Taivaasta iskevä tuli muuttaa koko maaplaneetan tuliseksi järveksi tuhoten perkeleen sekä hänen palvelijansa, josta Apostoli Pietari on kirjoittanut:"Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat... jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!." (2 Piet.3:10,12).

 

 

Ilm.20:1-3

"Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa."

Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen toinen tulemus tuhosi porton sekä pedon valtakunnat sekä pahuuden palvelijat, mutta itse sielunvihollinen, kaiken pahuuden alkuun saattaja sekä innoittaja jäi vielä tässä vaiheessa eloon. Johannes näkee taivaasta tulevan enkelin, joka otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana sitoen hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen. Raamattu kertoo meille, että syvyys on tämä maaplaneetta: "Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä." (1 Moos.1:2). Saatana suljetaan siis tälle maaplaneetalle tuhanneksi vuodeksi sen jälkeen, kun Kristus on tuhonnut "suunsa miekalla" kaikki pahuuden palvelijat sekä itse pedon, porton ja väärän profeetan. Koko maapallon tila on sillä hetkellä katastrofaalinen ja sitä kuvaa hyvin profeetta Jeremian innoitettu kirjoitus tuhansien vuosien takaa koskien aikaa, jonka Johannes nyt näkee näyssään: "Minä katselin maata, ja katso, se oli autio ja tyhjä, ja taivasta, eikä siinä valoa ollut. Minä katselin vuoria, ja katso, ne järkkyivät, ja kaikki kukkulat huojuivat. Minä katselin, ja katso, ei ollut yhtään ihmistä, ja kaikki taivaan linnut olivat paenneet pois. Minä katselin, ja katso, hedelmätarha oli erämaana, ja kaikki sen kaupungit olivat kukistuneet Herran, hänen vihansa hehkun, edessä. Sillä näin sanoo Herra: Koko maa tulee autioksi, vaikka minä en siitä peräti loppua tee." (Jer.4:23-27). Maaplaneetan tila on tuossa hetkessä sellainen, että mitään tuhatvuotista maanpäällistä rauhanvaltakuntaa sinne on täysin mahdoton Raamatun kokonaisvaltaisen opetuksen mukaan sijoittaa - Jumalan seitsemän vitsauksen jälkeen (jotka ovat edeltäneet tätä hetkeä) Johannes ilmestyksessään kuvailee maapallon tilaa viimeisen enkelin vuodattaessa maljansa: "Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa... tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä... kansojen kaupungit kukistuivat... kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle" (Ilm.16:17-21).

Harhaopettajat opettavat valheellisesti, että maan päällä vallitsisi tuhatvuotinen Rauhan Valtakunta jossa Jumalan Pyhät Kristuksen kanssa hallitsisivat, vaikka itse käsitettä "tuhatvuotinen valtakunta" ei mainita kertaakaan Raamatussa. Väärän opetuksensa tueksi he esittävät Vanhan Testamentin kuvaelmia (Miika 4:1-4, Jes.2:1-4, 9:1-6, 25:6-8, 35 luku, Jesaja luvut 60-66, Sef.3:8-9, Sakarja luvut 8-14 ja Hesekiel luvut 33-42), jotka kuvaavat tuhannen vuoden aikajakson jälkeistä ikuista onnen aikaa, joka on varattu Jumalan Pyhille ja jollaisiin kuvauksiin ilmestyskirja päättyy. He unohtavat Kristuksen toisen tulemuksen seuraukset: kun Jeesus on tuhonnut "suunsa miekalla" kaikki pahuuden palvelijat sekä itse pedon, porton ja väärän profeetan niin koko maapallon tila on sillä hetkellä katastrofaalinen. Kaikkivaltias ei vielä tässä vaiheessa ole luonut uutta taivasta ja uutta maata - maaplaneetta on tässä vaiheessa täydellisen tuhon tyyssija ja siksi sielunvihollinen suljetaan tällaiseen ympäristöön tuhanneksi vuodeksi. On sanomattakin selvää, että maapallo sellaisessa tilassa kuin se on Kristuksen toisen tulemuksen jäljiltä, ei voisi mitenkään muistuttaa paratiisimaisia olosuhteita ja täten opetus maanpäällisestä Rauhan Valtakunnasta, joka kestäisi tuhat vuotta ja jossa Jumalan Pyhät Kristuksen kanssa hallitsisivat on Raamatun kokonaisilmoituksen pohjalta täysin mahdoton ajatus.

 

Ilm.20:4-6

"Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta."

Kun saatana on sidottu maan päälle tuhanneksi vuodeksi karuihin olosuhteisiin yksin, niin Jumalan Pyhät on samanaikaisesti nostettu Herraansa vastaan yläilmoihin - sieltä käsin nämä hallitsevat Kristuksen kanssa tuhannen vuoden aikajakson ajan. Jeesus itse opetti: "Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen." (Joh.5:28-29). Jeesus lupasi tulla noutamaan Häneen uskovat Taivaan kotiin: "Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen." (Joh.14:2-3). Apostoli Paavali opetti Kristuksen toisesta tulemuksesta: "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa." (1 Tess.4:16-17). Raamatullinen kokonaisvaltainen opetus kertoo meille selvästi, että Kristuksen tullessa toisen kerran Hänen omansa nostetaan Häntä vastaan yläilmoihin - eivätkä he jää maan päälle. Raamattu ei kokonaisvaltaisesti opeta, että Jeesus tulisi toisessa tulemuksessaan maanpäälle - vaan Kristus hallitsee omiensa kanssa Taivaasta käsin. Maaplaneetalle - eli syvyyteen - sen sijaan suljetaan sinetillä perkele tuhanneksi vuodeksi.

Tuhannen vuoden valtakuntaa, jota hallitaan Taivaasta käsin, hallitsevat Kristuksen kanssa Jumalan Pyhät. Apostoli Paavali kirjoitti: "Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä" (1 Kor.6:3). Daniel kirjoitti aikoja ennen Paavalia: "Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan." (Dan.7:22). Kun tuhannen vuoden aikajakso on ohitse, ja kun kuoleman ylösnousemuksessa jumalattomat nostetaan Kristuksen eteen tuomiolle - tuomareina toimivat myös Jumalan Pyhät, jotka ovat joutuneet maan päällä eläessään näiden jumalattomien ankaran pilkan sekä vainon kohteeksi. Pahuus joutuu kohtaamaan silmästä silmään Kristuksen, jonka se tappoi julmasti Golgatalla, sekä Korkeimman Pyhät, joita se vainosi katkerasti - rikokset tekijät joutuvat kohtaamaan uhrinsa ja maksamaan palkan pahuuksistaan. Se, että Jumalan Pyhät ovat Taivaassa tuhannen vuoden aikajakson ajan, perustuu myös siihen, että Johannes näkee näyssään kuinka heille annettiin valtaistuimet joille he istuutuivat. Sana "valtaistuin" esiintyy ilmestyskirjassa 47 kertaa. Lähes kaikissa kohdissa kysymys on Taivaassa olevista valtaistuimista. Kolmessa kohdassa mainitaan saatanan, pedon tai lohikäärmeen valtaistuin (Ilm.2:13,13:2,16:10). Jumalan Pyhien valtaistuimet siis sijaitsevat Taivaassa ja tätä tukee myös se, että kun Johannes näkee 21:ssä luvussa Yljän morsiamen - Uuden Jerusalemin ilmestymisen - se laskeutuu Taivaasta maan päälle (se ei ole siis valmiina jo maan päällä). Kaikki edellä mainittu huomioon ottaen, on Raamatun kokonaisvaltaisen opetuksen vastaista opettaa maanpäällisestä tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta, koska se ei yksinkertaisesti ole Kirjoitusten mukaista - vaan sotii räikeästi Raamatun kokonaisilmoitusta vastaan.

Raamattu tuntee vain kaksi ylösnousemusta Jeesuksen opetuksen mukaan: "Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen." (Joh.5:28). Ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsevät Kristusta vastaan kaikkien aikojen Jumalan Pyhät (1 Tess.4:16-17), ja toiseen - eli tuomion ylösnousemukseen - joutuvat jumalattomat eli ne, jotka eivät ole tahtoneet antaa elämäänsä Jumalan hallintaan. Ei ole olemassa mitään kolmatta ylösnousemusta tai mitään sellaista vaihtoehtoa, joka antaisi ihmisille pelastumisen mahdollisuuden, mikäli tätä ei ei herätetä ensimmäiseen ylösnousemukseen. Harhaopettajat opettavat - ja valitettavasti tällainen näkemys on vallalla suuressa kristikunnassa - että vaikka ihminen ei pääsisi osalliseksi ensimmäiseen ylösnousemukseen, tällä olisi marttyyrikuoleman kautta mahdollisuus päästä Uuteen Jerusalemiin: tällainen opetus sotii törkeästi Raamatun kokonaisvaltaista opetusta vastaan. Kirjoitukset opettavat aivan selvästi, että ihmisten tulee olla valmiita Kristuksen toiseen tulemukseen, eli elämän ylösnousemukseen - tässä tapahtumassa Jeesusta vastaan nousevat kaikkien aikojen todellisen Jumalan lapset. Jeesus itse opetti selvästi, että kaikki ne, jotka eivät ole valmiita Yljän saapuessa, jäävät Taivaan ulkopuolelle: "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat.' Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.' Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä.' Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä." (Matt.25:1-13). Ilmestyskirjan teksti osoittaa selvästi, että autuas ja pyhä on vain se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa (Ilm.20:6).

Kun Kristuksen morsian, Jumalan Seurakunta, on nostettu Ylkää vastaan yläilmoihin ei Jumalan Pyhä Henki vaikuta enää maanpäällä (Joh.14:16-17). Ajatus, jonka mukaan ensimmäisestä ylösnousemuksesta osattomat voisivat pelastua marttyyrikuoleman kautta on järjettömyydessään täysin mahdoton, sillä se sotii räikeästi Raamatun kokonaisilmoitusta vastaan - pelkkä ulkonainen teko ilman Pyhän Hengen vaikuttavaa rakkautta on Apostoli Paavalin mukaan täysin turha: "Vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi." ( 1Kor.13:3). Jeesus itse opetti uudestisyntymisen välttämättömyyttä Jumalan Valtakuntaan pääsylle (Joh.3:3-7) ja samassa yhteydessä opetti, että uudestisyntyminen tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta (Joh.3:8). Sama sanoma, jonka Jeesus sanoi Nikodeemukselle tämän tiedustellessa Häneltä uudestisyntymisen salaisuutta, kuuluu jokaiselle tämän päivän saarnamiehelle, papille sekä opettajalle joka ei ole ymmärtänyt uudestisyntymisen välttämättömyyttä ja joka väittää, että pelkällä ulkonaiselle teolla, kuten marttyyrikuolemalla voisi päästä Taivasten Valtakuntaan: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!" (Joh.3:10).

Suuri joukko maailmassa on niellyt sielunvihollisen valheita vuosituhansien aikana siksi, että heillä ei ole ollut aitoa rakkautta Jumalan Kirjoitettua Sanaa kohtaan, joka kertoo kaiken totuuden. Samalla tavalla kuin perkele käärmeen muodossa kyseenalaisti paratiisissa Jumalan tahdon heittämällä epäilyksen siemenen ensimmäisen ihmisparin sydämeen sanoen: "Onko Jumala todellakin sanonut" (1 Moos.3:1), se on kautta aikojen aina tuon tapahtuman jälkeen menestyksellisesti hyökännyt Korkeimman arvovaltaa vastaan ja saanut aikaiseksi ihmisissä epäluottamusta Jumalan Sanaa kohtaan. Se on eksyttänyt suuren osan maapallon ihmisistä jopa niin, että vääränlainen uskonnollisuus, joka harhaanjohtavasti kantaa kristillisyyden nimeä, odottaa Jeesuksen toista tulemusta eläen samanaikaisesti vastoin Mestarin opetuksia sekä Raamatusta nousevia selviä ohjeita. Tällainen kristillisyys ei ole Jeesuksen opetuslapseutta laisinkaan, ja vaikka se odottaa Jeesuksen toista tulemusta, se odottaa sitä omaksi turmiokseen: "Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus - ikään kuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tahi joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme. Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus, eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole? Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne. Sillä vaikka te tuotte minulle polttouhreja ja ruokauhrejanne, eivät ne minulle kelpaa, enkä minä katso teidän yhteysuhrienne, syöttövasikkainne, puoleen. Vie pois minun edestäni virttesi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa." (Aam.5:18-23). Sitä vastoin aidot Kristuksen seuraajat: "jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus." (Ilm.12:17), voivat riemumielin kohottaa katseensa Yljän saapuessa (Luuk.21:28).

Kautta historian ovat Jumalan Pyhät odottaneet elämän ylösnousemusta kuolleista (Matt.22:28, Joh.11:24, Apt.23:8). Nyt Johannes saa näyssään katsella kuinka tämä tapahtuu aikojen lopulla ja näin saa lohduttavan sekä täynnä todellista toivoa olevan sanoman viedäkseen Vähän Aasian seurakunnille sekä sitä kautta koko maailmalle. Jeesuksen toinen tulemus, elämän ylösnousemus, on todellisuutta Kristuksen seuraajien kohdalla - uskossa he elävät tämän todeksi vaikka se on tällä hetkellä vasta tulevaisuutta. Tulevat maailmanlaajuiset vainot, jotka kohdistuvat tämän sukupolven aikana todellisiin Jeesuksen seuraajiin, ja jota olemme tässä kirjassa käsitelleet, eivät voi viedä tätä toivoa Jumalan Pyhiltä, aivan kuten Apostoli Paavali tuhansia vuosia sitten kirjoitti: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina." Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room.8:36-39). Aivan samoin kuin maanpakolaisena Babyloniassa elänyt Vanhan Liiton Pyhä Daniel sai lohdutuksen Jumalalta: "Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa." (Dan.12:13), aivan samoin jokainen Uuden Liiton Kristuksen todellinen seuraaja voi luottaa lupaukseen jonka Raamattu piirtää silmiemme eteen Apostoli Paavalin kynän kautta vakuuttaen Kristuksen tulemuksen sekä elämän ylösnousemuksen todellisuutta aikojen lopulla: "Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan" (1 Kor.15:20-23).

 

Ilm.20:7-10

"Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti."

Johannes näkee näyssään, kuinka tuhannen vuoden aikajakson jälkeen saatana päästetään vankeudestaan - hänelle annetaan lupa lähteä villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja kootakseen heidät sotaan Kaikkivaltiasta vastaan. Kuten aikaisemmin totesimme, saatana oli sidottu yksinäisyyteen tuhotulle maaplaneetalle, eli syvyyteen - Kristus oli ennen tuhannen vuoden aikajaksoa tuhonnut suunsa miekalla kaikki jumalattomat (Ilm.19:19-21) ja nostanut Jumalan kansan, niin kuolleet kuin elävätkin, Häntä vastaan yläilmoihin aivan kuten Apostoli Paavali on kirjoittanut: "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa." (1 Tess.4:16-17). Kristuksen toisessa tulemuksessa "Muut kuolleet eivät vironneet eloon, enne nkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet." (Ilm.20:5). Mutta nyt, tuhannen vuoden aikajakson päätyttyä, saatanalle annetaan valta lähteä villitsemään kansoja, jotka muodostuvat kaikista niistä jumalattomista, jotka ovat kautta historian hyljänneet Jumalan tarjoaman pelastuksen - ja heidät nostetaan ylös kuolleista tuomion ylösnousemukseen (Joh.5:29). Kaikki jumalattomat, myös ne jotka ovat kuolleet ennen Kristuksen toista tulemusta, ovat maanneet maan tomussa tuhannen vuoden aikajakson ajan, mutta nyt he virkoavat eloon - kysymys ei ole elossa olevista ihmisistä, koska ilmestyskirja selvästi kertoo kuolleiden eloon virkoamisesta (Ilm.20:5) ja eläviä ihmisiä ei tässä vaiheessa maanpäällä voi ollakaan, koska Kristus tulemuksessaan ennen tuhannen vuoden aikajaksoa on surmannut kaikki jumalattomat (Ilm.19:19-21). Tämä merkitsee saatanalle vielä yhtä mahdollisuutta koota kaikki kansat Kristusta ja lunastettuja vastaan - koko Jumalan armotarjouksen hyljännyt ihmiskunta on nyt kokoontunut saatanan villitsemänä viimeiseen epätoivoiseen yritykseensä. Jumalattomia ilmestyskirja nimittää Googiksi ja Maagogiksi Hesekielin ennustuksen mukaan (luvut 38-39).

Kuolleista herätetty jumalattomien joukko hyökkää Uutta Jerusalemia - Kristuksen morsianta - vastaan nousten yli maan avaruuden kohti Taivasta, jossa Jumalan Pyhät ovat hallinneet tuhannen vuoden aikajakson ajan. Tuli kuitenkin lankeaa taivaasta alas ja tuhoaa lopullisesti perkeleen sekä kaikki jumalattomat, aivan kuten Malakia ennen Jeesuksen maanpäällistä elämää oli ennustanut: "Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa." (Mal.4:1). Johannes näkee näyssään, kuinka tuli lankeaa Taivaasta ja kuluttaa heidät, vuoden 92- käännös suomentaa kohdan oikeaoppisesti: "Mutta taivaasta iskee tuli, ja se tuhoaa ne kaikki" (j,9). Saatana ja hänen joukkonsa (Matt.25:41) - kaikki jumalattomat - tuhotaan iankaikkisella tulella, eli peruuttamattomalla tuomiolla, joka kuvaa tuhon täydellisyyttä. Aivan samoin kuin aikoinaan Sodoma ja Gomorra tuhottiin iankaikkisella tulella (Juud.1:7), aivan samoin saatana ja hänen joukkonsa hävitetään olemattomiin iankaikkisella tulella lopullisessa tuomiossa. Taivaasta iskevä tuli muuttaa koko maaplaneetan tuliseksi järveksi tuhoten perkeleen sekä hänen palvelijansa, josta Apostoli Pietari on kirjoittanut:"Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat... jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!." (2 Piet.3:10,12). Kristuksen voiton täydellisyyttä kaikesta pahuudesta sekä pahuuden täydellistä häviämistä kuvaa osuvasti Apostoli Paavalin sanat:"Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille." (2 Tess.1:7-8). Sielunvihollinen sekä jumalattomat tuhotaan täydellisesti, eivätkä ne näyttele enää minkäänlaista sijaa Uudessa Jerusalemissa, aivan kuten profeetta Jesaja jo ennen Kristuksen maanpäällistä elämää oli ennustanut:"Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu; vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon" (Jes.65:17-18).

Lihansa päivinä Mestari oli opettanut lopunajasta seuraavaa: "Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa." (Matt.13:36-40). Viininkorjuu sekä elonkorjuu liittyvät Raamatussa kuvakieleen tuomion ajasta. Profeetta Joel oli ennustanut: "Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri." ( Joel:3:13) ja Jeesus oli sanonut: "Elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani." (Matt.13:30). Jumalattomia ei siis vaivata loppumattomasti helvetin tulessa, kuten Katolinen Paavin oppi kieroutuneesti opettaa eri kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden "suulla", vaan jumalattomat yksinkertaisesti poltetaan viimeisellä tuomiolla Jeesuksen sanoin: "Lusteet (lusteet ovat pahan lapset) kootaan ja tulessa poltetaan" (Matt.13:30). Koska viimeisellä tuomiolla jumalattomien lisäksi myös itse perkele poltetaan, on selvää, että sielunvihollinen ei yksinkertaisesti voi kiusata ketään helvetissä, koska hänet itsensäkin tuhotaan: "Sitten hän (Jeesus) myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä." (Matt.25:41). Kaikki entinen, niin jumalattomat kuin itse saatanakin on viimeisen tuomion jälkeen täydellisesti tuhottu Jumalan tulella, aivan kuten Johannes myöhemmin itse ilmestyksessä toteaa: "Kaikki entinen on mennyt" (Ilm.21:4) - kun jumalattomuus on täydellisesti tuhottu on lopputuloksena Jumalan lasten rauhan valtakunta. (Olemme käsitelleet laajasti mitä helvetti - iankaikkinen tuli - Raamatun kokonaisvaltaisen opetuksen mukaan merkitsee aikaisemmin tässä kirjassa - lisäksi aiheesta lisää tietoa internetsivuillani osoitteessa: www.sanansaattaja.com).

 

Ilm.20:11-15

"Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen."

Toinen kuolema on tulinen järvi - siitä ei ole enää ylösnousemusta sillä jumalattomat, kuten myös itse saatana, tuhotaan lopullisesti. Ikuisen elämän saavat lahjaksi vain ne, joiden nimet ovat Elämän Kirjassa. Johannes näkee suuren valkean valtaistuimen, jonka eteen on koottu kaikki maailmassa eläneet ihmiset - nyt on tuomioiden aika. Tämä tuomion aika sijoittuu tuhannen vuoden aikajakson jälkeiseen aikaan, jolloin jumalattomat sekä saatana tuhotaan iankaikkisella tulella ja saavat osakseen kuoleman - ne tuhotaan täydellisesti:"Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." (Ilm.21:8).

Tämä Johanneksen ilmestyksen kohta lopullisesta tuomiosta tuo selvästi esille sen, että Jumalan rakkauteen kuuluu myös viha syntiä eli laittomuutta kohtaan - todellisella rakkaudella on aina rajat! Jumala on Pyhä eikä Taivaaseen pääse mitään epäpyhää. Jo profeetta Hesekielin kautta Korkein nuhteli historian saatossa niitä, jotka väittivät olevansa Hänen asiallaan, mutta jotka eivät todellisuudessa sitä olleet:"Profeettain salaliitto sen keskellä on niinkuin ärjyvä, saalista raateleva leijona: he syövät sieluja, ottavat aarteet ja kalleudet ja lisäävät sen keskuudessa sen leskien lukua. Sen papit tekevät väkivaltaa minun lailleni ja häpäisevät sitä, mikä on minulle pyhitetty, eivät tee erotusta pyhän ja epäpyhän välillä, eivät tee tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta, ja sulkevat silmänsä minun sapateiltani, niin että minä tulen häväistyksi heidän keskellänsä. Sen päämiehet siellä ovat niinkuin saalista raatelevaiset sudet: he vuodattavat verta, hukuttavat sieluja kiskoaksensa väärää voittoa. Sen profeetat valkaisevat heille kaiken kalkilla, kun näkevät petollisia näkyjä ja ennustelevat heille valheita sanoen: 'Näin sanoo Herra, Herra', vaikka Herra ei ole puhunut. Maan kansa harjoittaa väkivaltaa, riistää ja raastaa: kurjaa ja köyhää he sortavat, muukalaiselle tekevät väkivaltaa oikeudesta välittämättä. Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Sentähden minä vuodatan heidän ylitsensä kiivauteni, hukutan heidät vihani tulella ja annan heidän vaelluksensa tulla heidän päänsä päälle, sanoo Herra, Herra." (Hes.22:28-31).

Ilmestyskirja kertoo meille selvästi, että Pyhä Jumala on hyvin tarkka siitä, ketkä saavat ikuisen elämän lahjaksi ja ketkä eivät. Taivaan Kirjoihin on kirjoitettu ylös jokaisen ihmisen ajatus, jokainen teko sekä jokainen motiivi - mikään ei ole salassa Korkeimmalta. On surullista, että suurin osa ihmiskuntaa on omaksunut väärän käsityksen Kristuksen sovitustyön merkityksestä, jota ovat menestyksellisesti tuoneet esille eri kirkkokunnat sekä herätysliikkeet. Suomessa luterilainen kansankirkko, joka kaikkein kuuluvimmin julistaa armoa ilman katumusta sekä siunauksia ilman kuuliaisuutta on tehnyt myyräntyötä taivaallisille periaatteille ja sen johdosta moraalittomuus jatkaa maassamme voittokulkuaan. Kun viimeisellä tuomiolla kirjat avataan, on merkillepantavaa, että ihmiset tuomitaan tässä ilmestyskirjan kohdassa "tekojensa mukaan" (j,12-13). Pelkkä usko Kristukseen ilman aitoa kuuliaisuutta on vain näyttelemistä matkalla helvettiin - toisin kuin vallalla oleva kristillisyys harhaanjohtavasti julistaa. Jeesus Kristus, joka tulee tuomitsemaan kaikki ihmiset kukin "tekojensa mukaan" opetti itse lihansa päivinä: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon." (Matt.7:21). Sama sanoma, kuin minkä Johannes sai Jeesukselta välitettäväkseen Sardeen seurakunnalle tuhansia vuosia sitten, kaikukoon tänäänkin tämän kirjan kautta kaikille niille, jotka luulevat "nimikristittyinä" pääsevänsä Taivaaseen: "Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä." (Ilm.3:1-5)


 


Kirjan kirjoittaja:

 Asiattomat kommentit vieraskirjasta poistetaan välittömästi - sana on vapaa, mutta sananvapaudessa on
myös vastuunsa. Muistathan tämän?