Ilmestyskirja loppuu kuvakseen Jumalalle uskollisten perintöosasta - uudesta Taivaasta ja uudesta Maasta - mahdollisuus tähän perintöön tulee olla kaikilla. Jumalan Seurakunta on velvoitettu julistamaan evankeliumia tässä maailmassa, sillä Kristus on kuollut jokaisen ihmisen syntien puolesta. Kaikilla tulee olla mahdollisuus päästä Jumalan Valtakuntaan ja siksi Kristukselle uskollisten tulee ahkerasti julistaa ilosanomaa Golgatan työstä työpaikoilla, kodeissa, sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa - kaikkialla siellä minne Herra heidät johdattaa.

 

Ilm.22:1-5

"Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti."

Synnin pitkä yö on päättynyt ja Jumalan kirkkaus valaisee uuden Paratiisin. Vanha synnin turmelema maailma on lopullisesti hävitetty ja uusi on alkanut. Koko luomakunta sykkii sopusointua, iloa sekä rauhaa - koko maailmankaikkeus on puhdas. Elämän veden virta sykkii voimakkaasti Jumalan ja Karitsan valtaistuimelta - kuolema on taaksejäänyttä elämää. Elämän puu, joka istutettiin aikoinaan Paratiisiin ennen Aadamin ja Eevan lankeemusta (1 Moos.2:9), ja jonne ihmisiltä kiellettiin pääsy syntiinlankeemuksen tähden mutta joka Kristuksen Jeesuksen sovitustyön kautta raivattiin takaisin, nähdään nyt Jumalan luomassa uudessa Maassa. Jumalan Pyhien etuoikeus on nähdä Jumalan sekä Karitsan kasvot, uskovien lopullinen päämäärä on täydellisesti täyttynyt, aivan kuten Daniel Baabelin pakkosiirtolaisuudessa sai jo paljon ennen Jeesuksen ensimmäistä tulemusta näyssään nähdä:"Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset." (Dan.26:27). Kaikki Raamatun profetiat ovat saaneet täyttymyksensä, Jumalan täydellinen lunastustyö on saatu onnistuneesti päätökseen.

 

Ilm.22:6-21

"Ja hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää. Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!" Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa." Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian." Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen."

Johannekselle vakuutetaan, että koko näky, joka hänen kauttaan on ihmiskunnalle saatettu, on todellinen - Jumalan Sanat ovat vakaat ja todet. Koko ilmestyskirja loppuu kuvaukseen uudesta Taivaasta ja uudesta Maasta, mutta jäljellä on vielä sanoma, jonka itse Kristus tahtoi välittää Johanneksen aikaiselle seurakunnalleen - mutta erityisesti myös meille, jotka elämme lopunajan aikakautta. Jeesus Kristus sanoo Johanneksen välityksellä: "Minä tulen pian...ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan" (j,7, 12). Tämä sanoma annettiin Johannekselle, mutta se on annettu myös jokaiselle Kristukseen uskovalle riippumatta siitä, missä aikakaudessa tämä on elänyt - se on annettu myös meille, jotka elämme tätä aikakautta. Sanoma Jeesuksen Kristuksen tulemuksesta pitää nyt erityisesti lopunaikana kaikua voimakkaana julistuksena kaikkialle maailmaan, sillä nyt elämme lähempänä Hänen tulemustaan kuin koskaan aikaisemmin. Kristus tulee pian ja Hän on antava kullekin tämän tekojensa mukaan - nämä ovat ylösnousseen Vapahtajan omat sanat. Kun katsomme historian tapahtumia ja vertaamme niitä ilmestyskirjan näkyihin, kun kriittisin silmin seuraamme tämän ajan tapahtumia ja vertaamme niitä ilmestyskirjan teksteihin - joudumme toteamaan, että elämme Kristuksen tulemuksen aattohetkissä. Lukemattomat Raamatun profetiat ovat kirjaimellisesti täyttyneet sekä täyttymässä ja edessämme on maailmanlaajuinen vainon aika koskien Jumalalle uskollista seurakuntaa. Edessämme on myös Jumalan Pojan näkyvä tulemus joka tuhoaa maailmassa olevan pahuuden, mutta samanaikaisesti lunastaa Jumalalle uskolliset nauttimaan perintöosastaan Uudessa Jerusalemissa. Jeesus tulee pian - tämä sanoma on erityisesti uskottu lopunajan seurakunnalle.

Lisäksi ylösnousseen Vapahtajan sanat kehottavat ihmisiä aitoon parannukseen: "Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät" (j,14-15). Uuteen Taivaaseen sekä uuteen Maahan - Uuteen Jerusalemiin - eivät pääse synnintekijät jotka eivät ole katuneet tekojaan Kristuksen ristin äärellä eivätkä tahtoneet elää Jumalan tahdon mukaisesta elämää. Jokainen joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan viattoman veren halveksien Kristuksen sovitustyötä tavalla tai toisella on saava sen osan, joka perkeleelle ja tämän palvelijoille ilmestyskirjan sanoman mukaan annetaan. Raamatun mukainen usko Kristukseen ei ole vain sanojen helinää, vaan aitoja katumuksen aikaansaamia hedelmällisiä tekoja - jokainen aito Kristuksen seuraaja on velvollinen vaeltamaan kuten Hän vaelsi (1 Joh.2:6). Uskollisuus Kristukselle on uskollisuutta Raamatun kokonaisvaltaiselle sanomalle.

Tärkein sanoma, joka on uskottu kautta aikojen Kristuksen Morsiamelle - Jumalan Seurakunnalle - on evankeliumin julistaminen uskosta osattomille ja näiden opettaminen aitoon Raamatulliseen uskoon. Seurakunta, joka on menettänyt lähetysnäkynsä on menettänyt Kristuksen! Ylösnousseen Jeesuksen omat sanat Johannekselle: "Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi." (j,17). Ilmestyskirja loppuu kuvakseen Jumalalle uskollisten perintöosasta - uudesta Taivaasta ja uudesta Maasta - mahdollisuus tähän perintöön tulee olla kaikilla. Jumalan Seurakunta on velvoitettu julistamaan evankeliumia tässä maailmassa, sillä Kristus on kuollut jokaisen ihmisen syntien puolesta. Kaikilla tulee olla mahdollisuus päästä Jumalan Valtakuntaan ja siksi Kristukselle uskollisten tulee ahkerasti julistaa ilosanomaa Golgatan työstä työpaikoilla, kodeissa, sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa - kaikkialla siellä minne Herra heidät johdattaa. Jeesus ei ole vielä tullut ja täten parannuksen mahdollisuus, aito kääntyminen Kristuksen seuraajaksi, tulee suoda kaikille ihmisille. Kukaan ihminen ei ole niin syntinen, etteikö hänellä olisi mahdollisuutta päästä sisälle Jumalan Valtakuntaan, jos vain katuu tekojaan turvautuen Kristuksen sovitustyöhön ja tästä meille on kirjoittanut profeetta Jesaja: "Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi." (Jes.1:18).

Apostolinen Seurakunta oli heti Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen lähetysseurakunta - sitä sen pitää olla myös tänä päivänä. Olemme käsitelleet tässä kirjassa aitoa Jumalan Seurakuntaa jonka perustukset löytyvät Raamatusta ja jonka juuret ovat apostolisessa toimintamallissa. Paluu Raamatun alkujuurille on paluuta myös Jeesuksen lähetyskäskyn mukaiseen elämään - se on innokasta evankeliointia uskosta osattomien hyväksi, se on täydellistä antautumista Kristuksen lähetyskäskylle. Vaikka Seurakunnan toimintamalli olisi oikea, mutta jos siltä puuttuu näky maailman voittamisesta Kristukselle, se sotii toiminnallaan Jeesuksen opetuksia vastaan. Maailmassa on tällä hetkellä miljoonia yksinäisiä, lukemattomia lohduttomia ja suuri joukko janoisia - heille Jeesus sanoo: "Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi." (j,17).

Raamatun sanomasta, kuten Johanneksen ilmestyksestäkään, ei kenelläkään ole oikeutta ottaa pois sanaakaan - eikä siihen mitään lisätä. Ilmestyskirja on maalannut silmiemme eteen hyvän ja pahan taistelun, ja sen lopputuloksen, mutta se on tuonut selvästi esille myös sen sanoman merkityksen, joka on uskottu aidoille Kristuksen seuraajille. Aito Kristuksen seuraaminen on epäitsekästä elämää, se on aitoa uhrautuvaisuutta lähimmäisten hyväksi eikä se ikinä ajattele vain omaa etuaan. Kun Jeesus tulee ja kun jokaiselle ihmiselle maksetaan tämän tekojen mukaan, silloin toteutuvat nämä Kristuksen itsensä lausumat sanat: "Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.' Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?' Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.' Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.' Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?' Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.' Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään." (Matt.25:31-46).

 

* Jos tämä kirja on osunut kohdallesi "ikään kuin sattumalta" - ja muistathan, että mikään tässä maailmassa ei ole sattumaa - etkä ole vielä ymmärtänyt mistä pelastuksessa on kysymys tai olet ymmärtänyt mutta et vielä jostakin syystä ole tehnyt elämässäsi aitoa parannusta turvautuen Kristuksen uhriin sinun tähtesi, suosittelen sinua lukemaan tämän kirjan lopussa olevat lisäliitteet joiden tarkoituksena on saada sinut miettimään suhdettasi Kristuksen Golgatan työhön, jossa Hän maksoi viattomalla verellään kalliin hinnan jokaisesta sielusta tehdäkseen myös sinusta perillisen uuteen Taivaaseen sekä uuteen Maahan - Uuteen Jerusalemiin. Lue lisäliitteet ja mieti ajatuksella: Jeesus tulee pian!

Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon sinun kanssasi

Imatralla 10 helmikuuta Armon vuonna 2011:

Saarnaaja / Jumalan Seurakunta - Imatra: Marko Lind

 


 


Kirjan kirjoittaja:

 Asiattomat kommentit vieraskirjasta poistetaan välittömästi - sana on vapaa, mutta sananvapaudessa on
myös vastuunsa. Muistathan tämän?