, että on epäaitoa, tarkoittaa myöskin aina silloin sitä, että on olemassa aitoakin! Sama pätee kaikkien armolahjojenkin suhteen, niin kuin elämään yleensä....

Tunnen Adventtikirkossa monia ihania ihmisiä! Arvostelemalla kyseisen kirkkokunnan joskus niin vääristyneitäkin käsityksiä, en arvostele näitä nöyriä ja todellisia rakkaudella täytettyjä sisariani ja veljiäni. Myös Adventtikirkko, niin kuin kaikki kirkkokunnat koostuvat ihmisistä. Jokainen ihminen on erilainen. Sinä ja minä olemme erilaisia! Älkäämme tehkö siitä kirousta, vaan siunaus! Jos Jumala olisi halunnut luoda meistä samanlaisia, toistemme kopioita, niin Hän varmasti olisi tehnyt sen. On huomioitava, että Hän ei kuitenkaan niin tehnyt ja juuri sen pitäisi kertoa meille jotakin.....

Vain lukemalla Ellen G. Whiten teoksia ja kieltämällä profetian armolahjan esiintymisen tänä päivänä käytännössä ( ei teoriassa), Adventtikirkko ja sen jäsenet kieltävät omalta kirkkokunnaltaan Jumalan siunaukset. Arvostelemalla hurmosliikkeitä he langettavat päällensä tuomion, koska syyttävät muita harhaoppisiksi ja kuitenkin teoriassa myöntävät kielillä puhumisen armolahjan olemassaolon. Se, että hurmosliikkeissä esiintyy niin paljon epäaitoja kieliä ei ole puolustus Adventtikirkolle, koska heillä itsellään ei esiinny kielillä puhumisen armolahjaa ollenkaan. Jos he mukamas ovat ainoa todellinen Jumalan kansa, niin miksei heillä ole sitten sitä oikeata ja aitoa kielillä puhumisen armolahjaa, puhumattakaan mistään muistakaan Pyhän Hengen armolahjoista?

Adventtikirkon johto on täynnä korkeasti oppineita, itseään viisaina pitäviä, todellisia vapauden vastustajia, jotka sen sijaan, että rukoilisivat todellisia armolahjoja, usein vain haalivat maallista omaisuutta ja luulevat vielä kaiken lisäksi, että heillä itsellään ainoastaan maailman kristikunnasta, olisi asiat kunnossa. He halveksivat puhujia, jotka puhuvat tunteella, jotka osaavat ottaa yleisönsä, siksi, että he itse ovat niin jäykkiä puhujanpöntöstä julistamaan Jumalan Sanaa, että ei kukaan kehtaa sitä, jos rehellinen on itselleen, puolta tuntia kauempaa kuunnella. He ovat usein täysin lahjattomia, vailla mitään Jumalallisia armolahjoja ja kaiken sen lisäksi, he pyrkivät kieltämään ja julistamaan pannaan jokaisen, joka heidän kirkkokunnassaan haluaisi käyttää lahjojaan puhujana tai julistajana.

Heidän ahdasmielisyytensä tartuu pitkillä lonkeroillaan niin musiikkiin kuin kaikkeen muuhunkin lahjakkuuteen. Heidän keskuudessaan on vähän esim. lahjakkaita muusikoita siitä yksinkertaisesta syystä, että nuo lahjakkaat muusikot eivät pitkään viihdy heidän jäykässä, liian hyvin organisoidussa toiminnassaan, puhumattakaan siitä, että kaikki lahjakkuus ja luovuus julistetaan pannaan, siitä pelosta, ettei vaan mitään epäaitoa pääsisi tapahtumaan, vaikkakin he itse päivittäin lukevat epäaidon profeettansa Ellen G. Whiten tekstejä milloin mistäkin näyistä...

Tuomiten he luokittelevat rytmikkään hengellisen musiikin saatanalliseksi "helluntairimputukseksi" ja kuitenkin ovat tietoisia siitä, että esim. Israelilainen hengellinen musiikki on aina ollut, ja on tänäkin päivänä hyvin rytmikästä! Raamattua korostavana kansana he ovat jättäneet huomioimatta, että ei ole synti soittaa rytmikkäästi, vaan päin vastoin, se voi olla todellista vapautta Herrassa....

Ei ole merkitystä miten kukin Luojaansa kiittää, pääasia on, että kiittää! Sama pätee musiikkiin. Ei ole mitään merkitystä, onko musiikki hidasta vain nopeata, vain sanomalla saa olla merkitystä! Ulkokultaisuuttaan on Adventtikirkon johdon kanta musiikkiin, kuin monilla ihmisillä ruokaan; tärkeätä ei ole mitä syöt, vaan miten syöt! Adventtikirkon johto on sortunut maailmalliseen ilmiöön; "tärkeätä ei ole se, mitä on, vaan miltä näyttää!" Heidän oma musiikkinsa on hienostunutta ja vain ylhäisille sopivaa! Adventtikirkon johdon musiikkimaku on mautonta ja hymyillen olen monissa kyseisen kirkon tilaisuuksissa, kun olen laulanut heidän uudesta hengellisestä laulukirjastaan, mm. "Rouheen" sanoittamia lauluja, ajatellut, että kaikki ne lauluja tekee! Vaikka on kirkkokunnan johtavassa asemassa, niin ei sen tarvitse tarkoittaa sitä, että ottaa oikeuden tehdä ihan mitä haluaa! Miksi täytyy puuttua johonkin sellaiseen, kuten laulujen tekoon, jollei todellakin ole sitä Jumalan antamaa armoitusta, Pyhän Hengen antamaa armolahjaa? Rouhe voi kirjoittaa jonkun mielestä hyviä kirjoja, pitää ehkä hyviä puheita, mutta lauluntekijänä hän on onneton, todella surkea! Anteeksi vain...Rouhe...

Normaali, alhaisissa oloissa kasvanut kadun kansalainen ei ymmärrä Adventtikirkon johdon musiikkimausta mitään. Ehkä se on juuri heidän tarkoituksensakin? ...Jos Adventtikirkon johto omaksuisi Raamatullisen opetuksen armolahjoihin ja Pyhän Hengen antamiin armoituksiin, niin se luultavasti olisi maassamme kirkkokuntana avain suureen herätykseen! Mutta ei, sitkeästi he pitävät kiinni epäraamatullisesta tulkinnastaan koskien "taiteellisuutta" ja todellista luovuutta ja jatkavat tilaisuuksiensa pitoa siitäkin huolimatta, että heidän omat jäsenensä kaipaavat myös "musiikillista herätystä"! Adventtikirkon johto vähät välittää siitä, mitä mieltä muut ovat, riittää kun he itse saavat nauttia vallastaan ja musiikista, josta itse pitävät....

Heidän suhtautumisensa musiikkiin ja kaikkeen luovaan taiteeseen, todellisiin Jumalan Pyhän Hengen antamiin armoituksiin, on kuin Jeesuksen aikaisilla fariseuksilla suhtautuminen uskonnollisuuteen; Matt.23:25-28"Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta."

Adventtikirkko myöntää teoriassa, että kielillä puhumisen armolahja Pyhästä Hengestä on voimassa tänäkin päivänä! He ymmärtävät kirkkokuntana, niin kuin minäkin, että kielillä puhumisen armolahja on kyky puhua muiden maiden kieliä. He ovat valmiita tuomitsemaan saatanallisiksi kieliksi lähestulkoon kaikki hurmosliikkeissä esiintyvät kielillä puhumiset. Mutta eikö se ole mahdoton tehtävä! VAIN SILLOIN VOIMME LUOKITELLA JONKIN LÄHIMMÄISEMME KIELILLÄ PUHUMISEN SAATANALLISEKSI TOIMINNAKSI, JOS ITSE OSAAMME KAIKKI MAAILMAN KIELET! Emmehän voi sanoa ihmiselle, joka puhuu kielillä, jos emme osaa itse kaikkia maailman kieliä, mikä on jo ajatuksenakin mahdottomuus, että hänen kielillä puhumisensa ei ole oikeata! Vaikka Adventtikirkon jäsenet useasti ovatkin erittäin korkeasti koulutettuja ja sitä kautta hyvin rikkaita (mikä ei kylläkään hengellisessä maailmassa ole mikään ansio), niin tuskin he kuitenkaan niin viisaita ovat, että pystyivät luokittelemaan mikä kieli on minkäkin maan kieltä, vai onko se ylipäätänsä minkään maan kieltä?

On eri asia olla nöyrä, kuin puhua nöyryydestä. Se, että Adventtikirkon johto ja valtaosa sen jäsenistä on omaksunut täysin mielivaltaisen suhtautumisen armolahjoihin, ei merkitse kuitenkaan sitä, että jokainen Adventisti olisi samanlainen. Tänä päivänä myöskin eriäviä mielipiteitä suhteessa armolahjoihin kirkkokunnassa esiintyy, kiitos siitä Jumalalle. Toisin ajattelijoita siis on! Itse tiedän ja tunnenkin muutamia. Heille haluan sanoa, jatkakaa taistelua todellisen Raamatullisen opetuksen puolesta...

Itse käyn Adventtikirkon tilaisuuksissa ja mielestäni juuri tuo kyseinen kirkkokunta opettaa Raamattua kaikkein totuuden mukaisemmin, ei kuitenkaan täydellisesti, vaikkakaan sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että tuo kyseinen kirkkokunta eläisi itse opetuksensa mukaisesti. Sitä se ei valitettavasti tee, vaan säälimättömästi polkee jalkoihinsa köyhän ja kurjan, vaikkakin se olisi Jumalan todellisilla armolahjoilla varustettu. Ja miksi ei polkisi, onhan se täynnä korkeasti oppineita ja inhimillisesti viisaita. Jos he antaisivat toiminnassaan sijaa köyhälle ja kurjalle, sehän merkitsisi heidän keskuudessaan vain sitä, että kaikki tuo opiskelu ja rahan ja sitä kautta saatava vallan tavoittelu olisi ollut turhaa. Tiedäthän; vain hullu sahaa oksaa jolla istuu....

Suhtautukaamme Jumalan lapsina Raamattuun siten, että sydämemme halajaisi etsimään KOKO TOTUUTTA! Ei vain niistä asioista, jotka ovat omaa sydäntämme lähellä, vaan myöskin niistä, jotka ovat lähimmäisemme sydäntä lähellä. Tehkäämme näin ikään kuin palvelus lähimmäisellemme. Emme saa olla itsekkäitä. Raamatullinen totuus kielillä puhumisesta on löydettävissä vain Raamatusta, ei Adventtikirkon käsityksistä puhumattakaan hurmosliikkeiden opetuksista. Siis vain ja yksin Raamattu...

Jo alkuluvussa ihmettelin sitä, etteivät hurmosliikkeiden opettajat ja jäsenet selviä ilman tulkkia ulkomailla, vaikka väittävät omistavansa kielten puhumisen armolahjan. Se on ihmettelyn arvoinen seikka jo senkin takia, että Raamatussa ei missään kohdin Jeesuksen opetuslapset Uudessa Testamentissa tarvinneet tulkkia, vaikka saarnasivat eri kansallisuuksien parissa. Ei tietenkään, koska heillä oli todellinen Jumalan Pyhän Hengen antama kielillä puhumisen armolahja evankelioimista varten! Se oli todellinen ja se myöskin toimi! Toisin kuin tämän päivän hurmosliikkeiden naurettavat monkerrukset sun muut....

Mikä on hurmosliikkeissä esiintyvien järjettömien kielten historiallinen tausta? Mitä kieliä nämä tälläiset usein samojen sanojen hokemiset ovat?

(lainaus Doug Batchelorin kirjasta:"kielten vangitsema) Glossolalia on sana, jota usein käytetään ilmaisemaan useimmissa karismaattisissa seurakunnissa suosittua hurmos kokemusta. American Heritage Dictionary- Amerikkalainen sanakirja- määrittelee tuon termin näin; "keinotekoista" ja epä- mielekästä puhetta, erityisesti sellaista puhetta, joka liittyy transsi-tilaan tai tiettyihin skitsofreniasta kärsivien oireisiin.

Nykyaikainen kielilläpuhuminen karismaattisissa liikkeissä juontaa juurensa- ei Raamatusta Jumalan lasten keskuudesta, vaan muinaisista pakanallisista rituaaleista. Kuudennella vuosisadalla eKr. Delfin oraakkeli oleskeli Parnassus- vuoren juuren lähellä olleessa temppelissä. Delfi oli myös pyhitetty Dionysokselle, viinin-, hedelmällisyyden- ja aistillisen tanssin jumalalle sekä yhdeksälle muusalle- musiikin suojelija jumalattarille. Samalla kun innoittavaa musiikkia soitettiin, Pythia- niminen ylipapitar tapasi hengittää huumaavaa savua ja siirtyä voimakkaaseen transsi tilaan, jossa hän alkoi mutista. Ylipapittaren päästämät oudot äännähdykset tulkittiin avustavan papin toimesta, joka yleensä puhui runomitassa. Ylipapittaren äännähdyksiä pidettiin viesteinä Apollos- jumalalta, mutta viestit olivat niin epämääräisiä, että niitä harvoin kyettiin todistamaan virheellisiksi.

Samassa kirjassaan Doug Batchelor kertoo omista kokemuksistaan. "Kun asuin Amerikan alkuperäisväestön keskuudessa Uudessa Meksikossa olin useita kertoja paikalla todistamassa samankaltaista rituaalia. Intiaanit ensin söivät hallusinaatioita aikaansaavaa giftkaktusta ja istuivat sitten tuntikausia piirissä hymisten ja rumpuja soittaen. Ennen pitkää useat alkoivat äännähdellä kouristuksenomaisesti ilmaisten piinallisia näkyjään". Nykyään karismaattiset seurakunnat ovat suosituimpia kuin mitkään muut kirkot Amerikan alkuperäisväestön keskuudessa, sillä siirtyminen heidän omista vanhoista uskomuksistaan karismaattisiin yhdyskuntiin on rituaalien samankaltaisuuden vuoksi vaivatonta ja helppoa.

Monien pakanuutta harjoittavien Afrikan heimojen keskuudessa ihmiset uhraavat kanan tai vuohen saadakseen jumaliltaan siunauksen ja sitten he tanssivat tuntikausia nuotion ympärillä laulaen ja hypnotisoivan rummun soidessa taustalla. Lopulta jotkut läsnäolijoista joutuvat heidän jumaliensa hengen valtaan ja alkavat puhua aavemaista henkimaailman kieltä. Sitten paikallinen poppamies tulkitsee saadut viestit. Näitä rituaaleja yhä harjoitetaan Voodoo- katolisten keskuudessa Länsi-Intian saarilla.

Tämä pakanallinen uskonto saapui ensi kerran Pohjois-Amerikan kristillisiin kirkkoihin 1800-luvun alussa. Monet Amerikkaan tuoduista afrikkalaisista orjista, joita oli käännytetty kristinuskoon eivät kyenneet lukemaan Raamattua. Vaikka he tulivatkin eri heimojen keskuudesta eri osista Afrikkaa, niin kaikkien heimojen kesken oli yksi yhteinen rituaali; "Henkien Tanssi", jolloin hengen vallassa oleva henkilö äännähtelee.

Nämä orjat erehtyivät pitämään omaa uskontoaan kristittyjen kielillä puhumisena ja alkoivat sekoittaa kristinuskon piirteitä omiin rituaaleihinsa. Nuo kiihkeät palvontamenot, joita säestettiin erittäin rytmikkäällä musiikilla, alkoivat aluksi yleistyä vain Pohjois-Amerikan eteläosissa samalla kun suurten kirkkokuntien taholta näihin menoihin osallistujia kutsuttiin nimellä "Holy Rollers". Eräät jopa menivät niin pitkälle, että ottivat transsissa ollessaan käsiinsä myrkyllisiä käärmeitä todistaakseen saaneensa "hengen". (Tässä käytettiin väärin Mark.16:18, joka sanoo:"...nostavat käsin käärmeitä", viitaten tapaukseen, jolloin Paavali sai käärmeen pistoksen, mutta säilyi vahingoittumattomana Apt.28:3-6.)

Helluntailiikkeen kansallinen leviäminen valkoihoisten keskuudessa alkoi Los Angelesissa Apostolic Faith Gospel Mission-kirkossa Azusa kadulla 1906. Heidän johtajanaan oli entinen musta hurskauden julistaja nimeltä William Seymour. Tästä lähtien heidän johtajansa hioivat omia oppejaan ja tekivät niistä entistä houkuttelevimpia ja miellyttävimpiä kristillisten pääsuuntausten jäsenille.

Sitten noin 1960 karismaattinen liike alkoi vetää puoleensa käännynnäisiä traditionaalisista yhdyskunnista. Tästä lähtien sen kasvu on ollut räjähdysmäistä ja nykyään karismaatikkoja on useita miljoonia protestanttisten ja katolisen kirkon keskuudessa ympäri maailmaa.

Jotkut karismaattisista kirkoista menevät niin pitkälle, että sanovat Raamatun olevan vanha kirjain ja että kielillä puhujien kautta tulevat viestit ovat muka Hengen uusi ilmoitus ja siksi luotettavimpia kuin Raamattu. Joten...näyttämö on valmiina Saatanan viimeiselle eksytykselle! (edellä mainittu teksti lainattu Doug Batchelorin kirjasta:"kielten vangitsema).

Hurmosliikkeissä valtaosalla sen jäsenistä esiintyvä pulinakieli on pakanallista alkuperää. Jumala on järjestyksen Jumala (1 Kor.14:33), eikä Hän aiheuta omiensa keskuudessa järjettömiä tilaisuuksia, joissa kontrolli häviää ja kaikki tekevät mitä sattuu! Baalin profeetat tekivät aikoinaan, niin kuin tämän päivän hurmosliikkeet palvontamenoissaan, hyppivät alttarinsa ympärillä valittaen, huutaen ja profetoiden (1 Kun.18:17-46). Jumalan todellinen profeetta, Elia, sitä vastoin polvistui Jumalan kasvojen eteen, toiselle alttarille ja rukoili YKSINKERTAISEN RUKOUKSEN!

Hurmosliikkeissä esiintyvä kielillä puhuminen on usein lahja paholaiselta. Viholliselta saatu lahja voi olla hyvin kuolettava! Rikolliset ovat menestyksellisesti räjäytelleet monta uhriaan lähettämällä lahjaksi komean lahjapaketin, joka avattaessa on kuitenkin räjähtänyt silmille! Samoin tänä päivänä paholainen käyttää väärennettyä hengen lahjaa, kielillä puhumisen lahjan pakanallista vastinetta, saadakseen pääsyn Jumalan seurakuntaan ja tuhotakseen sen sisältä päin! Se mikä ei onnistu saatanalta pelottelulla ja painostamisella, onnistuu valitettavan usein viekkaudella...

Tämän ovat huomanneet nyt monet hurmosliikkeiden johtajat, mm. Helluntailiikkeessä ollaan hyvin huolestuneita armolahjojen väärinkäytöstä! He ovat itse joutuneet monesti huomaamaan, että monet heidän jäsenistään väärinkäyttävät armolahjoja ja ollaan alettu yhä enenevässä määrin myöskin ottamaan liikkeen sisäisesti kantaa siihen, kenellä on ylipäätänsäkään aidot kielet ja kenellä ei! Paholaisen lähettämä lahja, kyky puhua käsittämätöntä kieltä, kieltä, jota ei ymmärrä puhuja, saatikka sitten kuulija, on osoittautumassa pommiksi, vaikka sitä harva kuitenkaan myöntää....

Kansa, joka puhuu outoa kieltä, kieltä jota ei edes itse ymmärrä, on todellisen Jumalan kansan vihollinen! Tuo kansa, hurmosliike, on tehnyt huonoa mainosta todellisille Jumalan lapsille, todelliselle tämän päivän Israelille, eli jokaiselle Uuden Liiton uskovalle! Naurettavilla nauruherätyksillään sekä muilla vastaavilla tempauksillaan se on tehnyt maailman ihmisten silmissä uskon Jumalaan vain hullujen ja skitsofreenikkojen uskonnoksi. Jumala ilmoitti Raamatussa Jeremian kautta tästä ajasta, jossa elämme: Jer.5:14-18"...Katso minä tuon teitä vastaan, te Israelin heimo, kansan kaukaa, sanoo Herra; se on horjumaton kansa, se on ikivanha kansa, kansa, jonka kieltä sinä et ymmärrä ja jonka puhetta sinä et tajua. Heidän viinensä on kuin avoin hauta, he ovat kaikki sankareita. He syövät sinun satosi ja leipäsi, he syövät sinun poikasi ja tyttäresi, syövät sinun lampaasi ja raavaasi, syövät sinun viinipuusi ja viikunapuusi; he miekalla hävittävät sinun varustetut kaupunkisi, joihin sinä luotat. Mutta niinäkään päivinä, sanoo Herra, en minä teistä peräti loppua tee. "

Jumala ei kuitenkaan hylkää kansaansa, vaan ihanan lupauksen voimme jo nyt Hänen ominaan omistaa Raamatusta, jonka Hän on antanut Jesajan kautta. Hurmosliike naurettavine Raamatun tulkintoineen tulee kerran kohtaamaan voittajansa, meidän Jumalamme:Jes.33:10-19"Nyt minä nousen, sanoo Herra, nyt minä itseni korotan, nyt minä kohoan korkealle. Olkia te kannatte kohdussanne, akanoita synnytätte; teidän kiukkunne on tuli, joka kuluttaa teidät. Ja kansat poltetaan kuin kalkki, kuin katkotut orjantappurat, jotka tulessa palavat. Kuulkaa, te kaukaiset, mitä minä olen tehnyt; te lähellä olevat, tuntekaa minun voimani. Syntiset Siionissa peljästyvät, vavistus valtaa jumalattomat: "Kuka meistä voi asua kuluttavassa tulessa, kuka asua iankaikkisessa hehkussa?" Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa, hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa; hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan. Sinun sydämesi muistelee kauhuja: missä on nyt veronlaskija, missä punnitsija, missä tornien lukija? Et näe enää sitä röyhkeätä kansaa, kansaa, jolla on outo, käsittämätön puhe, jonka sopertavaa kieltä ei kukaan ymmärrä.

Haluatko sinä täyttyä Pyhällä Hengellä, vai oletko jo täyttynyt? Miksi haluaisit täyttyä Pyhällä Hengellä? Saadaksesi arvostusta, vai siksikö, että haluaisit taistella Hänen riveissään voitollisemmin?

Jos et ole täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin pyydä Jumalalta! Hän kyllä mielellään antaa sinulle Pyhän Hengen, sillä se rukous on Jumalan tahdon mukainen! Luuk.11:13"Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"

Hän antaa sen sinulle siksi, että voisit Hänen voimassaan, Hänen seurakunnassaan, taistella voitokkaasti paholaista vastaan ja julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta niille, jotka sitä tarvitsevat, eli kaikille luoduille: Apt.1:8" ..vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."

Älä ikinä hae vain armolahjoja! Älä ikinä kersku sillä, jos Jumala antaa sinulle jonkin lahjan, vaikkapa todellisen kielilläpuhumisen armolahjan! Älä tee samaa virhettä, minkä tekivät Jeesuksen opetuslapset: Luuk.10:17-20 "Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden." Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

Rakas veljeni ja sisareni, käy rukoukseen! Rukoile todellista kielillä puhumisen armolahjaa, ja Hän on antava sen sinulle, jos se on Hänen tahtonsa. Tyydythän Hänen tahtoonsa....